TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Komisja Europejska zaopiniowała wnioski trzech krajów o członkostwo w UE

Komisja Europejska przedstawiła opinie na temat wniosków o członkostwo w UE złożonych przez Ukrainę, Gruzję i Mołdawię.


Opinie opierają się na ocenie Komisji w świetle trzech zestawów kryteriów przystąpienia do UE uzgodnionych przez Radę Europejską: kryteriów politycznych, kryteriów gospodarczych oraz zdolności kraju do przyjęcia zobowiązań wynikających z członkostwa w UE. W opiniach uwzględniono również wysiłki Ukrainy, Mołdawii i Gruzji na rzecz realizacji zobowiązań wynikających z układów o stowarzyszeniu, w tym pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu (DCFTA), które obejmują znaczną część dorobku prawnego UE.

Komisja Europejska stwierdziła, że Ukraina jest ogólnie rzecz biorąc bardzo zaawansowana w osiąganiu stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, nadal osiąga dobre wyniki makroekonomiczne, wykazując się godną uwagi odpornością i stabilnością makroekonomiczną i finansową, przy czym musi kontynuować ambitne strukturalne reformy gospodarcze, oraz stopniowo zbliża się do istotnych elementów dorobku prawnego UE w wielu dziedzinach.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Ukraina uzyskała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. KE rekomenduje przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego, pod warunkiem podjęcia działań w szeregu dziedzin.

Jeśli chodzi o Mołdawię, Komisja Europejska stwierdza, że kraj ten posiada solidne podstawy do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości. Zdaniem Komisji polityka makroekonomiczna jest dość solidna i poczyniono postępy we wzmacnianiu sektora finansowego i otoczenia biznesowego, ale nadal konieczne jest podjęcie kluczowych reform gospodarczych, kraj ten stworzył solidne podstawy do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Mołdawia uzyskała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy przyznać jej status kraju kandydującego, pod warunkiem podjęcia działań w wielu dziedzinach.

Komisja Europejska oceniła, że Gruzja dysponuje fundamentami umożliwiającymi osiągnięcie stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, nawet jeśli ostatnie wydarzenia osłabiły postępy kraju. Komisja podkreśla. że Gruzja osiągnęła wysoki stopień stabilności makroekonomicznej i może poszczycić się solidnymi osiągnięciami w zakresie polityki gospodarczej oraz korzystnym otoczeniem biznesowym, ale konieczne są dalsze reformy w celu poprawy funkcjonowania gospodarki rynkowej. Zdaniem KE Gruzja stworzyła solidne podstawy do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Gruzja uzyskała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien zostać jej przyznany po zrealizowaniu szeregu priorytetów.

Ukraina, Mołdawia i Gruzja podzielają silne i uzasadnione dążenie do przystąpienia do Unii Europejskiej. Dziś wysyłamy im wyraźny sygnał wsparcia w ich dążeniach, nawet w obliczu trudnych okoliczności, w jakich się znalazły. Czynimy to, stojąc twardo na gruncie naszych europejskich wartości i standardów, wyznaczając drogę, którą muszą podążać, aby przystąpić do UE. Opinie Komisji wyznaczają punkt zwrotny w naszych stosunkach. Jest to historyczny dzień dla mieszkańców Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Potwierdzamy, że należą one, w odpowiednim czasie, do Unii Europejskiej. Kolejne kroki leżą teraz w rękach naszych państw członkowskich. - powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Na podstawie opinii Komisji Europejskiej państwa członkowskie UE będą teraz musiały jednogłośnie zdecydować o dalszych krokach. Wnioski o członkostwo w UE złożone przez Ukrainę, Gruzję i Mołdawię w świetle opinii Komisji zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 23 i 24 czerwca. W międzyczasie UE podtrzymuje swoje zobowiązanie do dalszego zacieśniania więzi i pogłębiania partnerstwa, aby wspierać Ukrainę, Mołdawię i Gruzję, zgodnie z naszymi układami o stowarzyszeniu oraz pogłębionymi i kompleksowymi strefami wolnego handlu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
komisja europejska unia europejska ukraina mołdawia gruzja


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję