TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Kongres Turystyki Polskiej coraz bliżej

Trwają przygotowania do Kongresu Turystyki Polskiej, który odbędzie się w dniach 12-14 października w Świdnicy.


Kongres Turystyki Polskiej adresowany jest do przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, szefów organizacji samorządowych i gospodarczych fundacji, organizacji pożytku publicznego, organizacji obywatelskich, etc., firm świadczących usługi lub oferujących produkty dla sektora turystycznego, marszałków, wojewodów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych, szefów odpowiednich wydziałów w urzędach samorządowych, jak np. turystyka, promocja i kultura.

Organizatorami Kongresu Turystyki Polskiej są: miasto Świdnica, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Izba Turystyki, Izba Turystyki RP oraz Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie". Organizatorzy spodziewają się udziału przedstawicieli ponad 800 podmiotów.

Wrażliwość na zmiany, jakie zachodzą na świecie i szybkie reagowanie, to determinanty skutecznego zarządzania. Odnosi się to także do turystyki. Dlatego tworzenie zasobów wiedzy o funkcjonowaniu i potrzebach polskiej turystyki jest moim zdaniem niezbędne. Jestem przekonany, że Kongres Turystyki Polskiej taką właśnie funkcję spełnia. Dzięki rozbudowanemu programowi merytorycznemu, udziałowi wybitnych ekspertów i szczególnej naukowej atmosferze, pozwala stworzyć silną wykładnię dla dalszych działań w zakresie rozwoju i promocji turystyki - powiedział prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Wojciech Fedyk.

Cele Kongresu to:

  • wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej - ustawodawczej i wykonawczej,
  • dokonanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
  • stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi i organizacjami branżowymi, umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz turystyki,
  • ocena konkurencyjności sektora usług turystycznych w Polsce w ujęciu międzynarodowym, debata nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu globalnym,
  • wskazanie determinant konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, struktura organizacyjna sektora, inne czynniki oraz korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.


Kongres między innymi ma odpowiedzieć na następujące pytania: jak ma być nowa Ustawa o Usługach Turystycznych, a może Ustawa o Turystyce; jak na polski grunt przenieść nową Dyrektywę Unijną w sprawie turystyki, jakie powinny być relacje samorządu gospodarczego z przedsiębiorcami turystycznymi, jak ma wyglądać współpraca z samorządem terytorialnym a jak z administracją rządową. Pytań i problemów jest bardzo wiele dlatego każda sesja, panel będą stwarzać forum do wymiany zdań i ciekawej dyskusji - zaznaczył prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Marek Ciechanowski.

Program wydarzenia jest podzielony na pięć głównych bloków tematycznych poświęconych: prawnym i finansowym instrumentom pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce; zarządzaniu promocją turystyczną; samorządom gospodarczym w turystyce; rozwojowi turystyki w Polsce w perspektywie roku 2030 i zadaniom samorządu terytorialnego w promocji turystycznej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20160915_program_sesji_i_wydarzen_towarzysz_cych_kongres_turystyki_polskiej_swidnica_2016.pdf


Głównym celem Ministra Sportu i Turystyki są działania wspierające i prowadzące do rozwoju polskiej turystyki. Dlatego też popieramy wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do stworzenia platformy porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami turystycznymi, pozwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania tego sektora gospodarki czy dyskusję nad wyzwaniami stojącymi przed polską turystyką. Organizacja Kongresu Turystyki Polskiej, w dniach 12 - 14 października 2016 r. w Świdnicy, jest właśnie takim wydarzeniem, dlatego też Ministerstwo aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Honorowego i  Organizacyjnego Kongresu Turystyki Polskiej oraz jest partnerem merytorycznym - dodał podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Dawid Lasek.

Dynamiczny rozwój turystyki na tle innych sektorów gospodarki obserwujemy także w Polsce i to nie tylko w miejscowościach posiadających typowo wypoczynkowe walory. Wzrasta rola turystyki weekendowej, krajoznawczej, aktywnej, wycieczek po regionie i kraju. Szansę tę powinny wykorzystać samorządy terytorialne - szczególnie gminy, które dotąd nie były uważane za wyjątkowo atrakcyjne pod względem turystycznym. Z ubiegłorocznej konferencji przygotowawczej do Kongresu Turystyki Polskiej wiem, że branża turystyczna w postaci samorządu gospodarczego czy niezrzeszonych przedsiębiorców ma nie do końca najlepsze zdanie o urzędach gminnych jeśli chodzi prowadzone przez nie działania turystyczne i roli, jaką powinny spełniać, by turystykę na swoich obszarach działania rozwijać. Dzieje się tak zapewne dlatego, że część z nas - samorządowców - jednak nie do końca poprawnie interpretuje pojęcie turystyki. Niektórzy ciągle sprowadzają ją jedynie do formy rekreacji, a spoglądając na nią tylko w ten sposób - trudno dostrzec nowe jej formy, w oparciu o które każdy samorząd może wytworzyć atrakcyjne produkty turystyczne o wysokim potencjale ekonomicznym. Dlatego podczas kongresu jeden z bloków tematycznych w całości poświęcony będzie samorządowi terytorialnemu i jego roli w turystyce. Serdecznie zapraszam na Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy nie tylko branżowców, ale także wszystkie koleżanki i kolegów samorządowców. Nie przestawajmy się uczyć. Zdobywając wiedzę możemy mierzyć wpływ turystyki na lokalną gospodarkę i zrozumieć jak współpracować z branżą. W ten sposób jesteśmy w stanie uczynić zarządzane przez nas gminy zdecydowanie atrakcyjniejsze dla potencjalnego zewnętrznego odbiorcy - komentuje prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
kongres turystyki polskiej świdnica ministerstwo sportu i turystyki polska organizacja turystyczna polska izba turystyki
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję