TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Od nowego roku zwiększy się liczba kontroli w firmach transportowych

Od 1 stycznia 2008 roku kontrole w firmach transportowych będą znacznie częstsze. Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym przynajmniej 30% kontroli, które wykonują inspektorzy transportu drogowego mają odbywać się na drogach. Natomiast co najmniej połowa wszystkich kontroli ma mieć miejsce na terenie przedsiębiorstw. Z tego wynika, że każdy inspektor będzie kontrolował drogi 76 dni w roku, natomiast przedsiębiorstwa przez 126 dni - czytamy w Gazecie Prawnej.


Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej łączna liczba kontroli od 2008 roku będzie dwa razy większa niż teraz. Obecnie kontrole na drogach obejmują 1% dni roboczych kierowców zawodowych, natomiast od przyszłego roku odsetek ten zwiększy się do 2%. W związku z tym przeciętnie jeden kierowca będzie kontrolowany sześć dni w ciągu jednego roku. Nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym dostosują polskie prawo do unijnych regulacji, aby zapewnić jednakowy system kontroli zawodowych kierowców oraz firm transportowych w Europie. Mają również zapewnić uczciwą konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami.

Bolesław Milewski, wiceprezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zaznacza - Firmy transportowe będą miały dodatkowy problem. W Polsce kontrole są restrykcyjne i często kończą się karami. W innych państwach Unii są one nastawione na monitoring rynku przewozowego. Tomasz Rejek, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych dodaje - Nie ma na rynku firmy idealnej. Zawsze znajdzie się jakieś uchybienie, np. brak jednej kartki z tachografu może oznaczać nałożenie kary.

Duże firmy, mające po kilkuset kierowców często nie są w stanie sprawować nad nimi pełnej kontroli. Rejek uważa, że kontrole powinny być przeprowadzane w firmach, które rzeczywiście nie przestrzegają rygorów ustawowych związanych z usługami transportowymi. Zaznacza - Inspektorzy wiedzą, który przedsiębiorca narusza prawo. Ich powinno się w pierwszej kolejności kontrolować.

Rejek dodaje też, że obecnie kontrola zazwyczaj kończy się nałożeniem 30 tys. zł kary na przedsiębiorcę. Przy dużej liczbie kierowców bardzo ciężko jest np. sprawdzać terminy szkoleń lub badań okresowych. Alwin Gajadhur, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przyznaje - Jest dużo uchybień. Około 60-70% kontroli w firmach kończy się nałożeniem kary.

Jednocześnie zaznacza, że przedsiębiorstwa głównie naruszają przepisy o czasie pracy kierowców i mają braki w dokumentacji. Podkreśla, że gdyby nie ustawowe ograniczenie wysokości kar do 30 tys. zł, wówczas w niektórych przypadkach po zsumowaniu naruszeń inspektorzy musieliby nałożyć karę w wysokości nawet 200 tys. zł.

Nowelizacja ustawy nakłada na przedsiębiorców, którzy wykonują przewozy drogowe obowiązek przechowywania przez rok dokumentów oraz protokołów z wyników kontroli przeprowadzonych na terenie ich siedziby, a także kontroli ich kierowców na drodze.

Teresa Jakutowicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Transportu, wyjaśnia, że dotychczas do zadań ITD należała kontrola uprawnień kierowców, pojazdów w zakresie stanu technicznego, a także przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia samochodów, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy. Wyjaśnia - Są to głównie kontrole, których celem jest troska o utrzymanie zasad konkurencyjności przedsiębiorców, czyli eliminowania przewoźników bez uprawnień, niepłacących podatków oraz niespełniających wymogów bezpieczeństwa przewozów.

Nowelizacja ustawy powiększy również zakres zadań głównego inspektora transportu drogowego. W związku ze zwiększoną liczbą kontroli powstanie około 320 etatów. Główny inspektor ma dodatkowo opracowywać, we współpracy między innymi z komendantem głównym policji i komendantem głównym straży granicznej, jednolitą krajową strategię kontroli przepisów. Natomiast co dwa lata ma przekazywać Komisji Europejskiej sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przewozu drogowego głównie w zakresie stanu technicznego pojazdów. Będzie również odpowiedzialny za współpracę w zakresie kontroli w transporcie drogowym z innymi państwami Unii Europejskiej.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
firma transportowa transport drogowy kontrola ustawa nowelizacja przepisy wzrost Bolesław Milewski Tomasz Rejek Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Alwin Gajadhur Inspektorat Transportu Drogowego Teresa Jakutowicz Ministerstwo Transportu zarobki inspektora podatek firmy transportowe w nowym nowe od nowego roku 2008 dla firm transportowych transporcie liczba 1 kierowców o diety


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję