TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Można legalnie otrzymać drugi paszport

Niejeden pilot dobrze wie, jakie trudności można napotkać w trakcie odprawy granicznej. Takim najbardziej klasycznym przykładem są niektóre kraje arabskie i Izrael. W dobie rosnących napięć na arenie międzynarodowej można przypuszczać, że do tego typu problemów może dochodzić coraz częściej, w różnych zakątkach świata.


Warto przypomnieć, iż polskie prawo oferuje możliwość rozwiązania tego problemu. W określonych ustawą przypadkach można się ubiegać o wydanie drugiego paszportu. Jest to warta rozważenia opcja przede wszystkim dla pilotów wycieczek, czy innych ludzi często wyruszających w podróże służbowe w różne rejony świata.

Ustawodawca, w art. 22 ustawy o dokumentach paszportowych wymienia przypadki, kiedy można starać się o drugi paszport. Są to względy ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważne trudnościami w prowadzeniu przez działalności humanitarnej, posiadanie w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, lub względy bezpieczeństwa państwa. Wnioskodawca musi uprawdopodobnić występowanie którejś z tych przesłanek i wówczas może otrzymać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydawaną w formie decyzji administracyjnej.

Podanie o zgodę na wydanie drugiego paszportu należy złożyć wraz z dokumentami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Można zrobić to pocztą, wysyłając listem poleconym na adres Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa) lub złożyć je osobiście w biurze podawczym MSWiA, ul. Rakowiecka 2a, Warszawa. Istnieje także możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, jednakże przy tym kanale wymagane jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP.

Dość ogólne sformułowanie przesłanek daje ministrowi dość szerokie pole do podjęcia decyzji, warto zatem dobrze umotywować złożony wniosek i dołączyć do niego potwierdzające dokumenty. Na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zwykle czeka się do 30 dni. W szczególnych przypadkach termin może wydłużyć się do 60 dni na przykład gdy złożone wyjaśnienia nie wystarczą i minister poprosi o przesłanie dodatkowych dokumentów.

Jeżeli minister rozpatrzy podanie pozytywnie, należy się zgłosić do wydziału paszportowego. Jakie dokumenty należy złożyć?

  • oryginał decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgoda Ministra jest ważna przez trzy miesiące od daty jej wydania,
  • wniosek o wydanie paszportu
  • jedno kolorowe zdjęcie paszportowe musi być aktualne, dlatego należy je wykonać nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • dowód opłaty za paszport,
  • dokument, który potwierdzi prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty (na przykład legitymacja kombatanta),
  • ważny paszport, którego obecnie używasz (lub ważny dowód osobisty).

Opłata za wydanie drugiego paszportu wynosi 280 zł. Ewentualne ulgi przysługują w takich samych przypadkach jak przy wydawaniu każdego innego paszportu. Drugi paszport jest ważny przez 2 lata od daty wydania.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
paszport ministerstwo spraw wewnętrznych prawo pilot paszport
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję