TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Sposób złożenia reklamacji może mieć wpływ na jej skuteczność

Czy każda reklamacja złożona przez klienta jest skuteczna? Jak się okazało w wyroku poznańskiego sądu niekoniecznie tak musi być.


Sprawa rozpatrywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Turyści byli niezadowoleni z hotelu w jakim przyszło im spędzać wakacje i złożyli reklamację. Sprawa jakich dziesiątki, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na parę szczegółów. Niezadowoleni turyści złożyli na ręce rezydenta reklamację, z żądaniem finansowego zadośćuczynienia w trakcie imprezy - 16 czerwca. Reklamacja została ponownie złożona w biurze agenta (25 czerwca) i tego samego dnia przekazana touroperatorowi. Odpowiedź biura została przygotowana pismem z dnia 24 lipca i została dostarczona klientom 26 lipca. W sądzie turyści podnosili, że reklamacja powinna zostać uznana za uwzględnioną, ponieważ odpowiedź na nią przyszła po upływie ustawowego terminu, licząc od złożenia pierwszej reklamacji na ręce rezydenta.

Zdaniem Sądu należy uznać, zgodnie ze stanowiskiem pozwanego, iż w dniu 16 czerwca 2014 r. powodowie nie złożyli skutecznej reklamacji, albowiem rezydent nie posiadał uprawnień do jej odbioru, zaś powodowie winni przesłać reklamację na adres pozwanego, to następna reklamacja została złożona przez powodów w dniu 25 czerwca 2014 r. do agenta pozwanego (...) Sp. z o.o. , a więc w terminie krótszym niż 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej (17 czerwca 2014 r.). Pismem z tego samego dnia agent pozwanego (...) Sp. z o.o. przekazał reklamację pozwanemu, który otrzymał ja w dniu 26 czerwca 2014 r.. Pozwany wykazał zdaniem Sądu, iż reklamacja została mu przekazana w dniu późniejszym niż 25 czerwca 2014 r. swym pismem stanowiącym odpowiedź na reklamację. Powodowie nie wykazali, iż reklamacja złożona w innym miejscu niż w biurze pozwanego, bo u jego agenta, który nie był uprawniony do jej przyjmowania, została natychmiast w tym dniu przekazana do pozwanego, tak aby mógł się z nią zapoznać. Termin do złożenia odpowiedzi na reklamację minął zatem z dniem 26 lipca 2014 r., a sami powodowie w pozwie napisali, że najprawdopodobniej otrzymali ja w dniu 26 lipca 2014 r. - uznał sąd w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze akt I C 353 / 15. Z pełnym uzasadnieniem wyroku można zapoznać się pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl

Sąd wypowiedział się także w kwestii liczenia terminu wypowiedzi. Warto zauważyć, że w tej kwestii w Polsce mamy niejednolite orzecznictwo. Jak zwracał uwagę dr Piotr Cybula część sądów uznaje, iż klient powinien otrzymać odpowiedź na reklamację w ciągu 30 dni, a druga część uznaje, że wystarczy jeżeli biuro wyśle odpowiedź w tym terminie. Poznański sąd podzielił ten pierwszy pogląd. Kwestię zachowania 30-dniowego terminu na doręczenie odpowiedzi na jego reklamację należy rozpatrywać w świetle art. 61 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, że odpowiedź pozwanego na reklamację strony powodowej można uznać za doręczoną z chwilą, gdy powodowie mieli możność zapoznania się z tym pismem. Pozwany sformułował odpowiedź na reklamację w piśmie z dnia 24 lipca 2014 r., zaś między stronami bezspornym pozostało, iż została ona doręczona powodom w dniu 26 lipca 2014 r. - napisano w uzasadnieniu wyroku.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
sąd reklamacja rezydent biuro podróży spór wycieczka turystyka proces orzecznictwo
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję