TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
ORBIS - Fitch zmienił perspektywę ratingu na negatywną

Orbis S.A. przekazał informację na temat aktualizacji ratingu dla firmy. Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Orbisu ze stabilnej na negatywną. Długoterminowy rating krajowy utrzymano na poziomie "BBB+".


Zmiana perspektywy pokazuje, że według Fitch spowolnienie gospodarcze w Polsce wpłynie na Orbis w latach 2009-2010 i spowoduje zmniejszone przepływy gotówkowe i mniejszą elastyczność finansową. Biorąc pod uwagę aktualny portfel 62 hoteli Orbisu, wysoką dźwignię operacyjną, mniejszą skalę działalności w porównaniu do innych spółek hotelarskich, a także koncentrację działalności tylko w jednym kraju, Fitch przyznaje, że wyniki finansowe polskiego operatora hotelowego są bardzo wrażliwe na spowolnienie gospodarcze. Stąd też Fitch uważa, że EBITDA Grupy Hotelowej może być mniejsza niż założenia spółki w najbliższych dwóch latach, natomiast wyniki finansowe segmentu transportowego oraz biura podróży mogą ucierpieć z powodu mniejszego popytu, dużej zmienności cen ropy naftowej i osłabienia złotówki względem euro. Fitch zaznacza też, że opóźnienia w realizacji planu inwestycyjnego opóźni również osiągnięcie strategicznego celu, jakim była zmiana koncentracji z segmentu hoteli klasy średniej na hotele ekonomiczne. Ostatecznie, spółka w pełni nie wzmocniła profilu biznesowego przed wystąpieniem spowolnienia gospodarczego.

Według Fitch niższa EBITDA w 2008 roku spowoduje zwiększenie dźwigni finansowej do poziomu 1,9x z konserwatywnego poziomu 1,1x na koniec roku 2007. Poziom dźwigni finansowej w następnych dwóch latach będzie uzależniony od determinacji zarządu w zakresie redukcji nakładów inwestycyjnych, finansowania ich wyłącznie z przepływów operacyjnych, a także polityki dywidendy, która wspierałaby spółkę. Fitch uważa, że większe niż zakładane negatywne zmiany w generowaniu EBITDA z Grupy hotelowej, jeżeli wystąpią wraz ze znaczną redukcją przepływów pieniężnych z segmentu transportowego i biura podróży, mogą spowodować wzrost dźwigni finansowej do poziomu ponad 2,3x. Biorąc pod uwagę profil biznesowy Orbisu, taki wynik Agencja Fitch uważa za zbyt wysoki dla aktualnego poziomu ratingu. Negatywna perspektywa odzwierciedla też przewidywane na koniec roku 2009 pogorszenie się wskaźnika pokrycia długu, który uwzględnia raty leasingowe.

Fitch uważa też, że przepływy środków z działalności operacyjnej FFO oszacowane na około 190 mln zł wobec zapadalnego długu w wysokości 95 mln zł, dają Orbisowi elastyczność do dokonywania umiarkowanych nakładów inwestycyjnych, aby spłacić dług wymagalny w 2009 roku. Jednak agresywny profil spłaty zadłużenia Agencja uważa za czynnik ograniczający. Na elastyczność finansową wpływ mają też mniej korzystne możliwości sprzedaży aktywów i brak zagwarantowanego finansowania długoterminowego przeznaczonego na realizację programu inwestycyjnego. Płynność spółki wspiera gotówka w wysokości 72 mln zł na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku i niewykorzystana linia obrotowa w wysokości 20 mln zł.

Po zrewidowaniu wyniku EBITDA na rok 2008, 16 stycznia tego roku Orbis zredukował prognozowany wynik finansowy EBITDA na rok 2009, odwołał prognozy na lata 2010 i 2011 oraz ogłosił spowolnienie wdrożenia planu nakładów inwestycyjnych.

Rating odzwierciedla podjęte przez Orbis działania restrukturyzacyjne w segmencie transportowym oraz biurze podróży, a także elastyczność w modyfikowaniu nakładów inwestycyjnych. Powinno to pomóc spółce w czasie spowolnienia gospodarczego. Orbis wykorzystuje silną pozycję na krajowym rynku hotelowym i silne relacje biznesowe z francuską firmą Accor SA. Rating nie uwzględnia żadnego bezpośredniego wsparcia finansowego od firmy Accor, która zwiększyła swoje zaangażowanie w Orbisie do 50,1% akcji w połowie 2008 roku z poziomu 45,5%.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Orbis rating Fitch agencja analiza perspektywa zmiana ratingu aktualizacja dźwignia operacyjna wynik EBITDA plan inwestycyjny hotel nakłady inwestycyjne dług FFO działalność operacyjna sprzedaż obniżenie redukcja Accor neutralna negatywna
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję