TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Ceny się wahają

Nie ma spadków cen na wypoczynek w październiku, a ceny liczone w stosunku do ubiegłego roku są wyraźnie wyższe. Nie będzie łatwiej przekonać klientów na wyjazd jesienią.


Niniejsze zestawienie obejmuje czterdzieste czwarte w tym roku porównanie cen dla wylotów w sezonie letnim 2022, definiowanym tym razem na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia października, czyli od 3 do 9 października 2022. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 29 września 2022 i zestawione z cenami dla tego samego okresu dla wylotów z 22 września, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 30 września 2021 roku.

Jest to jednocześnie czwarty materiał w tym roku obejmujący ceny wycieczek dla wylotów w pierwszym tygodniu października, czyli w okresie od 3 do 9 października 2022.

Średnie ceny dla tego okresu są zdecydowanie niższe od cen dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia. Ich ogólna średnia obniżyła się z 4999 do 3835, czyli o 23,3 procent.

Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonie poprzednim, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 października 2022, spadła o 47 złotych.

W minionym tygodniu największy spadek średnich cen wycieczek odnotowano na Sycylii - o 602 złote (poprzednio mały tam miejsce również znaczące zniżki), a dość istotnie mniejsze były spadki cen w tureckim rejonie Dalaman oraz na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol - o 430 i 425 złotych (poprzednio w obu tych rejonach ceny wycieczek znacznie wzrosły). Największe wzrosty cen miały miejsce na wyspie Kos- o średnio - o 296 złotych, a wyraźnie mniejsze były zwyżki cen wyjazdów na Krecie i w Turcji Egejskiej - o po 145 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie bieżące ceny wycieczek ogółem spadły o 81 i 10 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w okresie ostatnich czterech tygodni przedstawione poniżej wykresy.
W minionym tygodniu ceny wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 3-9 października 2022 spadły na trzech, a podniosły się na dwóch z najważniejszych kierunków. Największy był spadek średnich cen w Wyspach Kanaryjskich - o 89 złotych, a mniejsze wystąpiły w Egipcie i Grecji - o średnio 33 i 27 złotych, natomiast wzrosły ceny wyjazdów do Turcji o 128 zł i Bułgarii - o 15 złotych.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu października 2022 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej dla poprzedniego sezonu o 1047 złotych.

Zdecydowanie najbardziej w okresie roku podniosły się ceny wyjazdów na Lanzarote i półwysep Chalcydycki - o średnio aż 2087 i 1947 złotych, natomiast nieco mniejsze były wzrosty cen wycieczek do Portugalii - o średnio 1550 złotych. W minionym tygodniu na żadnym z monitorowanych kierunków nie zanotowano spadków cen.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 91 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu sytuacja z punktu widzenia organizatorów była już po raz osiemdziesiąty szósty z rzędu mniej korzystna niż miało to miejsce w odniesieniu do tego samego okresu sprzed roku.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 4,73 zł/litr wobec 2,87 zł/litr przed rokiem, co oznacza wzrost o 64,8 procent, natomiast przed tygodniem cena ta była wyższa o 71,6 procent, a przed dwoma o 87,8 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w porównaniach rocznych dla uśrednionych rozliczeń turystycznych była w ostatnim tygodniu znacznie słabsza niż w poprzednim tygodniu, czyli o 9,6 procent, podczas gdy przed tygodniem była słabsza o 7,7 procent, a przed dwoma tygodniami o około 8,5 procent.

W tej sytuacji sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal nie sprzyjał organizatorom, ale w ostatnim tygodniu skala ich negatywnego wpływu głównie z powodu słabszego złotego niestety nieco wzrosła. Tym razem zawierał się on w przedziale 480/+490 złotych, podczas gdy przed tygodniem było to +460/+470 złotych, a przed dwoma tygodniami +520/+530 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.
Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne wzrosty cen wycieczek wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie - o średnio 1295 i 1222 złotych, mniejsze były zwyżki ich cen w Grecji i Turcji o średnio 995 i 951 złotych, a kolejny raz zdecydowanie najskromniej w skali rocznej wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii - o zaledwie 371 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe wzrosty cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii - o 1550 złotych oraz na Malcie, w Hiszpanii kontynentalnej i Maroku - o 1140, 980 i 957 złotych. Mniejsze były zwyżki ich cen w Tunezji (Dżerba) - o 829 złotych, a w najmniejszym stopniu podniosły się ceny wyjazdów na Cypr i Majorkę - o średnio 757 i 754 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2020 dla wylotów w pierwszym tygodniu października) na głównych kierunkach najbardziej i w bardzo podobnej skali zwyżkowały średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu - o średnio 1434 i 1413 złotych, a istotnie mniejsze były wzrosty cen wyjazdów do Grecji i Turcji - o 1002 i 892 złote.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek wystąpiły na Cyprze, w Portugalii i na Malcie - o 1505, 1321 i 1235 złotych. Mniejsze były dwuletnie zwyżki cen na Majorce i w Hiszpanii Kontynentalnej - o średnio 1193 i 1119 złotych, zaś najmniejsze kolejny raz miały miejsce w Tunezji - o 546 złotych.

3. W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w październiku 2022 nie obniżyły się w żadnym z biur podróży, a najmniejsze roczne wzrosty cen wyjazdów odnotowano w biurach Grecos, Sun & Fun oraz Itaka - o około 660, 710 i 890 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 930 złotych (biuro Coral Travel) do prawie 1900 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, to w dwudziestym szóstym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2022 na pozycji lidera, podobnie jak przez znaczną większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 45 ofert (poprzednio 42 oferty, przed rokiem 32, a przed dwoma laty 27 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Itaka z liczbą 29 ofert (poprzednio 24 oferty, przed rokiem 19, a przed dwoma laty 13 ofert) oraz Rainbow z liczbą 27 ofert (poprzednio 22 oferty, przed rokiem 10, a przed dwoma laty 13 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i Rainbow - 4 i 3 oferty, a na kierunkach greckich przodowały biura Itaka - 10 ofert oraz Rainbow i TUI Poland - po 7 ofert. Na Wyspach Kanaryjskich najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland - 8 ofert oraz Itaka i Rainbow - po 5 ofert, a na tureckich biura Coral Travel - 6 ofert oraz Itaka i Rainbow - 5 i 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura Sun & Fun - 6 ofert, a także Coral Travel i Best Reisen - po 3 oferty, a w Bułgarii biura Best Reisen, Exim Tours, Ecco Holiday i Neckera - miały tym razem jedynie po jednej wyróżniającej się ofercie.

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland nie poprawiło swojej pozycji na żadnym z wiodących kierunków, biuro Itaka poprawiło ją w Grecji i Turcji, natomiast biuro Rainbow zyskało na atrakcyjności w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W czterdziestym czwartym zestawieniu dla sezonu lato 2022 i jednocześnie czwartym dla października odnotowano niewielką liczbę zmian. W skład pierwszej piątki weszło z miejsca szóstego na pozycję wicelidera biuro Grecos, a opuściło ją wykonując ruch odwrotny, czyli z pozycji drugiej na szóstą biuro Best Reisen. Liderem zestawienia kolejny raz pozostało biuro Coral Travel, a na miejsce trzecie z piątego awansowało biuro Itaka.


Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, wobec którego skład obecnej pierwszej piątki organizatorów uległ jednej zmianie, gdyż tabelę opuściło biuro Ecco Holiday (spadło z pozycji piątej na dziewiątą), a weszło do niej biuro Sun & Fun awansując z pozycji dziewiątej na czwartą.


Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ceny wyjazdów imprez październik 2022


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję