TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Chorwacja bliżej strefy euro

Komisja Europejska stwierdziła, że Chorwacja jest gotowa do przyjęcia euro w dniu 1 stycznia 2023 r. Tym samym liczba państw członkowskich strefy euro wzrośnie do dwudziestu.


Wniosek ten przedstawiono w sprawozdaniu z konwergencji z 2022 r., w którym oceniono postępy poczynione na drodze do przystąpienia do strefy euro przez Bułgarię, Czechy, Chorwację, Węgry, Polskę, Rumunię i Szwecję. Te siedem państw członkowskich jest prawnie zobowiązanych do przyjęcia euro. W sprawozdaniu stwierdzono, że:

  • Jedynie Chorwacja i Szwecja spełniają kryterium stabilności cen.
  • Kryterium dotyczące finansów publicznych jest spełnione przez wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem Rumunii, która jest jedynym państwem członkowskim objętym procedurą nadmiernego deficytu.
  • Bułgaria i Chorwacja to jedyne dwa państwa członkowskie spełniające kryterium kursu walutowego.
  • Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Szwecja spełniają kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych.


W sprawozdaniu stwierdzono, że Chorwacja spełnia cztery nominalne kryteria konwergencji, a jej ustawodawstwo jest w całości zgodne z wymogami Traktatu i Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych/EBC.

W świetle oceny Komisji oraz biorąc pod uwagę dodatkowe czynniki istotne pod względem integracji gospodarczej i konwergencji, w tym przebieg zmian w bilansie płatniczym oraz integrację rynków produktowych, rynków pracy i rynków finansowych, Komisja jest zdania, że Chorwacja spełnia warunki przystąpienia do strefy euro. W związku z tym przyjęła wnioski dotyczące decyzji Rady i rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzenia euro w Chorwacji.

Rada podejmie ostateczne decyzje w sprawie przyjęcia euro przez Chorwację w pierwszej połowie lipca, po przeprowadzeniu dyskusji na forum Eurogrupy i Rady Europejskiej, a także po wydaniu opinii przez Parlament Europejski i EBC.

Sprawozdanie to stanowi kluczowy i historyczny krok na drodze Chorwacji do przyjęcia euro.

W odniesieniu do wszystkich badanych państw członkowskich spoza strefy euro, z wyjątkiem Chorwacji, stwierdzono w sprawozdaniu, że ustawodawstwo krajowe w obszarze polityki pieniężnej nie jest w pełni zgodne z prawodawstwem UGW oraz ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych/EBC.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
chorwacja strefa euro komisja europejska unia europejska euro
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję