TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Zmiany dotyczące zasad organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

W piątek Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty, w zakresie dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.


Nowelizacja teraz do Senatu. Za jej przyjęciem opowiedziało się 418 posłów, 2 wstrzymało się od głosu, a 4 było przeciw.

Dotychczas organizacja i nadzór nad wypoczynkiem była regulowana tylko przez rozporządzenie ministra edukacji z 1997 roku.

Nowelizacja ustawy zdefiniowała pojęcie wypoczynku. Na gruncie ustawy jest on zdefiniowany jako "wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej dwa dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku".

Z ustawowych wymogów wyłączono wypoczynek "organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście".

Minister edukacji na dotychczasowych zasadach będzie prowadził elektroniczną bazę wypoczynku, która jest dostępna pod adresem men.gov.pl

W nowelizacji określono tryb zgłaszania wyjazdów przez ich organizatorów. Zamiar organizacji wypoczynku nadal będzie trzeba zgłaszać kuratorowi oświaty, który już nie będzie wydawał zaświadczenia o akceptacji zgłoszenia. Potwierdzeniem będzie umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku. Nad wypoczynkiem organizowanym w kraju nadzór będzie sprawował kurator właściwy dla miejsca wypoczynku. W przypadku wyjazdów zagranicznych będzie to kurator właściwy terytorialnie dla siedziby lub miejsca zamieszkania organizatora.

Organizator wypoczynku za granicą będzie miał obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. W noweli pojawił się także zapis, że przynajmniej jedna osoba spośród kadry powinna znać język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się zarówno w kraju docelowym, jak i krajach tranzytowych.

Projekt przewiduje, iż w przypadku wykazania nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia młodzieży, kurator będzie miał prawo do zakończenia imprezy i nakazania uczestnikom powrotu.

Według zapisów nowelizacji grzywna będzie mogła być nałożona w przypadku nie zgłoszenia wypoczynku w bazie, a także w przypadku nie poinformowania kuratorium o zmianach w zgłoszeniu, np. o zmianie liczby dzieci lub zmianach wychowawców.

Utrzymano obowiązek przedstawiania przez wychowawców zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zwalniając ich jednocześnie z opłaty za wydanie tegoż dokumentu.

Nowelizacja rozszerza grupę uprawnionych, mających pierwszeństwo do korzystania z wypoczynku finansowanego przez wojewodę o dzieci żyjące w trudnych warunkach materialnych, w tym samotnie wychowywane.

Większość zmian ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ustawa o systemie oświaty nowelizacja kolonie organizacja wypoczynku dzieci obozy wychowawcy kolonijni krajowy rejestr karny


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję