TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Średnia cena stabilna

Największe obniżki cen na Korfu, Majorce i Malcie, a największa zwyżka wystąpiła na Fuerteventurze, Malcie i w Portugalii.


To zestawienie obejmuje piętnaste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2024 definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 5 do 11 sierpnia 2024. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 25 stycznia 2023 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 18 stycznia, natomiast w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 26 stycznia 2023 roku. Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonach poprzednich, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia 2024, spadła o 3 złote. Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu notowano na Korfu - o 397 złotych, a mniejsze na Majorce i Malcie - o średnio 283 i 164 złote. Największa zwyżka średnich cen wystąpiła Fuerteventurze - o 455 złotych, a mniejsze miały miejsce w Maroku (poprzednio miał tam miejsce największy spadek cen) i w Portugalii - o 253 i 171 złote.

W takim samym okresie (czwarty tydzień stycznia) przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 27 i 20 złotych.
Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują załączone poniżej zestawienia.


W minionym tygodniu ceny wycieczek dla wylotów w dniach 5 - 11 sierpnia 2024 wzrosły na wszystkich wiodących kierunkach wyjazdów turystycznych Polaków za wyjątkiem Grecji, w której spadły o średnio 60 złotych. Najbardziej wzrosły ceny na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii odpowiednio o 49 i 37 złotych, a w mniejszym stopniu w Egipcie i Turcji- o 12 i zaledwie 1 złoty.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2024 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 26 złotych. Największą zwyżkę cen wycieczek odnotowano w Kalabrii - o 646 złotych, a duże wzrosty wystąpiły też na Fuerteventurze i Sardynii - o średnio 540 i 504 złote. Największe zniżki cen wyjazdów kolejny raz wystąpiły na Synaju - o 354 złote oraz na Korfu i Cyprze - o średnio 314 i 249 złotych. W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2023 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 905 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz czterdziesty piąty z rzędu od ponad dwóch lat była bardziej korzystna niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu.
Cena paliwa lotniczego ponownie wyniosła 3,85 zł/litr wobec 4,61 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 16,5 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 16,0 procent, a przed dwoma o 14,6 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu po raz kolejny wyraźnie silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie tym razem o ponad 7,1 procent, podczas gdy przed tygodniem była silniejsza o około 6,9 procent, a przed dwoma o około 7,7 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek po raz czterdziesty piąty od ponad dwóch lat sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się on w przedziale -315/-325 złotych, a zatem nieznacznie bardziej korzystnym niż przed tygodniem gdy wyniósł -300/-310 i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł -290/-300 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustrują załączone poniżej zestawiania.


Wśród wiodących kierunków największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich - o 237 złote oraz w Bułgarii, Grecji i Turcja - o 61, 58, 37 złotych, a nadal istotnie tańsze pozostawały ceny wyjazdów do Egiptu - o średnio 186 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie, w Portugalii i we Włoszech - o 469, 467 i 410 złotych, mniejsze w Albanii i Maroku - o 168 i 158 złotych, natomiast spadły ceny wyjazdów do Hiszpanii kontynentalnej, Tunezji oraz na Majorkę i Cypr - o średnio 42, 135, 140 i 249 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2022 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie oraz do Turcji i Grecji - o 1297, 1093 i 958 złotych, zaś w mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Bułgarii i Egiptu - o średnio 797 i 558 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wyjazdów odnotowano w Portugalii i we Włoszech - o 1615 i 1534 złote, mniejsze zwyżki cen wystąpiły w Maroku i na Majorce - o średnio 1137 i 1008 złotych, natomiast najmniejsze miały miejsce w Hiszpanii kontynentalnej, Albanii, na Malcie, Cyprze i w Tunezji - o średnio 915, 803, 689, 626 i 558 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2024 najbardziej obniżyły się w biurach Exim Tours, Best Reisen i Grecos - o odpowiednio około 250, 170 i 160 złotych. W pozostałych biurach roczne spadki cen były niższe w granicach od około 100 złotych (biuro ETI), aż do zwyżek o około 210 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w ich poszerzony skład weszły hiszpańskie Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to w piętnastym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2024 na pozycji lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 50 ofert (poprzednio też 50 ofert, przed rokiem 49, a przed dwoma laty 57 ofert).

Organizator ten wyprzedził biura Coral Travel z liczbą 38 ofert (poprzednio 37 ofert, przed rokiem 30, a przed dwoma laty 19 ofert) oraz Itaka z liczbą 36 ofert (poprzednio też 36 ofert, przed rokiem 37, a przed dwoma laty 21 ofert). Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel - 9 ofert oraz TUI Poland i Anex - 6 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowało biuro Itaka - 11 ofert oraz Rainbow i Grecos - 9 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka - 8 i 6 ofert, a na tureckich biura Itaka i Coral Travel- 5 i 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Coral Travel i TUI Poland - po 3 oferty, a w Bułgarii biura TUI Poland i Oasis 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie i Tunezji, zaś biuro Itaka w Grecji i Tunezji.

Poniżej przedstawiamy zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia 2024 nabywanych obecnie - w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 3-4 tygodnie przed wylotem (okres last minute), czyli na przełomie pierwszej i drugiej dekady lipca 2024, gdyby osiągnęły one poziom w tym okresie taki jak w roku 2023, a dość prawdopodobne, że będą one wyższe.

Obecnie ceny są średnio niższe o 318 złotych poprzednio o 274 złote) od cen last minute z sierpnia 2023, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej atrakcyjnie wygląda różnica cen na popularnych całorocznych kierunkach budżetowych jakimi są Wyspy Kanaryjskie, Egipt i Tunezja, a największe występują na mniej popularnych oraz sezonowych kierunkach premiowych.

W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W piętnastym w tym sezonie letnim zestawieniu w jego składzie nastąpiła jedna zmiana. Tabelę opuściło biuro Join Up, a weszło do niej biuro Itaka (z miejsca szóstego na piąte). Na miejscu lidera tabeli w dalszym ciągu i z dużą przewagą nad rywalami pozostawało biuro Grecos.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym w dalszym ciągu przodowały wówczas biura TUI Poland, Coral Travel i Grecos. Do tegorocznej tabeli weszło biuro Oasis (na pozycję czwartą), a opuściło ją biuro Exim Tours.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Ponieważ szczegółowo badamy kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, poniżej przedstawiamy zestawienia "Liderów Cen" (z badanego tygodnia) na niektórych kierunkach wybieranych przez klientów biur podróży z podziałem na wyjazdy do hoteli 3 gwiazdkowych, 4 gwiazdkowych i 5 gwiazdkowych. Liderami Cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy (w tym przypadku 7 dniowe All inclusive z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2024) z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami oferowanych imprez turystycznych (czyli których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku).
Dziś pokazujemy Liderów Cen wyjazdów do hoteli 5 gwiazdkowych na popularnych kierunkach wakacyjnych:Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ceny wycieczek sierpień 2024 wakacje ceny wyjazdów
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję