TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Potencjalne zagrożenia dla turystyki wyjazdowej w najbliższym roku

Niepomyślne wieści dla branży w końcówce roku 2016 roku. Jakie zagrożenia czekają turystykę wyjazdową w tym roku? Przedstawiamy ceny imprez turystycznych oraz tanich lotów w ferie zimowe 2017 roku.


Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej opublikował Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2016/17. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako 13-19 lutego 2017 roku.

Grudzień, a zwłaszcza druga jego połowa przyniosły kilka zdarzeń i informacji, które mogą wpływać negatywnie na bieżący poziom sprzedaży wycieczek, a także na jej średnioterminowe perspektywy. Jak już przedstawialiśmy wielokrotnie w naszych materiałach zasadniczy wpływ na dynamikę sprzedaży usług turystyki wyjazdowej ma dynamika wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych, a czynnikami modyfikującymi są nastoje konsumenckie oraz poziom obaw turystów przed niebezpiecznymi zdarzeniami, zwłaszcza o charakterze terrorystycznym. W obszarze wszystkich tych trzech czynników grudzień niestety przyniósł niepomyślne informacje.

Ostatnie dane GUS o dynamice wzrostu wynagrodzeń za listopad w wysokości 4,0 procent wraz z poprzednimi 3,6- procentowymi za październik nasuwają wstępny wniosek, że płace mogą w najbliższej przyszłości rosnąć jednak nieco wolniej niż jeszcze do niedawna zakładano. Niektórzy (na razie raczej nieliczni) ekonomiści wskazują w tym względzie na nowy interesujący czynnik, którym jest relatywnie liberalna polityka w zakresie akceptacji podejmowania pracy przez obcokrajowców, w tym zwłaszcza przez Ukraińców.

Substytucja droższych pracowników przez tańszych mniej wykwalifikowanych powoduje nie tylko bieżące zmniejszenie presji płacowej, ale również odsuwanie w czasie niektórych inwestycji modernizacyjnych. Przyczynia się to do niższego ogólnego poziomu inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców i na mniej optymistyczny przekaz gospodarczy, a to z kolei osłabia postrzeganie przez społeczeństwo perspektyw gospodarki narodowej i w rezultacie rykoszetem osłabia ważne dla turystyki nastroje konsumenckie.

Ostatnie wydarzenia polityczno-społeczne mocno zaszkodziły nastojom konsumenckim. Ponieważ wydarzenia polityczne przybierają charakter jaki nie miał jeszcze precedensu w najnowszej historii Polski, część osób może się czuć nimi zdecydowanie zaniepokojona, co wydaje się znajdować potwierdzenie w szybkim i bardzo istotnym pogorszeniu nastrojów konsumenckich.

Tym niemniej przypominamy, że problem ujemnego wkładu nastrojów konsumenckich do wzrostu w turystyce w 2017 roku był przez nas zasygnalizowany na listopadowej konferencji " Turystyka wyjazdowa 2017 - czy powtórzy się sukces roku 2016?" odbytej podczas 24 Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw, i jako taki stanowi już składnik naszej prognozy tegorocznego wzrostu polskiej turystyki wyjazdowej (o 19-22 procent), gdyż generalnie został w niej ujęty jako jeden z tych nielicznych elementów, które będą w nadchodzącym roku negatywnie oddziaływały na turystykę.

Kwestią otwartą jest jedynie to, czy niekorzystne polityczno społeczne wydarzenia utrzymają tak dużą dynamikę jak ma to miejsce obecnie i w związku z tym zaszkodzą nastrojom nie tyle przejściowo, co na dłuższą metę. Na razie bardziej prawdopodobny wydaje się wariant pierwszy.

W ostatnich dwóch miesiącach, a zwłaszcza w grudniu mieliśmy do czynienia z eskalacją zamachów terrorystycznych w Turcji stanowiącej bardzo ważny cel dla turystycznych wyjazdów Polaków, a obecnie również o bardzo dużym potencjale wzrostu, zwłaszcza dla mniej majętnych mieszkańców Polski B. W tym czasie w 4 zamachach zginęło tam łącznie 97 osób, a liczba rannych przekroczyła 330.

Wydarzenia te obudziły obawy o ich wpływ na wyjazdy turystyczne do tego kraju w nadchodzącym sezonie letnim. W tym miejscu należy zaznaczyć, że z jednej strony w okresie ostatnich dwóch lat liczba zabitych w zamachach przekroczyła już 400 osób, ale z drugiej wydarzenia takie są stopniowo traktowane coraz bardziej pragmatycznie. Wraz z upływem czasu rola czynnika emocjonalnego stopniowo słabnie ustępując miejsca coraz bardziej chłodnej kalkulacji rzeczywistego poziomu zagrożenia. W tym względzie należy też zaznaczyć, że w okresie ostatnich 3 miesięcy lat 2016 i 2015 liczba śmiertelnych ofiar zamachów była bardzo podobna, a więc statystyczne zagrożenie utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Jednocześnie warto przypomnieć, że w I kw. 2016 roku w Turcji miało miejsce 7 zamachów z łączną liczbą 96 ofiar śmiertelnych. Jeżeli sytuacja w nadchodzącym kwartale nie ulegnie pogorszeniu, to znacząca część osób może uznać terroryzm w Turcji jako typowe dla tego kraju zjawisko. Następnym etapem powinna być bardziej racjonalna kalkulacja rzeczywistego poziomu ryzyka, a te przy takich proporcjach ofiar (szczególnie wśród turystów) wypada nieco zaskakująco. Jest ono bowiem nieco wyższe lub zbliżone do występującego przy wykonywania wielu zawodów (np. rolnika lub górnika), ale za to zdecydowanie niższe niż ryzyko utraty życia w ruchu drogowym.

Może to prowadzić do konkluzji, że nastawienia turystów do krajów o podwyższonym stopniu zagrożenia może być w dużej mierze kwestią odpowiedniego przedstawienia i uświadomienia turystom rzeczywistego poziomu ryzyka spędzenia wakacji za granicą. Istotnym elementem, który warto w tej kwestii brać pod uwagę (przy podejściu skrajnie racjonalnym) jest też to, że wyjeżdżając na wakacje eliminujemy cały zestaw ryzyk kraju macierzystego, a niejako wchodzimy w zupełnie inny zestaw ryzyk kraju wakacyjnego, a związany z tym efekt netto wcale nie musi dla turysty negatywny.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 13-19 lutego, średnie ceny wzrosły o 2 złote, (poprzednio spadły o 35 zł, wcześniej zwyżkowały o 60, 71 i 67 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 12 złotych i wzrosły o 182 złote), a podobnie niewielki ruch cen zanotowano przed rokiem, gdy wzrosły one o 7 złotych. Największe spadki średnich cen odnotowano na Teneryfie - o 117 złotych (w poprzednim zestawieniu był tam największy wzrost cen) oraz na Cyprze i w Hurghadzie - o 36 i 80 złotych. Najwyższy przyrost cen odnotowano na Fuerteventurze - o 171 złotych, a wyraźnie niższe w Marsa Alam oraz na Lanzarote - o 86 i 54 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2016 (okres 01-07 luty) i 2017 (okres 13-19 luty) zebranych w tym samych okresach grudnia pokazuje, że po ostatnim wzroście obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 133 złote, czyli nastąpił powrót do tendencji zwiększania różnicy cen wobec ubiegłego sezonu obserwowanej we wcześniejszych zestawieniach (wzrosty o 117, 163, 122, 43, 53 i 52 złote). Przed rokiem średnie ceny wobec poprzedzającego sezonu również wzrastały, ale w mniejszej skali, a mianowicie o 84 złote.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych tym (nie licząc egzotyki jako całości), systematycznie rosnące zwyżki cen rok do roku wykazuje obecnie Egipt, a średnie ceny wzniosły się tam do poziomu aż o średnio 230 złotych wyższego niż w sezonie 2015/16 (w poprzednich zestawieniach było to 149, 97, 66, 2, 5 i 13 złotych). Rok temu ceny nieco spadały (o 13 złotych), a zatem baza do tegorocznych wzrostów była korzystna, co tłumaczy część obecnej zwyżki . W bieżącej sytuacji wzrostom cen na kierunkach egipskich sprzyja także istotne osłabienie złotego wobec amerykańskiej waluty oraz niedobory podaży najatrakcyjniejszych ofert najbardziej poszukiwanych przez turystów. Na dłuższą metę na korzystniejsze dla klientów kształtowanie się cen wycieczek do Egiptu powinna jednak wpływać niedawna głęboka dewaluacja miejscowej waluty. Wyższe niż przed rokiem są teraz zwłaszcza ceny wyjazdów do Marsa Alam - o średnio 279 złotych, a w nieco mniejszym stopniu do Hurghady - o 182 złote.

Kierunek, który dotychczas konsekwentnie wykazywał największy wzrost cen rok do roku, czyli Wyspy Kanaryjskie, ustąpił teraz miejsca Egiptowi i odnotował ceny wyższe niż w ubiegłym sezonie o średnio 179 złotych (poprzednio rosły one o 207, 252, 108, 22, 76 i 118 złotych). W ubiegłym roku o tej porze ceny wzrastały o 284 złote, co istotnie hamuje tegoroczną skalę wzrostów cen na tym kierunku. Spośród poszczególnych wysp największy wzrost średniej ceny nadal wykazuje relatywnie mało drożejąca przed rokiem Gran Canaria - o 641 złotych, a spadek najbardziej drożejąca przed rokiem Lanzarote - o 96 złotych. Z mniejszych kierunków droższe niż przed rokiem są teraz Portugalia i Maroko - o 291 i 62 złote, a tańsze są wyjazdy na Cypr i na Maltę - o 31 i 166 złotych.

Wobec ostatniego zestawienia ceny w liniach Ryanair dla przelotów na kierunkach turystycznych na okres wylotów w pierwszym tygodniu ferii zimowych (13-19 lutego) wzrosły o średnio 14 złotych z 640 do 654 złotych (poprzednio spadły o 16 złotych, a wcześniej wzrastały o 44 i 23 złote). Średnie ceny rejsów na Wyspy Kanaryjskie zwyżkowały o 19 złotych - z 1071 do 1090 złotych, co jest kolejnym rekordowym poziomem w tym sezonie. Zwyżka cen przelotów na pozostałych kierunkach była nieznacznie mniejsza i wyniosła 11 złotych - z 381 do 392 złotych. Rekordzistą wszystkich wzrostów zostało połączenie z Warszawy na Fuerteventurę - średnio o 340 złotych, a spadków z Warszawy na Gran Canarię - o 210 złotych.

Ceny rejsów na kierunkach turystycznych w liniach Wizzair tym razem mocno spadły - średnio o 210 złotych - z 703 do 493 złotych (poprzednio wzrosły o 102 złote i spadały o 221, 151 i 102 złote). Największe zniżki cen zanotowały przeloty z Warszawy i z Gdańska do Barcelony - o 385 i 320 złotych, a najmniejszą rejsy z Katowic na Teneryfę - o 60 złotych. Zwyżek średnich cen na głównych kierunkach turystycznych nie odnotowano.

W porównaniach rok do roku w liniach Ryanair średnie ceny na kierunkach turystycznych ogółem są obecnie wyższe od cen sprzed roku - o 137 złotych (poprzednio były wyższe o 97, 37 i 63 złote, a wcześniej były niższe o 13 i 8 złotych). Wyraźnie większa była skala wzrostów cen rok do roku na kierunkach kanaryjskich - o średnio 234 złote, podczas gdy na pozostałych kierunkach zwyżka wyniosła średnio 64 złote. Największy wzrost cen rok do roku wykazało połączenie z Warszawy na Gran Canarię - o aż 520 złotych, a spadek z Krakowa na Teneryfę - o 155 złotych.

Po dużych redukcjach w ostatnim okresie ceny w liniach Wizzair stały się nieco niższe niż przed rokiem, a spadek wyniósł średnio 19 złotych (w poprzednich zestawieniach ceny rok do roku były wyższe o 258, 264, 279 i 350 złotych). Najbardziej wzrosły ceny przelotów z Warszawy do Barcelony - o 580 złotych, a spadły z Krakowa na Maltę - o 620 złotych. Ostatnie ceny przelotów czarterowych oraz tanimi liniami na najważniejszych zimowych kierunkach w polskiej turystyce wyjazdowej z Warszawy wraz z ich zmianami rok do roku przedstawione są na poniższej mapce.

Poniżej zamieszczamy raport Traveldata w całości:


Możesz także pobrać plik: turinfo_20170103_wczasopediapartner20170103media.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
traveldata wczasopedia zagrożenia turystyka wyjazdowa raport biura turystyczne tanie loty ferie 2017


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję