TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jak wysokie będą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Minister Sportu i Turystyki opublikował projekt rozporządzenia określającego wysokość składek, jakie będą odprowadzać organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.


Stawki odprowadzane do TFG będą zróżnicowane w zależności od rodzaju imprez organizowanych przez dane biuro. Zgodnie z art. 2 projektu rozporządzenia stawki będą przedstawiać się następująco:

 1. za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 - 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
 2. za imprezy turystyczne na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego - 13 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
 3. za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 - 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
 4. za imprezy turystyczne na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej - 0 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy.


Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 26 listopada 2016 roku.

Pojawił się także projekt określający wzór deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Deklaracja będzie musiała zawierać takie informacje jak
 • wyliczenie wysokości należnej składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
 • liczbę i rodzaj zawartych w danym miesiącu umów o świadczenie usług turystycznych,
 • liczbę klientów objętych umowami zawartymi w danym miesiącu,
 • informacje o zabezpieczeniach finansowych oraz o podmiotach ich udzielających, do których mogą być składane roszczenia w okresie, za jaki jest składana deklaracja,
 • informację na temat liczby klientów, w przypadku których została wniesiona składka na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a impreza turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta.


Touroperatorzy, począwszy od listopada 2016 roku. będą musieli składać deklarację za każdy miesiąc prowadzenia działalności. Deklaracja składana będzie do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana będzie deklaracja i uiszczana składka. Obowiązek składania deklaracji i odprowadzania składek na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców mających siedzibę (lub oddział w przypadku zagranicznych firm) na terytorium Polski.

Kolejnym z dokumentów przygotowanym przez MSiT jest projekt rozporządzenia w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika w szczególności z faktu wprowadzenia do ustawy przepisów merytorycznych, dotyczących dokumentów i danych w zakresie wykreślenia z Ewidencji na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, do których odsyła przepis upoważniający, co powoduje utratę mocy obowiązującej rozporządzenia (tzw. przypadek "pośredniej" zmiany przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia). Uchylenie pośrednie rozporządzenia powoduje konieczność wydania nowego rozporządzenia. - można przeczytać w dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji.

Zmiany prawne wprowadzone przez nowe rozporządzenie będą przede wszystkim dotyczyły rozszerzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Informacje w dziale IV Ewidencji zostaną rozszerzone o:
 • decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wydawane na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • oświadczenia o niewypłacalności przedsiębiorcy lub informacje marszałka województwa o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego bez tego oświadczenia, jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazywały, że przedsiębiorca nie był w stanie wywiązać się z zawartych z klientami umów o imprezy turystyczne,
 • informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego po upływie okresu zawieszenia.


Poniżej projekt rozporządzenia określającego wzór deklaracji, którą touroperatorzy i pośrednicy turystyczni będą musieli składać do UFG.

Możesz także pobrać plik: turinfo_20160912_projekt_-_uzgodnienia_i_opiniowanie.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
turystyczny fundusz gwarancyjny ministerstwo sportu i turystyki prace legislacyjne wzór deklaracji centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wysokość składek


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję