TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


UE szykuje zmiany w przepisach dot. czasu pracy kierowców

Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego rewizji przepisów z 2006 r. dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku w okazjonalnym transporcie pasażerskim sektor.


Jesteśmy dumni, że udało nam się tak szybko osiągnąć porozumienie z Parlamentem w tej ważnej sprawie. Nowe przepisy dotyczące minimalnych przerw i odpoczynków zapewnią kierowcom autobusów lepsze warunki pracy i zagwarantują lepszą obsługę wycieczek turystycznych po Europie. -powiedział Georges Gilkinet, belgijski minister mobilności.

Główne cele znowelizowanego rozporządzeniaZmienione przepisy obejmują ukierunkowane zmiany rozporządzenia z 2006 r., mające na celu wprowadzenie pewnej ściśle określonej elastyczności, w drodze odstępstwa i według uznania kierowcy, do przepisów dotyczących przerw i okresów odpoczynku dla kierowców zawodowych wykonujących okazjonalny transport pasażerski, takich jak autobusy wycieczkowe.

Zmieniona ustawa ma na celu lepsze dostosowanie tego sektora do specyficznego rytmu pracy i zapewnienie pasażerom lepszej obsługi. Nie zmienia to jednak w żaden sposób maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu ani minimalnych okresów odpoczynku dla danych kierowców zawodowych.

Kluczowe elementy porozumienia tymczasowegoW tymczasowym porozumieniu zachowano główną myśl wniosku Komisji. Legislatorzy zmienili jednak niektóre aspekty wniosku, głównie związane z zakresem szczegółowych przepisów dotyczących odpoczynku, w następujący sposób:
  • elastyczność w podziale wymaganego minimalnego okresu odpoczynku wynoszącego 45 minut na dwie przerwy rozłożone na 4,5-godzinny okres prowadzenia pojazdu
  • możliwość przesunięcia dziennego okresu odpoczynku o 1 godzinę, pod warunkiem, że łączny czas prowadzenia pojazdu w tym dniu nie przekracza 7 godzin oraz że z możliwości tej skorzysta się jednorazowo podczas podróży trwającej co najmniej 6 dni lub dwukrotnie w ciągu podróż trwająca co najmniej 8 dni
  • możliwość przesunięcia tygodniowego okresu odpoczynku o maksymalnie 12 kolejnych dni po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku
  • ostatnia z wymienionych opcji, stosowana już w usługach międzynarodowych, będzie mogła teraz zostać zastosowana także w usługach krajowych


Oprócz tego znowelizowane prawo ma poprawić standardy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ulepszone ramy kontroli. Uzgodniono także ścieżkę w kierunku formularzy cyfrowych przyjaznych dla użytkownika i ułatwiających kontrolę. Bardziej konkretnie:
  • w sprawie przepisów dotyczących kontroli tymczasowe porozumienie przewiduje, że dokumentacją wymaganą do korzystania z odstępstw jest pojedynczy formularz podróży na pokładzie, który po przeprowadzeniu przez Komisję badania w tym zakresie zostanie zastąpiony formularzem cyfrowym
  • dokumentacja na pokładzie obejmuje poprzednie podróże w określonym okresie, za które należy mieć przy sobie kopie, w formie papierowej lub elektronicznej


Dążeniu do cyfryzacji sprzyja dodatkowo konieczność zmiany specyfikacji tachografów najpóźniej 18 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, tak aby można było odczytać z urządzenia rodzaj transportu pasażerskiego, oraz wymóg posiadania na pokładzie dokumentów z poprzednich podróży zostanie przerwane, gdy tachograf będzie używany. Zmienione rozporządzenie doprecyzowuje, że naruszenia przepisów dotyczących tachografów popełnione na terytorium innego państwa członkowskiego mogą być ścigane w państwie członkowskim wykrycia

Następne krokiW następstwie tymczasowego porozumienia kontynuowane będą prace techniczne mające na celu przedstawienie obu instytucjom kompromisowego tekstu zmienionego rozporządzenia do zatwierdzenia w nadchodzących tygodniach. Ze strony Rady prezydencja belgijska zamierza jak najszybciej przekazać tekst do zatwierdzenia przedstawicielom państw członkowskich (Coreperowi). Tekst zostanie następnie poddany ocenie prawno-językowej, zanim zostanie formalnie przyjęty przez współprawodawców, opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
czas pracy kierowców transport tachograf parlament europejski
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję