TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Tygodniowa sprzedaż powróciła do wzrostów

Jak wygląda aktualna sytuacjia w branży turystyki wyjazdowej oraz wyjazdów zagranicznych na sezon lato 2019 sprawdził Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Tygodniowa sprzedaż powróciła do wzrostów

Drugi tydzień czerwca przyniósł niedużą poprawę bieżącej rocznej dynamiki sprzedaży wycieczek. Wróciła ona do poziomu powyżej zera i według naszych szacunków wyniosła około plus 2 procent. Ponieważ jest to poziom niewiele niższy od dotychczasowej dynamiki skumulowanej, to doszło jedynie do nieznacznego jej obniżenia, czyli o około 0,1 procent wobec wielkości podawanych w poprzednim materiale tygodniowym.

W kolejnym tygodniu - pomimo pewnej poprawy koniunktury - dynamika bieżąca może ponownie znaleźć się pod kreską z powodu długiego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała, a w ostatnim tygodniu czerwca może ona być ponownie dodatnia, gdyż wesprze ją odłożony popyt last minute niezrealizowany podczas okresu weekendowego wyjazdów Polaków.

Koniunktura w turystyce wyjazdowej

Coś co już od ponad dwóch lat zwraca uwagę to bardzo duża rozbieżność pomiędzy danymi ze źródeł rynkowych, a także z źródeł oficjalnych oraz danymi z raportów PZOT. Ostatnio różnice te przybrały jeszcze na sile i mogą powodować u osób interesujących się bieżącą sytuacją sprzedażową spore trudności w jej właściwej ocenie. Ma to dodatkowe znaczenie w aspekcie rozpoczynających się wakacji, które będą zapewne okresem sprzyjającym zainteresowaniu różnych, w tym także mainstreamowych mediów sytuacją w turystyce wyjazdowej Polaków.

Z okresów przeszłych, a nawet nielicznych (na razie) zapytań obecnych wynika, że zupełnie nie rozumieją one (ewentualnie nie dowierzają) sytuacji nie odzwierciedlania przez dane PZOT rzeczywistej sytuacji branży. Wyjaśnienia, że istotnie zaniżają one rzeczywisty obraz koniunktury oraz że znacznie bardziej prawidłowe jest posługiwanie się danymi oficjalnymi lub zbiorczymi danymi organizatorów branży, jeszcze bardziej konfundują rozmówców zupełnie nie przyzwyczajonych do sytuacji, w której dane branżowego związku znacznie rozmijają się z branżową rzeczywistością. Trzeba tu zaznaczyć, że nie chodzi tu o niewielkie różnice, a o bardzo znaczne rozbieżności sięgające kilkunastu (sprzedaż skumulowana) lub nawet 20 procent w przypadku danych o sprzedaży bieżącej.

W takim stanie rzeczy, aby uniknąć mało komfortowych sytuacji związanych z ustawicznym wyjaśnianiem sprzeczności w podstawowych danych polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej Instytut Traveldata zrezygnować z bieżących komentarzy dotyczących koniunktury sprzedażowej i ograniczyć się do podsumowań następujących po ogłaszaniu danych oficjalnych przez ULC lub TFG (czyli mniej więcej raz na 3 miesiące) oraz zbiorczych wstępnych lub ostatecznych (sprawozdawczych) danych organizatorów. Taka zmiana uwolni miejsce na przedstawianie mniej kontrowersyjnych kwestii koniunkturalnych w turystyce (np. w Niemczech) lub kolejnych istotnych przyczyn wpływających na bieżącą sprzedaż w turystyce.

Z frontu starań o lepszą rentowność branży - jest dobrze, ale niektóre sygnały mogą niepokoić

Jak Instytut Traveldata zaznaczał w poprzednim tygodniu znacznie bardziej optymistyczne informacje, od nadal mimo wszystko mizernych danych o rocznej dynamice wzrostu sprzedaży, płyną obecnie z obszaru efektywności prowadzonego biznesu, którą w dużym stopniu wyznaczają marże realizowane na sprzedaży wycieczek.

Kluczowe znaczenie mają marże w końcowym okresie przedsprzedaży, jako że mniej więcej połowa ogólne liczby rezerwacji realizowana jest w okresie ostatnich 5 tygodni przed terminem wyjazdu. Na szczęście (dla organizatorów) sytuacja była w ostatnim czasie i jest również obecnie zdecydowanie lepsza niż w ubiegłym sezonie. Dotyczyło to zwłaszcza imprez z wylotami w maju i czerwcu, ale dotyczy też lipca (w większości są to już terminy last minute) oraz nieodległego już sierpnia tego roku. Dla zilustrowania skali wzrostu cen dla wycieczek z wylotami w pierwszym tygodniu lipca 2019 przedstawiamy wykres rocznej ich zmiany z wyprzedzeniami w stosunku do terminu wylotu w zakresach 1-5 tygodni i 2-6 miesięcy. Dla porównania przedstawiamy również odpowiedni wykres rocznej zmiany cen wycieczek w pierwszym tygodniu lipca 2018 w takim samym schemacie.

Na wykresie zmian cen dla lipca tego roku widoczny jest duży roczny wzrost cen imprez, choć jego tempo okazało się nieco mniejsze od naszych oczekiwań. Nieco może niepokoić słabnięcie rocznych wzrostów cen dużych wolumenowo kierunków, jak Turcja, Egipt, czy Bułgaria, ale na razie jest to równoważone poprzez wzrost cen na kierunkach greckich i kanaryjskich. Ważny jest przykład Grecji, który pokazuje jak dyscyplina po stronie podaży może korzystnie (dla organizatorów) wpływać na ceny pomimo faktu, że popyt na Grecję jest mniejszy niż miało to miejsce przed rokiem.

W tym kontekście warto też zwrócić uwagę, że równolegle do korzystnych cen wycieczek sprzedawanych w okresie last minute następują mniejsze, ale również mające znaczenie korzystne zmiany po stronie kosztów wynikające z korzystnych cen paliwa lotniczego i kursów walut. W minionym tygodniu czwarty raz w tym sezonie sumaryczny wynik zmian ich cen i kursów głównych walut był korzystny dla organizatorów i to w skali jak dotychczas rekordowej. Więcej szczegółów w tej kwestii zawartych jest w drugiej części materiału traktującego o cenach.

Dla uzupełnienia obrazu przedstawiamy również sytuacje w kolejnym z dwóch najważniejszych miesięcy dla organizatorów, czyli w sierpniu. Roczne wzrosty cen są w nim na razie mniejsze niż w lipcu z powodu większego wyprzedzenie wobec daty wyjazdu. Biorąc od uwagę takie samo wyprzedzenie roczny wzrost cen w sierpniu jest nawet nieco wyższy niż w lipcu.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Podobnie jak przed rokiem Instytut Traveldata stosuje w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 21 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2019, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

Niniejsze zestawienie obejmuje trzydzieste drugie w tym roku turystycznym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych 20 czerwca 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 13 czerwca 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 21 czerwca 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia, średnia cena wzrosła o 24 złote (poprzednio wzrosła o 5złotych dwukrotnie spadła o 13 złotych, a wcześniej nie zmieniła się i rosła o 2, 39 i 56 złotych). Największe zwyżki odnotowano na wyspie Kos - o 216 złotych oraz na Dżerbie (przed tygodniem był tam znaczny spadek) i Krecie - o 144 i 80 złotych.

Największe spadki średnich cen wycieczek wystąpiły na Malcie - o 76 złotych oraz na Fuerteventurze i w Marsa Alam - o 69 i 52 złote. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio spadły o 48 i wzrosły o 19 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

Przed rokiem ceny o tej porze spadały, ale tak jak zaznaczaliśmy w poprzednim materiale obniżanie się średnich cen wraz ze zbliżaniem się do okresu wylotu. staje się w nadchodzących tygodniach dość mało prawdopodobne. Taką sytuację sugeruje zachowanie się cen last minute, które we wcześniejszych tygodniach były dość wysokie, a zwłaszcza bardzo wyraźnie przewyższały ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu zdecydowanie najbardziej wzrosły średnie ceny wycieczek do Grecji i Turcji (o 84 i 40 złotych), nieznacznie drożały wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie (o 8 złotych), zaś nieduże spadki odnotowały ceny wycieczek do Bułgarii i Egiptu - o 11 i 12 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 167 złotych i był to największy roczny wzrost cen w tym sezonie (w tygodniach wcześniejszych ceny przewyższały ubiegłoroczne o 123, 80, 87, 102, 95, 93, 77, 92, 145, 85 i 89 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano spadek cen w ujęciu rocznym o 79 złotych.

Po raz piąty w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym nie działają już w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Tak jak przewidywaliśmy wyprzedzająco w naszych materiałach w połowie marca i dwukrotnie w kwietniu, cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) staje się w coraz większym stopniu niższa niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. Spadek osiągnął już 10.4 procent, a cena wyniosła 2,50 wobec 2,79 zł/litr przed rokiem.

Korzystny wpływ cen paliwa został dodatkowo wsparty przez kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych stał się nieco silniejszy, czyli o około 0,7 procent niż przed rokiem. Łączny wpływ obu tych czynników był rekordowo korzystny dla organizatorów wyniósł około minus 60/minus 50 złotych (poprzednio -35/-25, -25/-15, -30/-20, -5/+5 złotych, a wcześniej plus 15/25, 35/45, 55/65, 90/100, 100/110, 95/105, 95/105, 85/95, 105/115, 120/130, 110/120 i 140/150 złotych).
W kolejnych tygodniach wpływ ten powinien pozostać w zakresie wartości korzystnych dla organizatorów turystyki lub być przynajmniej w przybliżeniu neutralny.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków nadal utrzymują się zwyżki średnich cen wycieczek na systematycznie zyskujących na popularności już od sezonu 2017 kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 214 i 200 złotych. W minionym tygodniach na czoło rocznych zwyżek cen po raz pierwszy w tym sezonie wyszła jednak Grecja, na której średnie ceny wzrosły w okresie roku o 246 złotych. Jest to przykład pozytywnego (dla organizatorów) wpływu ograniczeń programowych, które pomimo słabszego niż przed rokiem popytu ten kierunek zdołały zapewnić wzrost cen w większej skali niż w bardzo dobrze sprzedających się Egipcie i Turcji. Należy jednak pamiętać, że znaczenie dla takiej sytuacji ma też to, że w poprzednim sezonie Grecja notowała o tej porze spadek cen w ujęciu rocznym o 138 złotych, a Turcja o zaledwie 1 złoty, zaś w Egipcie średnie ceny imprez wzrosły o 36 złotych.

Ze 114 do 72 złotych zmalała skala rocznych zwyżek cen wycieczek do Bułgarii, a w adekwatnym tygodniu ubiegłego sezonu ceny na tym kierunku rosły o 11 złotych.

Po raz pierwszy w tym sezonie Wyspy Kanaryjskie wyszły "na plus" w rocznych porównaniach cen, chociaż tamtejszy 49-procentowy wzrost średnich cen był najniższy spośród wszystkich wiodących kierunków (przed tygodniem i dwoma ceny były niższe o 51 i 69 złotych. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych notowały spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio aż 195 złotych. Kolejny już raz warto zaznaczyć, że w kilkunastu ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze niż przed rokiem stały się dla organizatorów ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zwyżki cen w ujęciu rocznym kolejny raz odnotowano na Cyprze - o średnio 610 złotych, a mniejsza ich skala wystąpiła w Albanii, Maroku i Portugalii - o 284, 244 i 128 złotych. Umiarkowany wzrost cen odnotowała Tunezja - o 57 złotych, kosmetyczny Majorka (wzrost o 3 złote), zaś spadek i to bardzo duży Malta - o średnio 401 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i Turcji - o 250 i 199 złotych. Słabszy był wzrost cen wyjazdów do Grecji i Bułgarii - o 104 i 83 złote, a jeszcze słabszy odnotowała Tunezja - o 15 złotych. Tradycyjnie w tym sezonie znacząco obniżyły się w tym ujęciu ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - o średnio 146 złotych.

W porównaniach średnich cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów niższy ich poziom odnotowano w biurach Sun & Fun - o około 70 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 10 złotych (biura Exim Tours i Neckermann Polska) do 380 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, pozycję lidera nadal utrzymuje biuro TUI Poland z liczbą 38 ofert (poprzednio 37, przed rokiem 26, a przed dwoma 11 ofert), które wyprzedziło biura Coral Travel z liczbą 23 ofert (poprzednio 24, przed rokiem 12, a przed dwoma 20 ofert) oraz Rainbow z liczbą 22 ofert (poprzednio 19, przed rokiem 20, a przed dwoma 24 oferty). Przewagę w zakresie hoteli 3* posiadały oferty biur Rainbow i TUI Poland, w zakresie hoteli 4* i 5* oferta biura TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 6 ofert oraz Rainbow - 4 oferty, na kierunkach greckich biuro Rainbow - 10 ofert oraz TUI Poland - 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland -11 ofert oraz Itaka - 5 ofert, a na tureckich Coral Travel - 6 ofert oraz Itaka - 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland - 5 ofert oraz Coral Travel i Exim Tours - po 3 oferty, zaś w Bułgarii biuro Coral Travel - 3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji i Egipcie, TUI Poland w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i Tunezji, a Coral Travel w Grecji, Turcji i Tunezji kontynentalnej.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
analiza Traveldata sprzedaż sezon lato marża
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję