TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Protest organizacji turystycznych w sprawie likwidacji POT

Podczas Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, które odbywało się w dniach 27 - 30. listopada w Solcu Zdroju uczestnicy wyrazili swój sprzeciw wobec decyzji likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej POT - donosi TTG.


Zebrani przedstawiciele organizacji turystycznych omawiali podczas spotkania na Forum plany Ministerstwa Gospodarki związane z połączeniem POT z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i przekształcenia ich w nową organizację. Stwierdzono jednocześnie, że POT sprawdza się w swojej roli tj.
- koordynatora działań promocyjnych i rozwojowych w turystyce, wzorowanych na podobnych organizacjach w innych krajach,
- agencji turystycznej, która nawiązuje współpracę z regionalnymi i lokalnymi organizacjami
i jego likwidacja będzie dużą stratą dla branży turystycznej.

Uczestnicy forum ROT -ów i LOT -ów liczą, że nie dojdzie do planowanych zmian w strukturach organizacyjnych w polskiej turystyce i współpraca między POT, ROT i LOT będzie kontynuowana i rozwijana. W związku z tym Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych wystosowało w tej sprawie list do Ministra Gospodarki Piotra Woźniaka. Poniżej zamieszczona jest jego treść.

STANOWISKO FORUM REGIONALNYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH

W imieniu Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych pragniemy wyrazić zaniepokojenie sygnałami, które pojawiły się w prasie, dotyczącymi połączenia Polskiej Organizacji Turystycznej z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Branża turystyczna z akceptacją i zadowoleniem przyjęła powstanie, i funkcjonowanie nowych struktur organizacyjnych ruchu turystycznego w Polsce. Po wielu latach "eksperymentów" zdążyły one przystosować się do rozwiązań sprawdzonych i powszechnie stosowanych w krajach Unii Europejskiej.

Propozycja likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej, jako samodzielnego podmiotu, o której informują środki masowego przekazu, budzi nasze szczególne zaniepokojenie.

Już podczas Kongresu Turystyki Polskiej w 1995 roku szeroko reprezentowanemu środowisku turystycznemu po raz pierwszy przedstawiono propozycję i tworzenia Narodowej Organizacji Turystycznej, która to organizacja miałaby przejąć zadania operacyjne Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Również Kongres Polskich Biur Podróży, obradujący w kwietniu 1998 roku, również poparł koncepcję możliwie pilnego powołania Polskiej Organizacji Turystycznej. W dokumentach rządowych, poczynając od przyjętych przez Radę Ministrów we wrześniu 1994 roku Założeniach Rozwoju Gospodarki Turystycznej, a skończywszy na programie działania UKFiT na rok 1999, powołanie wyspecjalizowanej agencji rządowej, odpowiedzialnej za promocję turystyki przejazdowej do Polski znalazło się w grupie zadań podstawowych. Również eksperci zachodnioeuropejscy wielokrotnie wskazywali na konieczność zastosowania w Polsce rozwiązań powszechnie sprawdzonych i stosowanych w krajach Europy Zachodniej.
"W wyniku opisanych działań Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 1999 r., co należy szczególnie podkreślić, niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o powołaniu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Powstanie POT miało na celu nie tylko stworzenie profesjonalnej organizacji na wzór innych krajów Europy dla promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, ale również zwiększenie efektywności środków finansowych przeznaczonych tła realizację zadań administracji publicznej w sferze turystyki.

Kilkuletnia działalność Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych Organizacji Turystycznych i Lokalnych Organizacji Turystycznych pozwoliła na włączenie do wspólnych działań samorządów lokalnych oraz branży turystycznej, powstania w wielu regionach strategii rozwoju turystyki i produktów turystycznych, a także stworzyło możliwość wspólnego finansowania działań z zakresu promocji turystycznej.
Działalność Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych w Polsce przekłada się bezpośrednio na liczby turystów odwiedzających nasz kraj. Według danych Instytutu Turystyki przyjazdy turystów zagranicznych do Polski mają tendencję rosnącą i tak np. w 2003 roku było to ok. 13.7 mln turystów ogółem, w 2006 - ok. 16.3 min, a wg szacunków w 2010 będzie to ok. 19 mln. Trzeba pamiętać, że znajdzie to odzwierciedlenie we wzroście liczy turystów korzystających z obiektów noclegowych a co za tym idzie realnych wpływów finansowych z turystyki. W 2005 roku była to kwota 3 330 mb. USD Taka stała tendencja rosnąca zapewne wiąże się z uczestnictwem Polski na największych targach turystycznych, szerokimi akcjami marketingowo-promocyjnymi w różnych krajach europejskich (np. kampania "polskiego hydraulika" we Francji), a to wszystko nie byłoby możliwe dzięki wsparciu i pomocy POT i POlT-ów oraz Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

W związku z powyższym niezrozumienie budzi propozycja zlikwidowania Polskiej Organizacji Turystycznej jako samodzielnego podmiotu. Szczególnie, gdy działalność Polskiej Organizacji Turystycznej oraz jej regionalnych odpowiedników i partnerów -mimo krótkiego okresu działalności - zaczęła przynosić wymierne korzyści.

Zwracamy się w imieniu Regionalnych Organizacji Turystycznych, których członkami są samorządy terytorialne wszystkich szczebli oraz branża turystyczna z apelem o zaniechanie działań, które są niekorzystne dla polskiej turystyki, a w konsekwencji dla polskiej gospodarki.
W imieniu Forum ROT Prezes ROTWŚ

Jacek Kowalczyk
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
protest likwidacja POT Polska Organizacja Turystyczna branża turystyczna Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych Solec-Zdrój w Solcu-Zdrój środowisko turystyczne przedstawiciele organizacji turystycznych plany Ministerstwa Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Piotr Woźniak Minister gospodarki Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych nowa organizacja przekształcenie koordynator działań promocyjnych Polska w polsce współpraca organizacje turystczne agencja turystyczna regionalne i lokalne organizacje POT ROT i LOT list do ministra gospodarki Jacek Kowalczyk Prezes ROTWŚ powstanie turystyka polskiej turystyki przejazdowej turystycznej sprawie
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję