Subskrypcja
Subskrypcja

Szukaj
Szukaj

Ostatniemiejsca.pl w przebudowie

W ostatnim czasie pojawiły się niepokojące sygnały ze strony działalności Ostatniemiejsca.pl. Zauważyliśmy, że firma opierająca swoją działalność na sprzedaży imprez, w środku sezonu turystycznego rozpoczęła przebudowę, a raczej zamknięcie swojej strony internetowej na grubo ponad tydzień (strona próbnie zaczęła działać dziś, a my zauważyliśmy "przebudowę" już 3 lipca).


Kiedy okazało się, że podstrona biura www.rejsy.ostatniemiejsca.pl działała bez zarzutów, zwróciliśmy się z zapytaniem do MerlinX, który obsługiwał wyświetlanie ofert touroperatorów na stronie, z prośbą o udzielenie informacji na temat współpracy z biurem. Sprawa stała się oczywista, kiedy otrzymaliśmy odpowiedź z biura systemu rezerwacyjnego o następującej treści: Ostatniemiejsca.pl zalegają u nas z należnościami od 10.2012 i są zablokowani u nas w systemie.

Obecnie Ostatniemiejsca.pl nawiązały już współpracę z systemem rezerwacyjnym TOM. Taka współpraca została nawiązana, a serwis w dosyć krótkim czasie został uruchomiony. Prace nad serwisem trwają jeszcze po stronie klienta - wprowadzenie treści, zakładek itp. - poinformował nas jeden z pracowników firmy. Co zresztą widać po testowym kształcie strony, który udało nam się zobaczyć w formie samej wyszukiwarki bez żadnych podstron.

Sieć franczyzową ostatniemiejsca.pl prowadzi spółka Ostatniemiejsca.pl S.A. Co ciekawe sprawdzając właściciela domeny-marki "ostatniemiejsca.pl", która powinna być jednym z najcenniejszych aktywów firmy, widać, iż obecnie właścicielem domeny jest prawdopodobnie p. Teresa Kowalik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Teja w Giżycku (w polu REGISTRANT domeny wskazana jest tylko TEJA i Giżycko, jednak adres prowadzenia działalności firmy TEJA tj. ul. Suwalska 16 lok. 5, różni się od adresu w polu REGISTRANT - Olsztyńska 4/13, jednak innej firmy TEJA w Giżycku nie ma). We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako główna działalność firmy TEJA widnieje mała sprzedaż detaliczna.

Także na domenę ostatniemiejsca.pl 29 czerwca tego roku ustawiono opcję, czyli prawo do przejęcia domeny przez stronę trzecią w razie jej nieopłacenia przez obecnego posiadacza:
DOMAIN NAME: ostatniemiejsca.pl
registrant type: organization

option created: 2013.06.29 01:22:18
option expiration date: 2016.06.29 01:22:18

REGISTRANT:
company: Teja
street: olsztyńska 4/13
city: 11-500 giżycko
location: PL
phone: +48.5652223
fax: +48.5652223


Po wypowiedzeniu umowy przez Wezyra (pisaliśmy o tym Wezyr rezygnuje z agenta), pozostaje być dobrej myśli - firma obecnie zastrzega na swojej stronie (tej w przebudowie) "NIE PRZYJMUJEMY wpłat od KLIENTÓW na nasze konto firmowe (ani żadnego oddziału) - wpłaty dokonujecie Państwo bezpośrednio na konto touroperatora".

Takie rozwiązanie wydaje się być dobre w tych ciężkich czasach i pozwoli firmie działać nawet pod presją, gdyż touroperator nie będzie się obawiał wpływu problemów agenta na otrzymanie swojej należności.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

Ostatniemiejsca.pl - początek końca? [2013-07-24 10:26 79.184.235.*]
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012
Zarząd OEM S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 28 maja 2013 r., raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012. Zgodnie z treścią raportu nr 22/2013 publikacja raportu rocznego za rok 2012 planowana była na dzień 25 lipca 2013 roku. Nowa data publikacji raportu rocznego za rok 2012 określona zostaje na dzień 23 sierpnia 2013 roku. Zarząd wyjaśnia iż, trudności w opublikowaniu raportu rocznego za rok 2012 spowodowane są ograniczoną płynnością finansową co rzutuje bezpośrednio na realizację usług potrzebnych do opublikowania raportu.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Tomasz Kozikowski - Prezes Zarządu
odpowiedz »

Ostatniemiejsca.pl - początek końca? [2013-11-18 18:34 83.29.52.*]
no i po nich
http://www. bankier. pl/wiadomosc/OEM-Zlozenia-wniosku-o-oglo szenie-upadlosci-obejmujacej-likwidacje- majatku-2990827. html
odpowiedz »

Ostatniemiejsca.pl - początek końca? [2013-11-19 10:51 83.24.255.*]
Byłe oddziały,którym wiszą pieniądze już dawno złożyły wniosek o upadłość i doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,a komornik już nie puka,a wali do ich drzwi.
Ciekawe czy p. Ewa ma teraz coś do powiedzenia? Zawsze wszystko komentowała i oczywiście była najmądrzejsza.Zapraszamy pani Ewo. A może już komornik zabrał komputer?
odpowiedz »

Ostatniemiejsca.pl - początek końca? [2013-11-21 13:25 83.29.159.*]
ciekawy temat na artykuł, bo coś cicho w mediach o nich, a przecież taką dużą siecią byli i tyle ludzi oszukali odpowiedz »

Ostatniemiejsca.pl - początek końca? [2013-12-05 15:15 109.241.112.*]
OEM: Złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Zarząd OEM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że wobec zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, w dniu 15.11.2013 roku, został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Suwałkach, V Wydział Gospodarczy o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. Wnioskodawcą jest Zarząd Spółki. Spółka wskazuje, że złożenie wniosku podyktowane było koniecznością realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego oraz z uwagi na utratę możliwości realizacji bieżących zobowiązań. Złożenie wniosku było w szczególności niezbędne dla ochrony bieżących interesów Spółki i zabezpieczenie się przed osobistą odpowiedzialnością członka zarządu. Pogarszająca się od ponad roku koniunktura w branży turystycznej oraz upadki biur podróży doprowadziły do sytuacji, w której pomimo posiadania licznych wierzytelności, brak możliwości wystarczająco szybkiego ich wyegzekwowania uniemożliwia Spółce bieżącą działalność. Duże znaczenie dla zaistniałej sytuacji ma fakt oddalania przez prokuraturę wniosków o ściganie działających na szkodę spółki kontrahentów oraz opieszałość sądów, a także koszty z tym związane. Sądy mimo świadomości trudnej sytuacji finansowej Spółki nie zwalniają Emitenta od kosztów sądowych. Dodatkowo Sąd w Suwałkach wstrzymał egzekucję nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności. Kara nałożona przez Zarząd GPW także utrudniła możliwość powrotu Spółki do płynności finansowej. Zarząd przygotowuje szereg kolejnych zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez kilkanaście podmiotów współpracujących w przeszłości z Emitentem. Większość z tych podmiotów współpracuje ze sobą w celu szkodzenia spółce w działalności rynkowej oraz opóźniania postępowań przeciwko tym podmiotom. Spółka podjęła działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn bezpodstawnego wielomiesięcznego blokowania środków przez bank obsługujący większość transakcji spółki. Dotychczas, bank przyznał się do dwóch takich działań, jednakże nie poczuwa się do naprawienia rzeczywistej szkody. Emitent nie jest w stanie zapewnić pełnego składu Rady Nadzorczej co również znacząco utrudnia prawidłowe funkcjonowanie Spółki. Spółka do ostatniej chwili próbowała realizować działania w innych obszarach niż podstawowa działalność oraz ściągać wierzytelności, jednakże nie przyniosło to spodziewanego rezultatu w odpowiednim czasie pomimo zaangażowania czterech komorników sądowych i dwóch firm windykacyjnych. Mimo tego od początku roku sukcesywnie zmniejszano zobowiązania, jednak nie do poziomu zapewniającego powrót do pełnej płynności finansowej. Zarząd szacuje, iż wartość zadłużenia Spółki jest przynajmniej dwukrotnie mniejsza, niż wartość roszczeń wobec dłużników. Klienci Spółki są w pełni bezpieczni, ponieważ od dawna ich płatności były kierowane bezpośrednio do organizatorów wyjazdów turystycznych. W związku z powyższym, zdaniem Zarządu jest... odpowiedz »

Ostatniemiejsca.pl - początek końca? [2013-07-13 11:05 95.49.9.*]
Po zawodach... odpowiedz »

Ostatniemiejsca.pl - początek końca? [2013-07-13 10:54 79.184.236.*]
Informacja na temat bieżącej sytuacji Spółki
Zarząd OEM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły wypowiedzenia umów od dwóch touroperatorów, których łączny udział stanowił ponad 20% przychodów Emitenta. Spółka dokonuje ostatecznych rozliczeń z tymi podmiotami.
Ponadto Emitent informuje, że zostały wypowiedziane warunki spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Prezesa Zarządu, który był zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości należącej do Spółki. Łączna wysokość kredytu pozostałego do spłaty wynosi ponad 115.000 CHF.
Dodatkowo, bardzo trudna sytuacja w całej branży turystycznej powoduje powstawanie opóźnień w spływie należności i pomimo działań windykacyjnych podejmowanych przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy zaległości w spływie należności wynoszą ok. 700.000 zł. Zarząd Emitenta będzie podejmował dalsze działania windykacyjne.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że Spółka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji oraz nie wyklucza, że w najbliższym czasie będzie zmuszony złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Tomasz Kozikowski - Prezes Zarządu
odpowiedz »

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij