TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

PIT prosi Rzecznika MŚP o interwencję w sprawie Tarczy Finansowej

Pomimo tego, że tzw. Tarcza Finansowa funkcjonuje już od jakiegoś czasu, część biur podróży w dalszym ciągu ma problemy z uzyskaniem dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Polska Izba Turystyki poprosiła Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o interwencję w tej sprawie.


W toku realizacji programu Tarczy Finansowej dla MŚP, aby uzyskać niejednokrotnie kluczowe dla utrzymania działalności środki, przedsiębiorcy zobligowani byli do złożenia wniosków poprzez systemy bankowości elektronicznej. Narzucona przez regulamin programu procedura ustanowiła wyłącznie jedną ścieżkę ubiegania się o uzyskanie subwencji finansowej, co też uniemożliwiało jakiekolwiek inne czynności oraz formy w tym zakresie, polegające chociażby na złożeniu dokumentów w formie pisemnej (np. z podpisami notarialnie poświadczonymi). W rezultacie koniecznym było złożenie wniosków w oparciu o formularze dostępne w systemie bankowości elektronicznej, który niejednokrotnie wykazywał niezawinione przez przedsiębiorców błędy i nieprawidłowości. Jako przykłady można tu podać chociażby: nieprawidłowe ujmowanie obrotów gospodarczych dla podmiotów niebędących podatnikami VAT, oraz podatnikami VAT rozliczającymi się w procedurze VAT-marża i interpretowanie przez system posiadanej przez płatnika nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne jako zaległości, powodujące notoryczne odrzucanie wniosków mimo spełnienia warunków uzyskania subwencji. - pisze w liście do Rzecznika MŚP prezes Polskiej Izby Turystyki, Paweł Niewiadomski.

Jak wskazał prezes PIT, kluczowym zagadnieniem, jest kwestia reprezentacji oraz walidacji pełnomocnictwa dla beneficjentów, którzy subwencję, w części lub całości, otrzymali na podstawie decyzji pozytywnych. Paweł Niewiadomski podkreślił, że system ten w praktyce nie dopuszczał możliwości opatrzenia wniosku podpisami więcej niż jednej osoby w sposób zgodny z reprezentacją danego wnioskodawcy. W rezultacie znacząca część wniosków , a prawdopodobnie nawet ich większość, została złożona w oparciu o nieprawidłową reprezentację, całkowicie niezawinioną przez przedsiębiorców. Może to potencjalnie stanowić przyczynę konieczności zwrotu subwencji jako nienależnej i przyznanej na podstawie nieprawdziwego oświadczenia o prawie jednoosobowej reprezentacji wnioskodawcy. Prezes Niewiadomski podkreśla, że niejasności w tej sprawie powinny być jak najszybciej wyeliminowane, ponieważ konieczność nagłego zwrotu dotacji dla wielu przedsiębiorców mogłaby oznaczać bankructwo.

Stąd też wnosimy o podjęcie przez Rzecznika działań w celu uzyskania od PFR S.A w opisanym powyżej zakresie wyjaśnień, w szczególności formie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy złożenie przez osobę umocowaną, która nie przedłożyła w chwili składania wniosku stosownego pełnomocnictwa z uwagi na brak technicznej możliwości, będzie przez PFR (lub działający w jego imieniu bank) interpretowane jako nieprawdziwe oświadczenie w rozumieniu regulaminu, stanowiące podstawę zwrotu świadczeń?
  2. Czy dostarczenie do właściwego dla wnioskodawcy banku pełnomocnictwa zgodnego z wzorem z załącznika nr. 2 do Regulaminu, po zawarciu umowy subwencji, będzie traktowane jako potwierdzenie z mocą wsteczną umocowania osoby składającej wniosek do wszystkich czynności wymienionych w jego treści?
  3. W wypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr. 2 -czy przedkładane pełnomocnictwo w formie innej niż pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi albo z kwalifikowanym podpisami elektronicznymi będzie wywoływało tożsame skutki walidacji dokonanych czynności?
  4. W jakim okresie po zawarciu umowy możliwe jest potwierdzenie umocowania osoby składającej wniosek do działania w roli reprezentanta wnioskodawcy w sposób opisany powyżej
- można przeczytać w treści dokumentu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
polska izba turystyki rzecznik małych i średnich przedsiębiorców tarcza finansowa pfr


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję