TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Rainbow przewiduje kolejny udany sezon?

Rainbow Tours podsumował wyniki przedsprzedaży sezonu Lato 2018 (wczasy, wycieczki realizowane kwiecień-październik 2018). To już kolejny rok, w którym touroperator osiągnął bardzo wysoki wzrost, który wynosi aż 36,8% w stosunku do wyników przedsprzedaży osiągniętych w poprzednim roku, z 64.295 rezerwacji do 87.962 rezerwacji.


Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak dobrego wyniku naszej przedsprzedaży. Jesteśmy przekonani, że jest to zapowiedź kolejnego bardzo udanego sezonu. Szczególnie cieszy nas powrót popularności Turcji i Egiptu - dwóch najważniejszych od lat, zagranicznych kierunków letniego wypoczynku Polaków. Doskonale sprzedaje się również Grecja, która od kilku sezonów notuje rekordy rezerwacji. Widać także, że klienci już się przekonali, że wcześniejsze planowanie urlopów po prostu się opłaca, gdyż czekając do ostatniej chwili trudno znaleźć to co by się naprawdę chciało, a do tego ceny wcale nie są takie niskie, jak się mówi. Najlepsze oferty znikają najszybciej i dlatego z roku na rok liczba rezerwacji w przedsprzedaży rośnie tak szybko- mówi Emilia Bratkowska, PR manager Rainbow.

Przy okazji warto wspomnieć o tym, które kierunki cieszą się popularnością i odnotowują największą ilość rezerwacji. Pierwsza piątka wygląda następująco: Grecja, Riwiera Turecka, Bułgaria, Costa Brava i Albania. Widać więc absolutną dominację greckich wysp - stanowią one ponad 20% wszystkich rezerwacji letnich. Tym bardziej cieszy miejsce Riwiery Tureckiej oraz Costa Brava w pierwszej 5-tce popularności. W tym roku Rainbow trafił również z nowościami. Wprowadzone nowe kierunki wczasowe: Albania, Macedonia (Jezioro Ochrydzkie) oraz tunezyjska Djerba - cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

Starsze informacje 2017-11-28


Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu październiku 2017 roku wyniosły 47,5 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 41,0 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 15,9%.

Przychody z pośrednictwa natomiast wyniosły 4,5 mln PLN i były wyższe o około 104,5% od przychodów analogicznego okresu 2016 roku, które wyniosły 2,2 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych za okres od 1 stycznia do 31 października 2017 roku wyniosły 1.109,4 mln PLN i są wyższe o około 23,7% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2016 roku, które wyniosły 896,6 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym wyniosły 114,5 mln PLN i były niższe o około "-" 20,3% od przychodów analogicznego okresu roku 2016, które wyniosły 143,7 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2017 roku wyniosły 1.223,9 mln PLN i są wyższe o około 17,6%, od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2016 roku, które wyniosły 1.040,3 mln PLN.

Wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w październiku 2017 roku wyniosła 43,0 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 38,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 10,8%. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 9,2 mln PLN i były wyższe o około 73,6 % od przychodów analogicznego okresu roku 2016, które wyniosły 5,3 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w październiku 2017 roku wyniosły 52,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 44,1 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 18,4%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2017 roku wyniosły 1.109,4 mln PLN i są wyższe o około 23,7% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2016 roku, które wyniosły 896,6 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym wyniosły 191,5 mln PLN i były niższe o około "-"11,8% od przychodów analogicznego okresu roku 2016, które wyniosły 217,0 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2017 roku wyniosły 1.300,9 mln PLN i są wyższe o około 16,8% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2016 roku, które wyniosły 1.113,6 mln PLN.

Starsze informacje 2017-11-16


Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. podsumowała wyniki za III kwartały 2017 roku. Trzeci kwartał 2017 stanowi podsumowanie sprzedaży całego sezonu Lato 2017.

W tym okresie przychody grupy wzrosły o 18,1 %, natomiast przychody ze sprzedaży imprez turystycznych aż o prawie 25%. Liczba klientów wzrosła aż o 26,1%. Spółka ocenia, że jest to kolejny rekordowy rok działalności pod kątem osiągniętych wyników finansowych oraz liczby klientów korzystających z oferty. Przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours po trzech kwartałach 2017 wzrosły o 18,1%, przy czym przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły, aż o 24,7%.

W analizowanym okresie zysk netto całej Grupy Kapitałowej oszacowano na poziomie 44.348 tys. zł. Na szczególną uwagę zasługuje znakomity wynik osiągnięty przez Spółkę dominującą. Zysk netto wyniósł bowiem 41 275 tys. zł, podczas gdy w okresie porównywalnym 2016 roku wypracowany zysk netto wyniósł 26.991 tys. zł. Dynamika wzrostu wyniosła aż 52,9%.

Analiza przesłanek powodujących imponujący wzrost wskazuje przede wszystkim na ofertę produktową Spółki, jako czynnik powodujący wzrosty. W ostatnim sezonie również ograniczony dostęp do bazy hotelowej w tzw. tańszych destynacjach, tj. np. w Tunezji, czy przede wszystkim Turcji, wpłynął na wybór przez klientów innych europejskich destynacji. Działania na sezon letni były ukierunkowane na wprowadzenie do oferty, oprócz wzbogacenia oferty letnich, europejskich destynacji, dalekodystansowych lokalizacji tj. Kuba, Bali czy Meksyk.

W analizowanym okresie trzech kwartałów 2017 roku Spółka zaobserwowała znaczący wzrost liczby turystów. Z oferty Spółki skorzystało 366,7 tys. klientów, co stanowi wzrost 26,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. W odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku wprowadzono do sprzedaży również ofertę ekonomiczną, co było główmy motorem wzrostu ilości uczestników w imprezach. W sezonie "Lato 2017" największą popularnością cieszyła się Grecja, której wzrost w ilości osób wyniósł aż 38,0%, Hiszpania - wzrost o 30,2% oraz Chorwacja - wzrost o 24,3%. Warto dodać, że kierunki nie cieszące się dotychczas dużym zainteresowaniem wykazały znaczące wzrosty w ilości uczestników, tj. Egipt, Albania, Cypr.

Z raportu wynika również, iż także działalność hotelarska Grupy Kapitałowej ( spółki: Rainbow Hotels A.E i White Olive A.E) przyniosła oczekiwane, pozytywne wyniki finansowe. W tym segmencie wygenerowano przychody na poziomie 4.351 tys. zł, zaś zysk netto wyniósł 858 tys. zł.

Starsze informacje 2017-09-04


Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. podsumowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku.

W tym okresie odnotowano wzrost przychodów o 20,2%, natomiast zysk netto wyniósł 5,93 mln zł.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours S.A w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 546,9 mln złotych i są wyższe od wyniku odnotowanego w analogicznym okresie w 2016 roku o 91,87 mln zł, co stanowi wzrost o 20,2%. Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wykazały wzrost aż o 25,7% w porównaniu pierwszego półrocza w 2016 roku. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 5,93 mln zł i był wyższy o prawie 1,5 mln w stosunku do 2016 roku.

Zgodnie z opublikowanym raportem Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. wskazuje, że głównym motorem rozwoju jest spółka dominująca (nazwa handlowa Rainbow). Pomimo tego, że I półrocze obfitowało w niekorzystne czynniki zewnętrzne m.in. zamachy terrorystyczne w Europie i na Świecie, doniesienia te nie mają znaczącego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej, co potwierdza rosnąca liczba osób uczestniczących w imprezach turystycznych, również dzięki znaczącej dywersyfikacji oferty. Do nowo rozwijanych destynacji, zaliczyć należy m.in. wprowadzenie do oferty w I półroczu 2017 roku przelotów czarterowych do Ameryki Południowej (Brazylia, Panama) oraz rozszerzenia sprzedaży na kierunku Kuba do okresów całorocznych. W przypadku Ameryki Południowej jest to działanie otwierające nowy, dotychczas nieobecny w Polsce segment rynku. W okresie I półrocza 2017 roku w imprezach turystycznych łącznie wzięło udział 155,2 tys. uczestników, czyli o 32,3 tys.osób więcej, niż w I półroczu 2016 roku, co stanowi wzrost o 26,3%.

Strategia Zarządu na rok 2017, to skonsolidowanie działalności w we wszystkich spółkach. Zarząd zamierza skupić się na dalszym podniesieniu zyskowności i obniżeniu kosztów działania poszczególnych podmiotów. Grupa Kapitałowa Rainbow Tours przewiduje nowe inwestycje w nieruchomości hotelowe i rozszerzanie działalności w zakresie własnych hoteli. Posiadany od dwóch sezonów obiekt hotelowy osiągnął oczekiwane wyniki. W planach jest wybudowanie trzeciej części budynku w ramach kompleksu White Olive Premium 4*, gdzie będzie dodatkowych 47 pokoi również w standardzie 4 gwiazdek. Jednak największą inwestycją, jaką planuje Rainbow, będzie kompleks hotelowy White Olive Elite. W II półroczu 2017 roku spółka nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 0,9 hektara na której planowane jest wybudowanie kompleksu hotelowego dysponującego prawie 200 pokojami o standardzie 5*. Biorąc pod inne plany na przyszłość, Spółka zamierza skupić się na konsekwentnej budowie silnej i rozpoznawalnej marki Rainbow oraz Grupy Kapitałowej obejmującej swym działaniem wszystkie aspekty rynku turystycznego w Polsce. W dalszym ciągu rozwijane będą kanały dystrybucji: call center i internet oraz działalność konsolidująca rynek czarterów.

Starsze informacje 2017-05-02


Ile zarobił Rainbow w 2016 roku? Spółka opublikowała swoje zeszłoroczne wyniki finansowe.

Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Rainbow Tours S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 wyniosły 1.201,0 mln zł i są wyższe od przychodów osiągniętych w 2015 roku o 7,3%. Zysk netto wyniósł prawie 27,0 mln zł.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży wpływ miało wiele czynników, wśród nich wzrost z tytułu sprzedaży imprez turystycznych oraz wzrost liczby klientów. W 2016 roku z oferty Rainbow (Spółki Dominującej) skorzystało ponad 330,3 tys. osób, co stanowi wzrost o 10,1% w stosunku do roku 2015, w którym z oferty biura skorzystało 300,1 tys. uczestników. Warto dodać, że w okresie sprzedaży sezonu "Lato 2016" liczba klientów wyniosła ponad 260,6 tys., co w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim stanowi wzrost o około 8,6%. Najwyższą dynamiką wzrostu cechowały się sezony "Zima 2015/2016" oraz "Zima 2016/2017". Łączna liczba uczestników w tych sezonach w 2016 roku wyniosła 69,7 tys. osób, a dynamika wzrostu wyniosła 16,0%. W przypadku oferty "Lato 2016" niekwestionowanym liderem stała się Grecja. Kolejnymi krajami chętniej odwiedzanym w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 były: Hiszpania (wzrost o 35%), Portugalia (wzrost o 61%), Bułgaria ( wzrost o 27%) i Cypr ( wzrost o 70%). Wpływ na takie zmiany miała z całą pewnością sytuacja zewnętrzna, dzięki której znacznie zyskały kraje oceniane jako bezpieczne.

Pomimo wielu niesprzyjających warunków zewnętrznych (np. zamachy terrorystyczne, międzynarodowe wydarzenia sportowe) udało się nie tylko utrzymać, ale i znacznie poprawić wyniki i udziały w rynku (wzrost przychodów o 7,6%). W każdym miesiącu Spółka notowała również wzrost sprzedaży, ale szczególnie poprawiła wyniki za IV kwartał 2016 roku, gdzie z racji standardowo "niskiego sezonu" w branży, trudno o wysokie przychody.

W 2016 roku wszystkie dotychczasowe spółki Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wypracowały dodatnie wyniki finansowe, co również miało wpływ na poprawę wyników Grupy. Szczególną uwagę należy poświęcić spółce Rainbow Hotels A.E. Hotel (White Olive Premium) po gruntownej renowacji uzyskał pełną zdolność operacyjną przed sezonem 2016 roku. Wyniki 2016 są zadowalające, gdyż wskazana spółka zależna wygenerowała około 295 tys. zł zysku. Ranbow zamierza dalej rozszerzać działalność w zakresie własnych hoteli. W planach jest wybudowanie kompleksu hotelowego White Olive Elite. Budowa planowana jest na parceli o powierzchni prawie 1 ha, i w którym docelowo będzie 190 pokoi o standardzie 5 gwiazdek.

Rainbow prowadzi także działania w sektorze B2B, przede wszystkim w zakresie organizacji wyjazdów służbowych, integracyjnych, kongresów oraz konsolidacji i sprzedaży miejsc w samolotach czarterowych. Spółka wciąż rozwija własną sieć sprzedaży - liczba salonów firmowych sięga już ponad 150, przy czym obecnie już 3/4 z nich zlokalizowanych jest w centrach handlowych. Kolejnymi mocnymi filarami sprzedażowymi są: call center i sprzedaż internetowa, a także sprzedaż agencyjna.

Zarząd zdradził również strategię i plany na przyszłość. Wśród nich znalazły się między innymi: konsekwentna budowa silnej i rozpoznawalnej marki, rozbudowa własnych systemów rezerwacyjnych, rozbudowa sieci hotelowej w Grecji i dywersyfikacja przychodów w różnych sektorach usług turystycznych.

Starsze informacje 2017-04-21


Ile rezerwacji miał Rainbow w przedsprzedaży?
Przedsprzedaż w Rainbow idzie lepiej niż przed rokiem. Biuro poinformowało o wynikach sprzedaży oferty letniej.

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty Lato 2017 (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2017) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 kwietnia 2017 roku wyniosła 132.831 rezerwacji, co oznacza wzrost o 35,21 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu Lato 2016 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 98.240 rezerwacji.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie kwiecień - październik 2017 roku.

Starsze informacje 2017-03-21


Niedawno pisaliśmy o wzroście zainteresowania klientów ofertami first minute. Ten trend zdają się potwierdzać dane dotyczące przedsprzedaży w Rainbow Tours. Ile wczesnych rezerwacji zanotował łódzki touroperator?

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty LATO 2017 (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2017) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 marca 2017 roku wyniosła 110.478 rezerwacji, co oznacza wzrost o 38,08 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu LATO 2016 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 80.011 rezerwacji.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie kwiecień - październik 2017 roku.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
4 biuro podróży turystyka wyniki rainbow przedsprzedaż first minute komunikat organizacja imprez turystycznych


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję