TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Coraz tańsze wyjazdy

Spadają ceny wyjazdów we wrześniu, jednak w porównaniu do września 2021 roku wszystkie ceny w górę. Zaskakuje prawie 4-cyfrowy wzrost cen w Turcji.


Niniejsze zestawienie obejmuje czterdzieste w tym roku porównanie cen dla wylotów w sezonie letnim 2022, definiowanym tym razem na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia września, czyli od 5 do 11 września 2022. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 31 sierpnia 2022 i zestawione z cenami dla tego samego okresu dla wylotów z 25 sierpnia, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 26 sierpnia 2021 roku.

Jest to jednocześnie piąty materiał w tym roku obejmujący ceny wycieczek dla wylotów w pierwszym tygodniu września, czyli w okresie od 5 do 11 września 2022. Średnie ceny dla tego okresu są nadal znacznie niższe od cen dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia. Ich ogólna średnia obniżyła się z 4999 do 3987, czyli o 20,2 procent.

Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonie poprzednim, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 września 2022, spadła o 229 złotych. W poprzednich trzech zestawieniach (dotyczących pierwszego tygodnia sierpnia 2022) średnie ceny wzosły o 8, 18, 86 i 14 złotych wcześniej spadły o 3 złote i rosły o 142, 77 i 96 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastały, z dwoma tygodniami wyjątków, jedenaście razy z rzędu o 72, 11, 90, 78, 68, 70, 150, 10, 27, 28 i 167 złotych.

W minionym tygodniu największy spadek średnich cen wycieczek odnotowano na Fuerteventurze - o 756 złotych, a tylko nieco mniejsze były zniżki cen na wyspach Kos i Lanzarote - o 611 i 531 złotych. Największe wzrosty cen miały miejsce w Portugalii (poprzednio wystapiły tam duże spadki cen) - o średnio 37 złotych, a nieznacznie mniejsze były zwyżki cen wyjazdów na Majorkę i do Maroka - o 35 i 26 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie bieżące ceny wycieczek ogółem spadły o 81 i wzrosły o 49 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka.

W minionym tygodniu ceny wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 5-11 września 2022 obniżyły się na wszystkich najważniejszych kierunkach. Największe były spadki średnich cen na Wyspach Kanaryjskich - o 538 złotych, znacząco mniejsze w Egipcie i Grecji - o średnio 262 i 196 złotych, a najmniejsze w Turcji i Bułgarii - o 109 i 94 złotych.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu września 2022 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej dla poprzedniego sezonu o 636 złotych. Poprzednio roczna zwyżka cen wyniosła 788 złotych, a w poprzednich 10 zestawieniach roczne zwyżki cen wyniosły 780, 852, 832, 711, 939, 917, 859, 826, 893 i 818 złotych.

Najbardziej w okresie roku kolejny raz podniosły się ceny wyjazdów do Maroka - o średnio aż 2548 złotych, natomiast mniejsze, ale i tak bardzo znaczne były wzrosty cen wycieczek na Sycylię i Maltę - o średnio 1921 i 1090 złotych. W minionym tygodniu jedyny spadek cen wycieczek wśród monitorowanych kierunków miał miejsce na wyspie Kos, gdzie obniżyły się one o średnio 334 złote.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 329 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu sytuacja z punktu widzenia organizatorów była już po raz osiemdziesiąty drugi z rzędu mniej korzystna niż miało to miejsce w odniesieniu do tego samego okresu sprzed roku.

Cena paliwa lotniczego ponownie wyniosła 5,49 zł/litr wobec 2,69 zł/litr przed rokiem, co oznacza wzrost o 104,1 procent, natomiast przed tygodniem cena ta była wyższa o 92,7 procent, a przed dwoma o 77,8 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w porównaniach rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych była w ostatnim tygodniu kolejny raz słabsza w porównaniu z tygodniami poprzednimi. Skala osłabienia wyniosła 9,0 procent, podczas gdy przed tygodniem wyniosła około 8,2 procent, a przed dwoma tygodniami około 7,6 procent.

W tej sytuacji sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal nie sprzyjał organizatorom, a w ostatnim tygodniu skala ich negatywnego wpływu z powodu słabszego złotego i znacznie droższego paliwa lotniczego była kolejny raz istotnie większa. Tym razem zawierał się on w rekordowo wysokim przedziale +605/+615 złotych, podczas gdy przed tygodniem było to +560/+570 złotych, a przed dwoma tygodniami +480/+490 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.

Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne wzrosty cen wycieczek wystąpiły w Turcji i Egipcie - o średnio 962 i 790 złotych. Mniejsze były wzrosty ich cen w Grecji - o średnio 473 złote, a zdecydowanie najskromniej w skali rocznej wzrosły ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii - o zaledwie 163 i 142 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe wzrosty cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku - o 2548, natomiastistotnie mniejsze były zwyżki ich cen na Malcie i Cyprze - o 1090 i 943 złote. W jeszcze mniejszym stopniu wzrosły ceny wyjazdów do Tunezji, Hiszpanii Kontynentalnej i Włoch - o 702, 699 i 688 złotych, a w najmniejszym stopniu podniosły się ceny wyjazdów na Majorkę oraz do Albanii i Portugalii - o średnio 595, 490 i 149 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2020 dla wylotów w pierwszym tygodniu września) na głównych kierunkach najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji - o średnio 1273 złote oraz do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie - o 1016 i 978 złotych. Mniejsze były wzrosty cen wyjazdów do Grecji - o średnio 680 złotych, zaś ponownie najmniejsze były w tym ujęciu zwyżki cen wyjazdów do Bułgarii - o 497 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek wystąpiły na Cyprze, w Hiszpanii kontynentalnej i na Malcie - o 1668, 1293 i 1249 złotych. Mniejsze były dwuletnie zwyżki cen na Majorce i we Włoszech - o średnio 859 i 795 złotych, a najmniejsze miały miejsce w Albanii, Portugalii i Tunezji - o 538, 535 i 533 złote.

3. W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów we wrześniu 2022 nie obniżyły się w żadnym z biur podróży, a najmniejsze roczne wzrosty cen wyjazdów odnotowano w biurach Itaka, Grecos i Rainbow- o około 360, 420 i 430 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 540 złotych (biuro TUI Poland) do ponad 1100 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, to w dwudziestym szóstym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2022 na pozycji lidera, podobnie jak przez znaczną większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland, z liczbą 44 ofert (poprzednio 47 ofert, przed rokiem 36, a przed dwoma laty 32 oferty). Organizator ten wyprzedził biura Itaka z liczbą 31 ofert (poprzednio 27 ofert, przed rokiem 30, a przed dwoma laty 17 ofert) oraz Rainbow z liczbą 24 ofert (poprzednio 19 ofert, przed rokiem 20, a przed dwoma laty 18 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i TUI Poland - 5 i 4 oferty, a na kierunkach greckich przodowały biuro Itaka - 9 ofert oraz Rainbow i TUI Poland - 8 i 7 ofert. Na Wyspach Kanaryjskich wyraźnie najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland oraz Itaka - 9 i 5 ofert, a na tureckich biura TUI Poland i Coral Travel - 8 i 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura Rainbow i Coral Travel - 5 i 3 oferty, a w Bułgarii biur TUI Poland - 3 oferty.

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Grecji, w Tunezji i Turcji, biuro Itaka w Grecji i Bułgarii, a biuro Rainbow zyskało na atrakcyjności w Egipcie, Grecji, Tunezji i Bułgarii.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W czterdziestym zestawieniu dla sezonu lato 2022 i jednocześnie piątym dla września odnotowano znaczną liczbę zmian. W skład pierwszej piątki weszło z pozycji ósmej na piątą biuro Rainbow, a ruch dokładnie odwrotny wykonało biuro Exim Tours przesuwając się z miejsca piątego na ósme. Nowym liderem zestawienia zostało biuro Itaka awansując z miejsca czwartego, a ruch odwrotny wykonał poprzedni lider, czyli biuro TUI Poland. Biuro Grecos spadło z pozycji wicelidera na miejsce trzecie, zamieniając się w tym względzie z biurem Coral Travel.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, wobec którego skład obecnej pierwszej piątki organizatorów uległ dwóm zmianom, gdyż tabelę opuściły biura Exim Tours (spadek z pozycji drugiej na ósmą) i biuro Sun & Fun spadając z miejsca piątego na szóste, a weszły do nej biuro Itaka awansując z pozycji szóstej na pozycję lidera oraz biuro Rainbow przesuwając się z miejsca jedenastego na piąte.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ceny wrzesień 2022 wzrost cen imprez spadek
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję