Dobre przyszłoroczne rokowania dla touroperatorów

Rośnie popularność turystyki wyjazdowej wśród Polaków. Czy wzrosną ceny imprez turystycznych ze względu na niedobór ofert? Jak zmieniają się ceny lotów oraz imprez turystycznych w okresie ferii zimowych 2017 w porównaniu z poprzednim rokiem?


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2016/17. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako 13-19 lutego 2017 roku.

Ubiegłotygodniowy raport z systemu MerlinX był siódmym z kolei, który dotyczył nowego roku turystycznego 2016/2017, czyli wycieczek realizowanych w miesiącach listopad 2016-październik 2017. Przyniósł on wprawdzie mniej imponujące rezultaty niż większość z wcześniejszych jego edycji, ale za to przewaga obecnych wyników sprzedaży na tle ubiegłorocznym stale wzrasta. Bieżąca sprzedaż najważniejszych dla branży imprez lotniczych zwyżkowała o 18,2 procent, podczas gdy przed rokiem weszliśmy w okres znacznych bieżących spadków sprzedaży i w odpowiednim okresie wyniósł on prawie 31 procent. Ważniejsze jest jednak to, że po raz pierwszy w tym sezonie skumulowana dynamika sprzedaży wycieczek lotniczych stała się wyższa niż w minionym sezonie i osiągnęła wartość + 32,5 procent wobec ubiegłorocznego rezultatu + 31,8 procent.

Co również ważne o wiele lepsze niż przed rokiem wyniki sprzedaży bieżącej utrzymują się nadal, pomimo wcześniejszego startu w tym sezonie sprzedaży first minute, czyli innymi słowy, wyższa od ubiegłorocznej sprzedaż wycieczek nie "zużyła" jeszcze w istotnym stopniu wyższych tegorocznych zasobów popytu na zagraniczne wyjazdy z biurami podróży.

W przypadku braku wystąpienia jakiś nadzwyczajnych wydarzeń można z dużym prawdopodobieństwem założyć bardzo wysoki tegoroczny wzrost turystyki wyjazdowej Polaków, który może, a nawet powinien osiągnąć wartości zbliżone do bardzo ciepło wspominanego przez branżę roku 2014 (ogółem o około 23 procent). Odkładając bardziej szczegółowe rozważania na ten temat na inne materiały wydaje się, że poglądy branży na temat popytu Polaków na turystyczne wyjazdy mogą okazać się niedoszacowane. Na razie przeważa ostrożne przekonanie o wzroście jednocyfrowym lub o najwyżej 10 procent. Świadczyć o tym mogą również letnie programy czarterowe, które nawet u touroperatorów rozwijających się zwykle sporo szybciej niż rynek nie przekraczają najczęściej tej granicy.

Obserwowane obecnie pierwsze niedobory ofert na niektórych kierunkach (np. Egipt) mogą natomiast oznaczać pojawienie się - obok składek na TFG, wzrostu cen hoteli na części kierunków (Hiszpania) oraz przejściowego wzrostu kursów walut - kolejnego czynnika stopniowego wzrostu cen wycieczek. Niewielka przewaga popytu nad podażą może być okolicznością sprzyjającą wzrostowi zysków biur podróży, ale zbyt duża będzie zapewne prowadziła do modyfikacji i uzupełniania programów przez wiodących organizatorów.

Niniejsze zestawienie obejmuje po raz piaty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2016/17 definiowanym jako trzeci tydzień lutego 2017 roku (13.02-19.02 2017), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 13-19 lutego, średnie ceny wzrosły o 60 złotych, (poprzednio zwyżkowały o 71 i 67 złotych, a wcześniej spadły o 12 złotych i wzrosły o 182 złote). Największe wzrosty średnich cen ponownie odnotowano na Wyspach Kanaryjskich - Gran Canarii, Fuerteventurze i Teneryfie - o odpowiednio 297, 163 i 122 złote. Spadki cen były znacznie mniejsze i wyniosły w Maroku 48 złotych, a na Synaju i w Hurghadzie zaledwie 8 i 6 złotych

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2016 (okres 01-07 luty) i 2017 (okres 13-19 luty) zebranych w tym samych okresach października pokazuje, że po ostatnim wzroście obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 163 złote, czyli w wyraźnie większej skali niż w poprzednich zestawieniach (122, 43, 53 i 52 złote). Jedna z przyczyn wzrostu cen wycieczek jest osłabienie złotego obserwowane w ostatnich czterech tygodniach i komentowane często jako uboczny skutek wyniku wyborów w USA. Rok temu średnie ceny wobec poprzedzającego sezonu również były wyższe, ale w znacznie mniejszej skali, a mianowicie o 45 złotych.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych tym (nie licząc egzotyki jako całości), który nadal wykazuje większy wzrost cen rok do roku są Wyspy Kanaryjskie droższe o średnio 252 złote niż ubiegłym sezonie (poprzednio były droższe o 108, 22, 76 i 118 złotych). Przed rokiem Kanary również wykazały wzrost, który był jednakże niewielki i wyniósł 37 złotych. Spośród wysp na tym kierunku największy średni roczny wzrost średniej ceny wykazuje obecnie najbardziej przeceniona przed rokiem Gran Canaria - o 856 złotych, a spadek najbardziej drożejąca przed rokiem wyspa Lanzarote.

Znacznie większe niż dotychczas zwyżki cen wobec okresu sprzed roku wykazuje obecnie Egipt, gdzie ceny wzrosły powyżej poziomów z sezonu 2015/16 o średnio 97 złotych (w poprzednich zestawieniach było to 66, 2, 5 i 13 złotych). Rok temu ceny wzrastały w dość podobnej skali bo o 109 złotych. Wyższe są teraz ceny w Hurghadzie i w Marsa Alam - o średnio 174 i 91 złotych, a o średnio 45 złotych tańsze są wycieczki na Synaj. W bieżącej sytuacji wzrostom cen na kierunkach egipskich sprzyja silne osłabienie złotego wobec amerykańskiej waluty - w okresie ostatnich 4 tygodni z 3,88 do 4,20 złotego za dolara, czyli o ponad 8 procent oraz zwiększony popyt na ten kierunek, który sprawił, że dużemu uszczupleniu uległa liczba ofert najbardziej poszukiwanych przez turystów. W średnim i dłuższym terminie korzystniejszemu kształtowaniu się cen wycieczek do Egiptu powinna pomóc niedawna bardzo głęboka dewaluacja miejscowej waluty. Z mniejszych kierunków znacznie droższe niż przed rokiem są teraz Cypr i Portugalia - o 502 i 146 złotych, a sporo niższe są średnie ceny wyjazdów do Maroka - o 247 złote.

Stosunkowo systematyczne i dość istotne tygodniowe wzrosty średnich cen wycieczek na okres ferii zimowych wygenerowały w okresie ostatnich 10 tygodni ich dość istotne zmiany skumulowane. Ich źródłem jest kilka przyczyn do których zaliczyć należy wzrost bieżących cen pokoi hotelowych, słabszego złotego, znaczący popyt w relacji do podaży ofert na niektórych kierunkach (np. w Egipcie), a ostatnio również składki na TFG. Najbardziej wzrosły ceny na dwóch ważnych kierunkach zimowego wypoczynku, czyli na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie. Warto też zwrócić uwagę na znaczący wzrost relatywny średnich cen na tych kierunkach, który sięga już kilkunastu procent. Sytuacja taka prowadzi do konkluzji, że ten sezon zimowy może należeć do tych, w których wczesne rezerwacje przyniosły klientom szczególnie istotne korzyści.

W obecnym zestawieniu spośród dużych biur podróży jedyne zniżki średnich cen wycieczek w porównaniu z ubiegłym sezonem prezentują biura Neckermann i Rainbow tańsze obecnie o około 120 złotych. Wzrost średnich cen, ale znacząco niższy niż przeciętny (77 wobec średniej 163 złotych) prezentuje oferta biura Itaka, nieco niższy od średniej biuro Wezyr - o około 135 złotych, a oferty biur Sun & Fun, Exim Tours i TUI są już wyraźnie droższe niż miało to miejsce przed rokiem.

W tym, co ma dla turystów największe znaczenie, a zetem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 10 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, pozycjię lidera wśród dużych organizatorów nadal zajmuje biuro Itaka, które we wczesnym okresie sprzedaży first minute często i skutecznie stosuje politykę bardzo atrakcyjnych cen wycieczek. Obecnie dysponuje ono najbardziej korzystnymi ofertami w liczbie 14 przed biurami Rainbow (10 ofert) oraz Wezyr (6 ofert - na kierunkach egipskich). Wśród mniejszych organizatorów nadal zwracają uwagę propozycje biura Ecco Holiday z bardzo wysoką jak na biuro o średniej wielkości liczbą 11 najbardziej atrakcyjnych ofert. Organizator ten w dużym stopniu wykorzystuje w swoich imprezach przeloty tanimi liniami, a te (na wyloty w lutym) pozostają na niektórych trasach jeszcze relatywnie tanie lub nawet tanieją jak w przypadku połączeń liniami Wizzair.

Wobec ostatniego zestawienia ceny w liniach Ryanair dla przelotów na kierunkach turystycznych na okres wylotów w pierwszym tygodniu ferii zimowych (13-19 lutego) wzrosły o średnio 44 złote z 612 do 656 złotych (poprzednio wzrosły o 23 złote, spadły też o 23 złote, a wcześniej wzrastały o 42 i 2 złote). W nieco mniejszym stopniu zwyżkowały ceny rejsów na Wyspy Kanaryjskie - z 949 do 1000 złotych, czyli o 5,4 procent, a większym na pozostałych kierunkach - z 410 do 450 złotych, czyli o prawie 10 procent. Rekordzistą wszystkich wzrostów zostało połączenie z Warszawy na Teneryfę - o średnio 190 złotych, a spadków z Krakowa też na Teneryfę, gdzie cena spadła o 85 złotych.

Kolejny raz mocno spadły ceny w liniach Wizzair - o średnio o 221 złotych - z 822 do 601 złotych (poprzednio spadały o 151 i 102 złote). Największą zniżkę cen zanotowały przeloty z Warszawy do Larnaki i na Teneryfę - o 920 i 665 złotych, a zwyżkę z Gdańska do Barcelony - o 350 złotych.

W porównaniach rok do roku w liniach Ryanair średnie ceny na kierunkach turystycznych ogółem są po ostatnim wzroście wyższe od cen sprzed roku - o 63 złote (poprzednio były wyższe o 63 złote, a wcześniej niższe o 13 i 8 złotych i wyższe o 23 złote). Większe były wzrosty cen rok do roku kierunków kanaryjskich - o średnio 134 złote, podczas gdy pozostałe kierunki zanotowały zwyżki - o średnio 28 złotych. Największy wzrost cen rok do roku wykazało połączenie z Warszawy na Gran Canarię - o 640 złotych, a spadek z Wrocławia na Teneryfę - o 120 złotych.

Znacznie wyższe niż przed rokiem pozostają natomiast ceny w liniach Wizzair, a wzrost ten wyniósł średnio 264 złote (poprzednio 279 i 350 złotych). Najbardziej rok do roku wzrosły ceny przelotów z Warszawy do Barcelony - o 881 złotych, a spadków nie odnotowano.

Poniżej zamieszczamy raport Traveldata w całości:

Możesz także pobrać plik: turinfo_20161206_wczasopediapartner20161206media.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję