Subskrypcja
SubskrypcjaSzukaj
Szukaj

Sfinks musi zwrócić PKO BP 26 mln zł

Przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki restauracyjnej Sfinks była utrata płynności finansowej. Tak wynika z prezentacji zarządu przygotowanym na walne zgromadzenie odbywające się dzisiaj w Łodzi. Spółka podała informacje, że PKO Bank Polski wypowiedział jej umowę kredytową i jednocześnie zażądał należności w wysokości 26,2 mln zł.


W prezentacji podkreślono, że historyczna wartość kapitałów (57,8 mln zł według raportu Q3 2008) nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji majątkowej Sfinks.

Zdaniem zarządu, błędy księgowe, które zostały zidentyfikowane przez audytora w sprawozdaniu z 30 września 2008 roku są powodem obniżenia wyniku netto z raportowanej straty 0,9 mln zł do straty równej 3,2 mln zł, a także obniżenie kapitału własnego do 52,5 mln zł z 57,8 mln zł. Błędy księgowe stanowią brak wyceny kontraktu terminowego CIRS oraz zawyżenie wartości aktywów trwałych.

Jak wynika z prezentacji, kolejne (obok uwzględnienia poprawek, które zostały wskazane przez audytora) odpisy powinny spowodować obniżenie wartości kapitału własnego spółki o 51 mln zł. Największy odpis związany jest z utratą wartości aktywów "Chłopskiego Jadła", która została wyceniona na 16 mln zł.

Prezentacja ujawnia szereg kolejnych problemów spółki, z których najpoważniejszym jest utrata płynności. Wartość przeterminowanych zobowiązań obecnie wynosi 16 mln zł, natomiast tytuły egzekucji oraz zajęcia komornicze uniemożliwiają jakąkolwiek działalność operacyjną. Część obciążeń powstała w wyniku zawartych opcji walutowych, które, według zarządu, miały charakter spekulacyjny.

W chwili obecnej, zadłużenie Sfinksa kształtuje się na poziomie 4xEBITDA, natomiast kredyty oraz pożyczki wymagalne w przeciągu roku to 37 mln zł. Zarząd zaprezentował szacunki, w myśl których dług netto firmy na koniec roku 2009 ma ulec wzrostowi do 91,9 mln zł wobec 79,2 mln zł w chwili obecnej. Wynik EBITDA według przewidywań ma spaść do 15,3 mln zł wobec 18,1 mln zł w 2008 roku Na koniec tego roku, stosunek długu netto do EBITDA ma wynieść ok. 6,0. Dane zostały oparte na podstawie wstępnych wyników za rok 2008 oraz budżetu operacyjnego na rok 2009.

Zarząd przedstawił plan odbudowy wartości. Jego pierwszy etap ma stanowić zawarcie ugody z akcjonariuszami. Spółka podała we wtorek, że złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Sfinks poinformował w trakcie dnia, że spółka otrzymała wypowiedzenie przez bank PKO BP umowy kredytowej z dnia 13 maja 2008 roku.

Spółka otrzymała jednocześnie wezwanie do dokonania spłaty całości kredytu w terminie do 27 lutego 2009 roku. Zgodnie z decyzją PKO BP należności tego banku ustalone na ostatni dzień wypowiedzenia wynoszą łącznie 26,2 mln zł.

PKO BP podał informacje, że w momencie braku spłaty podanej kwoty w wyznaczonym terminie, cała kwota kredytu razem z odsetkami oraz opłatami, po upływie terminu wypowiedzenia, staje się wymagalna ze skutkiem natychmiastowym, a PKO BP będzie dochodził swoich należności wna drodze postępowania windykacyjnego.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij