TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Jest szansa na dobre wyniki touroperatorów w sezonie

Czwarty tydzień maja, a zarazem ostatni tydzień przedwyborczy przyniósł kolejną poprawę dynamiki sprzedaży dominujących w branży imprez lotniczych w stosunku do poprzedniego tygodnia - wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Traveldata.


Tym razem, po raz pierwszy od sześciu tygodni przekroczyła ona poziom sprzedaży sprzed roku, chociaż zaledwie o około 3 procent. Bardzo interesujące mogą być też wyniki minionego tygodnia zestawione z rezultatami kolejnego, czyli już powyborczego. Takie porównanie ukaże skalę zmiany (prawdopodobnie poprawy) sprzedaży spowodowanej uspokojeniem emocji jakie wywołała ostatnia najostrzejsza faza kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Niestety efekt ten może zostać zaburzony przez częściową kontynuację emocjonalnych zachowań części zwolenników ugrupowań opozycyjnych wywołaną niezadowoleniem ze słabszych niż zakładano wyników wyborów. Ponieważ zachowania takie nie są specjalnie pochwalane, można przypuszczać, że atmosfera ulegnie jednak w bliskiej przyszłości uspokojeniu i znajdzie przełożenie na bardziej stabilny wzrost sprzedaży imprez turystycznych.

Branża zbliża się już do 2 milionów sprzedanych wycieczek

Stopniowo przyspieszająca sprzedaż w kolejnych pomajówkowych tygodniach pozwala określić skumulowaną sprzedaż imprez turystycznych na około 1850 tysięcy, co stanowi około lub nieco mniej niż 56 procent prawdopodobnej całorocznej liczby imprez, które zostaną sprzedane w całym sezonie. Jest to około 115-120 tysięcy, czyli o 6,6-7,0 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ostatnie tempo rezerwowania pozwala też przypuszczać, że okrągła granica 2 milionów wycieczek zostanie przekroczona niemal dokładnie w połowie czerwca.

Analitycy Traveldata zakładają, że możliwa poprawa sprzedaży może spowodować pewien wzrost rocznej skumulowanej dynamiki liczby sprzedanych wycieczek, ale nie przybierze ona wysokich wartości. Nie zostanie więc najprawdopodobniej zrealizowany wynik, który jeszcze u progu sezonu 2017 wydawał się nie do pomyślenia, czyli 100-procentowy wzrost liczby turystów w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej w okresie trzech kolejnych lat łącznie. Jak na razie po dwóch latach (2017-2018) dużego koniunkturalnego przyspieszenia w zorganizowanej turystyce wyjazdowej wywołanego szybkim wzrostem gospodarczym kraju i masowymi programami socjalnymi rządu wyniósł on około 72 procent.

Dla osiągnięcia podwojenia liczby klientów branży wzrost w tym sezonie musiałby wynieść około 16 procent, co oznacza przyrost o nieco ponad 500 tysięcy nowych klientów, z którego zrealizowano dotychczas jedynie 115-120 tysięcy. Dla osiągnięcia tego celu w pozostałych jeszcze miesiącach sezonu (czerwiec- październik) przyrost liczby klientów musiałby wynieść 385 tysięcy, co odniesione do zeszłorocznej liczby sprzedanych w tym okresie imprez daje trudno obecnie wyobrażalna dynamikę na poziomie około +30 procent.

Skumulowana sprzedaż w branży stale lepsza niż przed rokiem

Analitycy Traveldata przedstawiają wykres przybliżonej dynamiki sprzedaży wycieczek lotniczych w sezonie według stanu do końca ostatniego pełnego tygodnia kwietnia.
Zielone obramowania zawierają dane wynikające z kolejnych edycji Biuletynu Informacyjnego TFG.

Niebieskie słupki oznaczają przybliżoną tygodniową dynamikę łącznej sprzedaży (lata i zimy), granatowa linia oznacza przebieg łącznej dynamiki sprzedaży skumulowanej, czyli liczonej od początku sprzedaży, na koniec poszczególnych tygodni, a czerwona przebieg dynamiki j sprzedaży skumulowanej lata. Krzywa sprzedaży łącznej jest dość zbliżona do krzywej sprzedaży samego lata, gdyż stanowi ono jej składnik dominujący, który w dużej mierze decyduje o jej przebiegu.

Według analityków, za większość, o ile nie całość wymienionego wzrostu lata odpowiada zapewne biuro TUI Poland, aczkolwiek w lutym i marcu bardzo wysoką dynamikę sprzedaży imprez letnich (ponad +36 procent) wykazało biuro Rainbow, zaś dynamikę jego sprzedaży w miesiącach kwietniu i maju poznamy najprawdopodobniej już w najbliższą środę 5 czerwca. Znacznie wyższą sprzedaż niż przed rokiem realizują też biura Coral Travel i Exim Tours.

Czas żniw w działalności touroperatorskiej zapowiada się korzystnie

Bardziej optymistyczne informacje od danych w rocznej dynamice wzrostu sprzedaży płyną z obszaru efektywności prowadzonej działalności, czyli z realizowanych marż na działalności touroperatorskiej. Ceny wycieczek sprzedawanych z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, czyli w dużym stopniu w okresie first minute były z reguły wyższe o 50-100 zł niż przed rokiem, co oznaczało w przybliżeniu zrekompensowanie wyższych kosztów paliwa i zakupu nieco droższych walut.

Ogólnie rzecz biorąc marże realizowane przez organizatorów były nieco niższe niż przed rokiem z powodu przyrostu kosztów funkcjonowania oraz niekiedy wyższych cen pokoi hotelowych. Jej bazą odniesienia są jednak wysokie marże realizowane na wycieczkach w takim samym okresie przed rokiem. Większość imprez sprzedaje się jednak w okresie krótszym niż 2 miesiące przed wylotem, a tu sytuacja jest już wyraźnie lepsza niż w ubiegłym sezonie. Dotyczy to zwłaszcza imprez sprzedawanych w okresie 3-4 tygodni przed wylotem które często są droższe o 300 do nawet 500 złotych niż w sezonie lato 2018.

W tym kontekście warto też zwrócić uwagę, że w ostatnich trzech tygodniach ceny paliwa lotniczego stały się niższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego, a po raz pierwszy w tym sezonie sumaryczny wynik zmian ich cen i kursów głównych walut był korzystny dla organizatorów.

Do sprzedania pozostało jeszcze około połowy (lub nieco więcej) imprez sezonu lato 2018, czyli około 1,45 miliona. Rezultaty tej sprzedaży będącej już w dużej części sprzedażą last minute zadecydują o tegorocznym wyniku branży. Gdyby sytuacja w zakresie efektywności prowadzonej sprzedaży wycieczek, nie uległa większym zmianom z powodów takich jak ponownie zbyt wysoka podaż w relacji do popytu, to coraz bardziej prawdopodobny staje się historycznie korzystny wynik polskiej branży touroperatorskiej jako całości.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Zestawienie obejmuje dwudzieste dziewiąte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych 30 maja 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 23 maja 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 31 maja 2018.

W omawianym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnia cena spadła o 13 złotych (poprzednio ceny nie zmieniły się, a wcześniej wzrastały o 2, 39 i 56 złotych). Największe zniżki odnotowano na Malcie - o 158 złotych oraz w Turcji Egejskiej i na Krecie (przed tygodniem ceny na obu tych kierunkach istotnie wzrosły) - o 78 i 63 złote. Największe zwyżki średnich cen wycieczek wystąpiły na Korfu (przed tygodniem ceny znacząco tam spadły) - o 116 złotych oraz na Teneryfie i na Zakynthos - o 64 i 49 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 2 i spadły o 13 złotych.

Pomimo chwilowego wyhamowania ogólne tempo podnoszenia się średnich cen nadal pozostaje wysokie od pierwszego tygodnia lutego wyniosło już 366 złotych, co oznacza skalę wzrostu o ponad 11,0 procent. Jeszcze bardziej istotnie drożeją wycieczki sprzedawane w okresie tzw. last minute, których ceny od ostatniej dekady stycznia bardzo wyraźnie przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu zdecydowanie najbardziej spadły ceny wycieczek do Turcji (o 53 złote), niewielkie spadki odnotowały średnie ceny wycieczek do Egiptu, Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie - o odpowiednio 1, 6 i 11 złotych, a jedynym z wiodących kierunków na którym zagościły zwyżki była Grecja (wzrost cen o 18 złotych).
Nadal zwraca uwagę systematyczna wędrówka w górę cen imprez turystycznych do Grecji, które zdrożały w okresie ostatnich 12 tygodni (czyli od pierwszego tygodnia marca) o średnio 383 złote. Sytuacja taka może mieć związek z cięciami programów czarterowych do tego kraju dokonanymi przez wielu organizatorów, z zaprzestaniem działalności przez biura 7islands i Net Holiday, jak również z pewną poprawę popytu na ten kierunek.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 87 złotych (w tygodniach wcześniejszych ceny były wyższe o 102, 95, 93, 77, 92, 145, 85, 89, 105 i 64 złote). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 13 złotych.

Po raz drugi w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym nie działają już w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Zgodnie z przewidywaniamim cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) staje się w coraz bardziej odczuwalnym stopniu niższa niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. Spadek osiągnął już skalę 5,8 procent, a cena wyniosła 2,74 wobec 2,91 zł/litr przed rokiem.

O ostatecznym kształtowaniu się kosztów zdecydował kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych był po raz pierwszy w tym sezonie silniejszy o 0,1 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników uległ zsumowaniu wyniósł około minus 30/minus 20 złotych (poprzednio -5/+5, 15/25, 35/45, 55/65, 90/100, 100/110 złotych, dwukrotnie po 95/105 złotych, a wcześniej 85/95, 105/115, 120/130, 110/120 140/150, 115/125 i 95/105 złotych).

W kolejnych tygodniach wpływ ten powinien pozostać w zakres wartości korzystnych dla organizatorów turystyki lub być w przybliżeniu neutralny. Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się zwyżki średnich cen wycieczek na systematycznie zyskujących na popularności już od sezonu 2017 mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 271 i 113 złotych. Zmniejszenie skali wzrostu cen na tym drugim w porównaniu z tygodniami wcześniejszymi było tym razem skutkiem bieżącej zniżki cen. W tej sytuacji Turcję nieco wyprzedza w tym względzie Grecja, na której średnie ceny wzrosły w okresie roku o 144 złote. Na wszystkich tych kierunkach jest to istotnie inna sytuacja niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż Egipt i Grecja notowały wówczas spadek cen w ujęciu rocznym o 20 i 31 złotych. W przypadku Turcji skala wzrostu cen była przed rokiem była podobna do obecnej wyniosła 99 złotych.
Stosunkowo niewiele wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii, które były o 7 złotych wyższe niż przed rokiem, a w adekwatnym tygodniu ubiegłego sezonu ceny na tym kierunku wzrastały o 16 złotych.

Liderem spadków w tym sezonie nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku były niższe o średnio 110 złotych, a przed tygodniem i dwoma były niższe też o 110 oraz o 100 złotych. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych też notowały spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio 23 złotych. Kolejny już raz warto zaznaczyć, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze niż przed rokiem stały się dla organizatorów ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Cyprze i w Maroku - o średnio 399 i 177 złotych, a znacząco mniejsze wzrosty wystąpiły na Majorce, w Tunezji, Albanii i Portugalii - o odpowiednio - 62, 25, 15 i 12 złotych. Wyraźny spadek cen w odniesieniu rocznym odnotowano na Malcie - o średnio 213 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i Turcji - o 251 i 212 złotych. Istotnie niższy był wzrost cen wyjazdów do Grecji - o 113 złotych, w całkiem niedużym stopniu zdrożały średnie ceny wyjazdów do Bułgarii - o średnio 23 złote, zaś spadły do Tunezji - o 52 złote. Tradycyjnie w tym sezonie i w tym ujęciu zdecydowanie najbardziej obniżyły się ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - o średnio 133 złote.

W porównaniach średnich cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów niższy ich poziom odnotowano tylko w biurze Sun & Fun - o 41 złotych, najmniejsze średnie wzrosty cen ofertowych wobec ubiegłego sezonu wystąpiły w biurach, Rainbow i Neckermann Polska, które były wyższe o około 20 i 65 złotych niż przed rokiem. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 95 złotych (biuro Coral Travel) do 360 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, pozycję lidera nadal utrzymuje biuro TUI Poland z liczbą 33 ofert (poprzednio 34, przed rokiem 24, a przed dwoma 23 oferty), które wyprzedziło biura Coral Travel z liczbą 23 ofert (poprzednio 24, przed rokiem 19, a przed dwoma 17 ofert) oraz Itaka z liczbą 20 ofert (poprzednio 23, przed rokiem 26, a przed dwoma 27 ofert). Przewagę w zakresie hoteli 3* posiadała oferta biura Rainbow, a w zakresie hoteli 4* oraz 5* oferta biura TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 6 ofert, na kierunkach greckich biura Rainbow - 10 ofert oraz Grecos i Coral Travel - po 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 9 ofert oraz Itaka - 5 ofert, a na tureckich Coral Travel - 5 ofert i TUI Poland - 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Coral Travel i TUI Poland - po 4 oferty oraz Exim Tours - 3 oferty, zaś w Bułgarii biura Coral Travel i Exim Tours - po 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji, Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, Turcji, Tunezji i Egipcie, a Coral Travel w Grecji, Tunezji kontynentalnej i Bułgarii.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018 na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka (z małymi wyjątkami) oraz Grecos, a nieco później dołączyły do nich Coral Travel i Rainbow. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się na dalsze miejsca.
Dwudzieste dziewiąte zestawienie sezonu lato 2019 zawiera prawie ten sam skład organizatorów i podobną kolejność jak przed tygodniem. Jedna z różnic sprowadza się do dwóch pierwszych pozycji, na których ponownie miejscami wymieniły się biura Coral Travel i Grecos. Było to bezpośrednim skutkiem tego, że pierwsze biuro umiarkowanie obniżyło ceny, a drugie odwrotnie. Kolejna różnica to wejście na pozycję siódmą biura Exim Tours w miejsce biura Rainbow. Przyczyna jest ta sama - Exim obniżył nieco ceny, a Rainbow nieznacznie je podwyższył.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
turystyka touroperator traveldata analiza rainbow tui


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję