TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Czy touroperator może zostać ukarany za nieprawidłowości z czasem pracy kierowców?

Czy touroperator może odpowiadać za przekroczenie czasu pracy kierowcy autobusu? Jak się okazuje, wcale nie jest to niemożliwe.


W trakcie targów Tour Salon odbyła się zorganizowana przez Wielkopolską Inspekcję Transportu Drogowego, Izbę Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wielkopolską Izbę Turystyczną prezentacja pod tytułem "Odpowiedzialność Touroperatora w zakresie tworzenia programów imprez turystycznych w aspekcie ustawy o czasie pracy kierowców".

Zasady ponoszenia odpowiedzialności reguluje art 92a Ustawy o transporcie lądowym. Punkt siódmy tej regulacji głosi, że:
Przepisy ust. 1, ust. 3 pkt 5 i ust. 5 i 6 stosuje się do podmiotów wykonujących czynności
związane z przewozem drogowym, w szczególności do:
1) spedytora,
2) nadawcy,
3) odbiorcy,
4) załadowcy,
5) organizatora wycieczki,
6) organizatora transportu,

7) operatora publicznego transportu zbiorowego
- jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia.


To zagadnienie jest regulowane także przez art.10 ust.3 Rozporządzenia 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, które stanowi, że Przedsiębiorstwa, spedytorzy, nadawcy ładunku, organizatorzy wycieczek, główni wykonawcy, podwykonawcy oraz agencje zatrudniania kierowców zapewnią, aby uzgodnione umownie harmonogramy transportu były zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia."

Jak przekonywali w trakcie prezentacji funkcjonariusze poznańskiej WITD, pociągnięcie organizatora turystyki do odpowiedzialności z tego tytułu musi wynikać z wcześniej przeprowadzonej kontroli drogowej, w trakcie której zostały stwierdzone naruszenia, albo z kontroli przewoźnika, która miała miejsce w siedzibie przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność touroperatora w tym przypadku jest odpowiedzialnością administracyjną. Touroperator może zostać ukarany za takie ułożenie programu wycieczki, który nie będzie możliwy do zrealizowania w trakcie czasu kierowcy. Istnieją przesłanki wyłączające odpowiedzialność organizatora turystyki. Jeśli touroperator nie miał wpływu na przekroczenie czasu pracy i nastąpiło to w okolicznościach, których nie mógł przewidzieć.

Postępowanie wobec touroperatora może być wszczęte w sytuacji, gdy ukarany przewoźnik przedstawi dokumenty, będące dowodem, że nieprawidłowości były zawinione przez organizatora turystyki. Nie spowoduje to odstąpienia od ukarania przewoźnika, ale pozwoli ukarać touroperatora. Trudno zatem oczekiwać, aby przewoźnikom zależało na psuciu stosunków ze zleceniodawcą, zwłaszcza z takim, od którego ma stałe zlecenia.

Inspektorzy ITD podkreślali, że aby ukaranie touroperatora w ogóle było możliwe, już na etapie planowania wycieczki musiałby paść taki błąd, zakładający przebycie jakiejś nierealnej do przejazdu w czasie pracy kierowców odległości. Uczestnicy dyskusji zauważali, że nie spotkali się z przypadkiem ukarania biura podróży przez ITD, niemniej jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że taka możliwość istnieje i starać się jej zapobiegać.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
inspekcja transportu drogowego tour salon izba turystyki rp czas pracy kierowców


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję