TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Organizatorzy mają czego się bać - stanowisko PZOT

PZOT zajął stanowisko w sprawie stawek VAT obowiązujących sprzedaż agencyjną poza UE i wydał komunikat po specjalnym spotkaniu.


9 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie członków PZOT w sprawie dotyczącej VAT w umowach agencyjnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Coral Travel, Exim Tours, Itaka, Rainbow, Neckermann, Oasis Tours i PZOT. Celem spotkania było ustalenie wspólnej,poprawnej interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie:

* Jakie stawki podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług agencyjnych w sprzedaży usług podstawowych touroperatorów?
* Czy touroperatorzy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług agencyjnych, bez względu na wysokość naliczonej stawki VAT?
* Czy w przypadku otrzymania faktury korygującej od agenta, touroperator będzie obowiązany do korekty (zmniejszenia) podatku naliczonego?
* Jakie zasady obowiązują agentów/touroperatorów przy wystawieniu faktury korygującej ze zmianą stawki VAT z 23 proc. na 0 proc.?
Spotkanie zorganizowano w reakcji na pojawiające się w mediach spekulacje na temat konsekwencji wprowadzenia zróżnicowanych stawek VAT, podstawowej 23 proc. i obniżonej 0 proc. w rozliczeniach prowizji agencyjnej, również w aspekcie minionych okresów rozliczeniowych.

Dotychczas powszechną praktyką stosowaną w rozliczeniach prowizji agencyjnych przez organizatorów posiadających siedziby na terenie RP było stosowanie podstawowej stawki VAT 23% zarówno w przypadku samodzielnego wystawiania faktur za usługi agencyjne przez agentów turystycznych jak również w przypadkach tzw. samofakturowania przez touroperatorów za, w imieniu agentów turystycznych, bez względu na miejsce świadczenia usług, na terytorium kraju oraz Unii Europejskiej czy poza terytorium Unii Europejskiej.

W trakcie dyskusji przedstawicieli organizatorów, osób odpowiedzialnych za finanse firm, ustalono ponad wszelką wątpliwość, w oparciu o przepisy Dyrektywy2006/112/WE Rady, wydane decyzje m.in. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, interpretacje indywidualne Ministerstwa Finansów itp., że:

Nieprawidłowym jest stosowanie jednolitej stawki VAT 23 proc. dla wszystkich usług agencyjnych świadczonych przez agentów na rzecz touroperatorów - polskich podatników VAT,
Do usług pośrednictwa świadczonych przez agenta -polskiego podatnika VAT, mają zastosowanie dwie stawki podatku:
0 proc. na podstawie Par. 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie obniżonych stawek VAT, tylko w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej,
23 proc. do usług dotyczących pozostałych transakcji tj. dokonywanych na terytorium kraju oraz Unii Europejskiej.

Organizatorzy mieli i mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur agencyjnych, na których zastosowano niewłaściwą stawkę VAT. Dotyczy to zarówno przypadków zawyżenia, jak i zaniżenia podatku.

W przypadku wystawienia faktury korygującej przez agenta z zastosowaniem stawki VAT 0 proc., podstawą opodatkowania powinna być dotychczasowa cena netto. Agent nie ma możliwości pozostawienia dotychczasowej kwoty brutto w fakturze korygującej jako kwoty netto, lecz powinien zastosować stawkę 0 proc. do dotychczasowej wartości netto z pierwotnej faktury, co spowoduje obowiązek zwrócenia organizatorowi nienależnie wykazanego podatku VAT w wysokości 23 proc.

Prawidłowo wystawiona przez agenta faktura korygująca z VAT 0 proc. będzie wywierała dla organizatora skutek w postaci nakazu zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego z faktury pierwotnej.

Przedstawiciele organizatorów uznali za zasadne wprowadzenie do umów agencyjnych standardowej zasady określania stawek prowizji agencyjnych w kwotach netto. Pozwoli to na poprawne stosowanie podstawowej stawki VAT 23% oraz obniżonej stawki 0 proc. dla usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej.

Z uwagi na konieczność dostosowania systemów informatycznych do nowego standardu stawek prowizyjnych wyrażanych w kwotach netto, uznano za realny termin wdrożenia nowych zasad rozliczania faktur agencyjnych od 1 kwietnia br. Polski Związek Organizatorów Turystyki będzie rekomendował przyjęcie powyższych ustaleń do powszechnego stosowania przez touroperatorów i agentów turystycznych - polskich podatników VAT.


W zaistniałej sytuacji należy się cieszyć, że organizacja reprezentująca organizatorów publicznie wskazuje stanowisko, które może pozwolić utrzymać stabilność prowadzonej działalności. W całym komunikacie najbardziej życzeniową częścią jest Agent nie ma możliwości pozostawienia dotychczasowej kwoty brutto w fakturze korygującej jako kwoty netto, bowiem interpretacja prawa nie zależy od opinii PZOT. Jednak biorąc pod uwagę ciągłość sprzedaży organizatorzy powinni się obawiać problemów nie ze strony agentów z którymi trwa udana współpraca, a np. ze strony tych agentów którym wypowiedziano umowę. Oczywiście, jak pisaliśmy, najważniejsza jest sama umowa i szczegółowa treść jej zapisów.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
PZOT stawka vat agenci poza UE 0 23 procent


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję