TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Ceny imprez rosną

Kursy walut jak i prognozy gospodarcze nie sprzyjają dobrej wycenie wyjazdów na przyszły rok. Większość cen raczej rośnie i analiza Instytutu TravelDATA pokazuje pojedyncze zielone pola.


Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez TravelDATA - podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek. Po raz pierwszy pod odpowiednimi mapkami przedstawione zostały również przebiegi wahań średniej ceny oraz różnice ich poziomów w skali rocznej na poszczególnych najważniejszych kierunkach wyjazdów turystycznych.

Niniejsze zestawienie obejmuje czwarte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2023 definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 31 lipca do 6 sierpnia 2023. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 27 października 2022 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 20 października, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 28 października 2021 roku.
Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonach poprzednich, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).
W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 31 lipca i 6 sierpnia 2023, wzrosła o 32 złote. Największe zniżki cen wystąpiły w Kalabrii i na Sycylii (poprzednio wystąpił tam największy wzrost cen) - o średnio 308 i 286 złotych, zaś znacznie mniejszy spadek wystąpił w Hurghadzie - o 16 złotych. Największe zwyżki średnich cen w ostatnim tygodniu notowano na Półwyspie Chalcydyckim - o 186 złotych, a nieznacznie mniejsze w Portugalii i na wyspie Korfu - o średnio 181 i 164 złote. Przed tygodniem na obu tych kierunkach miały miejsce największe spadki cen.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem odpowiednio wzrosły i spadły o 20 i 11 złotych.
Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona poniżej mapka, a zmiany w ostatnich czterech tygodniach na najważniejszych z nich zamieszczony pod mapką wykres.


W minionym tygodniu ceny wycieczek wszystkich wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 31 lipca - 6 sierpnia 2023 wzrosły. Największe zwyżki cen odnotowano w Grecji i Bułgarii - o średnio 104 i 91 złotych, mniejsze na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji - o 46 i 45 złotych, a najłagodniej podniosły się średnie ceny wyjazdów do Egiptu.
2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2023 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 1075 złotych (wcześniej były wyższe o 1050, 1022 i 1029 złotych). Największą zwyżkę cen wycieczek ponownie odnotowano na Synaju - o 1713 złotych, a znaczące wzrosty miały też miejsce na Korfu oraz hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz - o średnio 1543 i 1485 złotych. Podobnie jak niemal przez całą drugą połowę poprzedniego sezonu letniego nie odnotowano spadków cen wycieczek na żadnym z monitorowanych kierunków.
W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 45 złotych.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dziewięćdziesiąty z rzędu była mniej korzystna niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu.
Cena paliwa lotniczego wyniosła 5,05 zł/litr wobec 3,20 zł/litr przed rokiem, co oznacza wzrost o 57,8 procent, natomiast przed tygodniem cena była wyższa o 66,8 procent, a przed dwoma o 61,9 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta zyskała w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie była słabsza o jedynie około 6,5 procent, podczas gdy przed tygodniem była słabsza o około 8,9 procent, a przed dwoma o około 7,7 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal zdecydowanie nie sprzyjał organizatorom, a skala jego negatywnego oddziaływania znacząco zmalała. Tym razem zawierał się on w przybliżeniu w przedziale +440/+450 złotych, a zatem znacząco niższym niż przed tygodniem, gdy wynosił + 545/+555 oraz niższym niż przed dwoma tygodniami, gdy wynosił +480/+490 złotych.
Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona poniżej mapka, a roczne zmiany cen na najważniejszych z nich pokazuje umieszczony pod nią wykres.Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły w Egipcie - o średnio 1433 złotych. W mniejszym i stopniu podniosły się roczne ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji - o 1212 i 1071 złotych, a w najmniejszym do Bułgarii i Turcji - o średnio 1005 i 941 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Hiszpanii kontynentalnej i na Majorce - o średnio 1229, 1200 złotych. Nieco mniej znaczące były wzrosty średnich cen we Włoszech, w Maroku, na Cyprze i w Portugalii - o średnio odpowiednio 1070, 1038, 979 i 941 złotych, a najmniej ponownie podniosły się ceny wyjazdów do Tunezji i Albanii - o 755 i 791 złotych.
Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2021 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o 1515 złotych, w mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie oraz do Turcji i Grecji - o średnio 1250, 1110 i 1070 złotych, a w najmniejszym stopniu podniosły się ceny wyjazdów do Bułgarii - o średnio 946 złotych.
Wśród mniej uczęszczanych kierunków największy dwuletni wzrost cen wycieczek miał miejsce w Hiszpanii kontynentalnej i na Majorce - o średnio 1573 i 1249 złotych, mniejsze były zwyżki średnich cen we Włoszech, na Cyprze i w Maroku - o 1063, 1062i 1054 złote, jeszcze mniejsze w Portugalii, Tunezji i Albanii - o 859, 804 i 710 złotych, a kierunkiem, na którym odnotowano najmniejszy wzrost cen była Malta - o średnio 314 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2023 w żadnym z nich nie zanotowano spadków. Najmniejsze wzrosty odnotowano w biurach ETI, Exim Tours i TUI Poland - o około 470, 825 i 920 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 990 złotych (biuro Itaka) do ponad 1470 złotych.
W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli ( to w drugim porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2022 na pozycji lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 54 ofert (poprzednio 53 oferty, przed rokiem 48, a przed dwoma laty 56 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Itaka z liczbą 30 ofert (poprzednio 34 oferty, przed rokiem 20, a przed dwoma laty 13 ofert) oraz Rainbow z liczbą 24 ofert (poprzednio 27 ofert, przed rokiem 37, a przed dwoma laty 43 oferty).
Przy porównaniach z okresem sprzed dwóch sezonów należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych wzrosła z 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Rainbow - 7 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura TUI Poland - 10 ofert oraz Itaka i Rainbow - 8 i 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura Itaka - 9 ofert oraz TUI Poland - 8 ofert, a na tureckich biura TUI Poland - 6 ofert oraz Itaka i Rainbow - po 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura Exim Tours i TUI Poland - 6 i 5 ofert, a w Bułgarii biura TUI Poland oraz Exim Tours - po 3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, Grecji i Turcji, biuro Itaka wzmocniło ją w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Rainbow w Egipcie.
4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W czwartym zestawieniu dla sezonu Lato 2023 zarówno skład biur w tabeli, jak i kolejność zajmowanych przez nie pozycji uległy niedużym zmianom. Miejsce lidera ponownie zajmowało biuro TUI Poland, które wyprzedziło kolejne w tabeli biura Best Reisen oraz Exim Tours (awansowało na miejsce trzecie z pozycji czwartej). Do zestawienia awansowało biuro Grecos (z pozycji szóstej na czwartą), a opuściło je biuro ETI.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały wówczas biura Grecos i Rainbow. Grecos przesunął się z pozycji pierwszej na czwartą, a biuro Rainbow (wraz z biurem Coral Travel) opuściło skład pierwszej piątki. Na pozycję lidera tabeli z pozycji trzeciej awansowało biuro TUI Poland.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ceny imprez sierpień 2023 TravelData
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję