TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy odznaczył zasłużonych dla turystyki

O turystyce na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, dyskutowali dzisiaj w Chełmie eksperci, samorządowcy, przedstawiciele branży podczas konferencji z udziałem sekretarza stanu Andrzeja Guta-Mostowego, pełnomocnika premiera do spraw promocji polskiej marki.


Wszystkie osoby wykluczone społecznie np. z powodu kryteriów materialnych, niepełnosprawności czy starszego wieku należy włączyć aktywnie do możliwości skorzystania z rekreacji i wypoczynku. To jest zadanie nie tylko organizacji społecznych, ale także bardzo ważne zadanie państwa, aby ta naturalna potrzeba wypoczynku i rekreacji , regeneracji sił fizycznych i psychicznych na łonie natury, poznawania innych kultur, innych regionów - mogła być realizowana absolutnie dla wszystkich. Rozwijanie idei turystyki społecznej musi opierać się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. - powiedział wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

Podczas konferencji dyskutowano na tematy związane z uczestnictwem w turystyce tych grup społecznych, które mogą mieć do niej ograniczony dostęp. Rozmawiano m. in. o: wsparciu rodzin z dziećmi oraz kształtowaniu postaw pro turystycznych wśród dzieci i młodzieży, roli programu Polski Bon Turystyczny w turystyce społecznej, włączeniu w aktywność turystyczną osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe - przykłady dobrych praktyk, turystyce senioralnej, zwanej także srebrną turystyką - to temat szczególnie ważny w kontekście zmian demograficznych i starzeniu się społeczeństwa.

Odznaczenia dla zasłużonych dla turystyki

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy wręczył odznaczenia dla działaczy, którzy swoją pracą, również społeczną przyczyniają się do rozwoju turystyki w Polsce. To szczególnie honorowe wyróżnienie, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów. Odznaczenia otrzymali:

 • Mariola Olejniczak - kierowniczka Działu Edukacji Muzealnej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; autorka wielu publikacji na temat dostosowania oferty turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Marlena Rogowska, która pełni funkcję dyrektora Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Aktywnie działa na rzecz promocji turystycznej Mazur Zachodnich, w tym udostępnienia atrakcji turystycznych osobom niesłyszącym;
 • Piotr Dwurnik - prezes Grand Hotelu w Kielcach, sekretarz Regionalnej Organizacji Turystycznej województwa świętokrzyskiego. Jest również inicjatorem wielu projektów proekologicznych w hotelarstwie.
 • Andrzej Kraśnicki - prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Aktywnie działa na rzecz promocji turystycznej Polski poprzez wydarzenia sportowe; propagator turystyki aktywnej;
 • Paweł Dąbrowski - burmistrz Urzędowa, współorganizator rodzinnych rajdów rowerowych i imprez jeździeckich. Podejmuje działania na rzecz wykorzystania walorów turystycznych Urzędowa i okolic oraz ich promocji;
 • Wojciech Żukowski - burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, szczególnie zasłużonym dla powstania i promocji Rezerwatu Biosfery Roztocze; prezes Stowarzyszenia Euroregion Roztocze;
 • Florian Kapica - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza "Jastrzębia Zdebrz" i organizatorem Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego. Od wielu lat buduje pozytywny wizerunek regionu oraz popularyzuje aktywny wypoczynek;
 • Marcin Dąbrowski - kierownik Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie; koordynator wydarzeń turystycznych i kulturalnych, zaangażowany w organizację dużych, cyklicznych rajdów i parad rowerowych;
  Katarzyna Komisarczuk - wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie; organizatorka kursów przewodników i pilotów wycieczek;
 • Artur Juszczak - prezes Zarządu Chełmskiego Parku Wodnego zaangażowanym w działalność sportową i turystyczną; organizator licznych rajdów rowerowych, podczas których zawsze aktywnie promuje Chełm i województwo lubelskie;
 • Andrzej Wnuk - prezydent Miasta Zamość, prowadzi liczne działania mające na celu promocję turystyczną miasta i regionu, a także wspiera powstawanie nowych atrakcji i produktów turystycznych;
 • Agnieszka Mazurkiewicz - dyrektor generalna Hotelu Hampton by Hilton w Lublinie, a także dyrektor regionalna Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego;
 • Ewa Skowronek - profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorka cenionych publikacji związanych z turystyką i realizatorka wielu projektów z obszaru turystyki na Lubelszczyźnie;
 • Teresa Brzezińska-Wójcik w swej pracy naukowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmuje się przyrodniczymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami rozwoju turystyki i rekreacji, prowadząc m.in. projekty badawcze i edukacyjne. Pełni również funkcję Członka Zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
 • Hanna Zawistowska - profesor Szkoły Głównej Handlowej, ceniona specjalistka prawa turystycznego, kierowniczka Podyplomowych Studiów Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa SGH, przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji w obszarze Turystyka, a także Członek Rady Ekspertów do spraw Turystyki przy ministrze właściwym ds. turystyki;
 • Zygmunt Modzelewski - właściciel Ośrodka Turystycznego Kukle w Gibach, twórca innowacyjnego projektu glinianej wioski - unikatowego produktu turystycznego w skali kraju, członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan;
 • Grzegorz Caboń - prezes Zarządu Relavia Sp. z o.o., jednego z najprężniej działających przedsiębiorstw turystycznych województwa podkarpackiego. Jego działania przyczyniają się do budowania silnych lokalnych marek turystycznych i wydłużenia sezonu turystycznego w Bieszczadach;
 • Daniel Wojtas - właściciel Agencji Turystycznej Bieszczady Adventure, laureat konkursu na najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Podkarpackiego, twórca programów z zakresu turystyki aktywnej;
 • Waldemar Ławecki jest założycielem Biura Podróży "Bezkresy", organizatorem turystyki historycznej i kulturowej na ziemie dawnej Polski, a także autorem licznych artykułów do prasy branżowej;
 • Sebastian Fijak - przewodnik i instruktor górski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich. Aktywnie działa na rzecz podnoszenia jakości górskiego przewodnictwa i bezpieczeństwa w górach;

Odznaczenie otrzymało także Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne powstałe w 1996 roku. Swoim zasięgiem obejmuje obszar wschodniej Polski i zrzesza członków z 11 powiatów. Prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
zasłużeni dla turystyki andrzej gut-mostowy światowy dzień turystyki
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję