TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Izba Turystyczna w sprawie nielegalnych pielgrzymek

Niedawno pisaliśmy o liście Wielkopolskiej Izby Turystycznej skierowanym do Kuratorium Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie nielegalnych organizatorów wycieczek szkolnych.


Z listem do kuratorium można zapoznać się tutaj

Dziś organizacja ta, poinformowała o skierowaniu pisma w sprawie organizowania wyjazdów przez podmioty do tego nieuprawnione do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Jak poinformowali przedstawiciele WIT, pismo zostanie także skierowane do Kurii w Kaliszu i Gnieźnie.

List publikujemy poniżej.

Poznań, 10.03.2014 r.
Kuria Metropolitalna w Poznaniu

Kierując się troską o bezpieczeństwo turystów i pielgrzymów - zarówno dorosłych, jak i dzieci, mając na uwadze ochronę podmiotów zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Turystycznej oraz niemal codzienne doniesienia o działalności tzw. "szarej strefy" w turystyce - osobach świeckich i Księżach nielegalnie organizujących imprezy turystyczne, pragniemy przypomnieć o przepisach prawnych, regulujących rynek usług turystycznych w Polsce:

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Rozdział 2: Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych (…) jest działalnością regulowaną (…) i wymaga wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek, właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Rejestr ten jest jawny i dostępny dla każdego na stronie www.turystka.gov.pl, informacji na ten temat udzieli każdy Urząd Marszałkowski oraz - w razie potrzeby - Wielkopolska Izba Turystyczna.

Każda firma czy osoba fizyczna, która wpisu w rejestrze nie posiada, a organizuje wycieczki i imprezy turystyczne, może zostać skontrolowana przez organy do tego upoważnione ustawowo - ministra właściwego do spraw turystyki i marszałka województwa, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność nie jest działalnością regulowaną. Brak wpisu w rejestrze organizatorów i pośredników turystycznych i związany z tym brak zabezpieczenia finansowego na rzecz klientów, są rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności.

Dodatkowo Ustawa o usługach turystycznych reguluje kwestię umowy o świadczenie usług turystycznych na organizowanie imprez turystycznych:

Umowa powinna określać:


 1. organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;
 2. miejsce pobytu lub trasę wycieczki lub pielgrzymki (ogólnie - imprezy turystycznej);
 3. czas trwania imprezy turystycznej;
 4. program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym:

  • rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,
  • położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii,
  • ilość i rodzaj posiłków,
  • program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej;

 5. cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny zgodnie z art. 17;
 6. sposób zapłaty;
 7. rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela (…)


Osoba, która zawarła z klientem umowę o świadczenie usług turystycznych, jest obowiązana niezwłocznie dostarczyć klientowi jeden egzemplarz tej umowy.

Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Organizator turystyki jest obowiązany wydać klientowi wpłacającemu należność za imprezę turystyczną lub zaliczkęprzekraczającą10 % tej sumy:

 1. pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (…) lub
 2. pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (…).


Brak umowy lub któregoś z w/w punktów, szczególnie brak numeru wpisu do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, powinien wzbudzić czujność potencjalnego klienta, turysty, pielgrzyma…, że organizowana impreza turystyczna jest
nielegalna i może nie spełniać podstawowych zasad bezpieczeństwa!

Szczególną ochroną prawną objęta jest turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, która - oprócz spełniania zapisów w Ustawie o usługach turystycznych, podlega działaniom Kuratorium Oświaty:

 • wycieczki czy pielgrzymki zagraniczne wymagają pisemnego zawiadomienia właściwego Kuratora Oświaty, które zgodnie z § 7.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki powinno zawierać: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika i opiekunów, listę osób biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
 • organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży- zobowiązani się zgłaszać wypoczynek drogą elektroniczną (ogólnopolska baza wypoczynku) do Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl oraz do właściwego Kuratorium Oświaty (w Poznaniu www.ko.poznan.pl).


Warto dodać, że zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych Księża, Parafie czy Stowarzyszenia mogą organizować imprezy turystyczne, jednakże wyłącznie non profit, szczegółowo rozliczając się po ich zakończeniu z uczestnikami i zwracając pozostałe środki finansowe.

Podsumowując, Wielkopolska Izba Turystyczna zwraca się z prośbą o przekazanie niniejszego pisma - kompendium wiedzy, do wszystkich parafii i Księży. W najbliższym czasie pismo to zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej www.wit.com.pl, portalach społecznościowych, w prasie branżowej i ogólnodostępnej oraz rozpropagowane wśród członków WIT, aby uświadomić turystów, pielgrzymów i wszystkich zainteresowanych, jak chronić się przed nieuczciwymi organizatorami wycieczek i pielgrzymek.

Wszelkie otrzymywane przez nas informacje o osobach prywatnych, księżach, parafiach nielegalnie działających w branży turystycznej, będą natychmiast nagłaśniane, wśród członków wszystkich regionalnych izb turystycznych, na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w prasie i telewizji oraz zgłaszane przez nas do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Skarbowego, Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a - w przypadku dzieci i młodzieży - również do Kuratorium Oświaty i na Policję.

Wielkopolska Izba Turystyczna służy bezpłatnym doradztwem i informacją w tym zakresie wszystkim zainteresowanym.

Z poważaniem
Włodzimierz Kolat
Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Wielkopolska Izba Turystyczna kuria Metropolitalna szara strefa nielegalna działalność Urząd Skarbowy


Komentarze:

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-10 20:56 83.23.253.*]

   Brawo dla Wielkopolskiej Izby Turystycznej za działanie!!! Wreszcie ktoś się zabrał za szarą strefę   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 08:35 81.18.205.*]

   Brawo i teraz za ciosem !!!! Ludzie w naszym i tylko naszym imieniu przecież, ciężko pracującej branży, opłacających składki, ubezpieczenie itd zgłaszajmy do Urzędów Marszałkowskich na piśmie przykłady na istnienie "szarej strefy" i oczekujmy odpowiedzi od tych urzędów na piśmie !!!! Skończmy tolerować szarą strefę wśród biuro podróży raz na zawsze !!!!!   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 10:20 178.37.142.*]

   Włodek jesteś jedynym facetem jajami, który nie boi się głośno powiedzieć to o czym od lat wszyscy mówią po kątach bo boją się czarnych i szkół gdzie nagminnie tak jak w kościele działa szara strefa o czym wszyscy wiedzą od ministerstwa po marszałków, urzędy skarbowe i innych, brakujące miliardy zamiast zasilić z vat i dochodowego budżet zostają w kieszeni u ww, gratuluje!!!!!   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 10:20 79.184.238.*]

   Jeśli to pismo coś da, to sukces będzie to krok milowy... Oby.
   Sam fakt, że zostało wystosowane to już sukces.
   Czekam(y) na wyniki przynajmniej jednej kontroli.   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 10:22 81.190.37.*]

   Czekamy na pozostałe Izby Turystyczne.
   Kiedy dołączą się ?
   Akcja ogólnopolska ma większe szanse oddźwięku.   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 10:24 89.66.68.*]

   Trzeba załozyc ,ze kazda szkola,kościół i róznej maści kółka pozalekcyjne są organizatorami wycieczek ,zielonych szkoł,pielgrzymek i obozów w czasie ferii zimowych i letnich.Nawet specjalnie nie trzeba używać wielkiego wysiłku-nauczyciele i dyrektorzy organizują we własnym zakresie   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-11 11:08 46.238.112.*]

    Dlaczego nasze władze się tym nie zajmą? Przecież więcej legalnych imprez turystycznych to więcej wpływów z podatków do budżetu!!!   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 13:42 79.188.167.*]

   gratulacje,w końcu ktoś ruszył "święte"krowy z szarej strefy   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 11:38 83.24.51.*]

   to jest ewidentny atak na kościół katolicki, diabły piekielne szykują już kotły pełne wrzącej smoły na autorów tego bluźnierczego listu   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-11 21:50 78.10.131.*]

    Idź się wykąp w święconej wodzie to może umysł ci się rozjaśni i zaczniesz myśleć   odpowiedz »

    • WIT apeluje do Kurii 

     [2014-03-17 22:59 85.221.173.*]

     AMEN   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 14:13 83.9.238.*]

     odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 14:16 83.9.238.*]

   biura musza odprowadzac podatki, a lewe pielgrzymki to czysty zysk na drogie samochody i luksusowe zycie dla kleru, wreszcie ktos sie za to wział gratulacje zapaliło sie okienko w ciemnym tunelu, babcie biora kredyty, zeby klerowi zylo sie lepiej wreszcie koniec z tym   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-11 17:24 178.37.202.*]

    A budowlańca od remontu mieszkanka to wszyscy chca bez rachunku, bo taniej . Hipokryci!!!!   odpowiedz »

    • WIT apeluje do Kurii 

     [2014-03-21 20:26 86.63.127.*]

     to ty jesteś hipokrytą, jeżeli wszyscy będą pracowali na ,,lewo,, to państwo pójdzie z torbami, nie będzie grosza na oświatę, wojsko, przedszkola dla dzieci, dopłatę dla osób niepełnosprawnych itp. Trzeba być naprawdę nie tylko hipokrytą ale i głupcem niedouczonym głąbem   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 12:58 83.7.106.*]

     odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 12:58 95.48.76.*]

   Jednym z przykazań jest nie kradnij. Nie płacenie podatków dla US jest też kradzieżą. Przez 27 lat pontyfikatu naszego Papieża ukradziono setki milionów zł podatku przez pielgrzymki kościelne.
   Zagorzały Katolik   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 13:06 83.7.106.*]

   Włodzimierz Kolat boi sie że nie zarobi.Wiem coś o tym.Pojechałam do Łeby na turnus rechabilitacyjny poza sezonem, zapłaciłam w biurze 1100,00 a na miejscu bezpośrednio w tym ośrodku zapłaciłabym 700,00od osoby za 14 dni czyli za 2 osoby biuro zarobiło 800 ,00 zł tj.trzecia osoba i jeszcze zostało by na kawę.
   Prezes ma o co walczyć!!!!! Jego rodzina ma darmowe wczasy na pewno a biedny emeryt musi na niego odkładać całe życie by odpocząć   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-11 13:33 46.238.112.*]

    Włodzimierz Kolat po pierwsze jak łatwo przeczytać na stronie WIT jest prezydentem i nie jakiegoś prywatnego podmiotu a Izby Turystycznej zrzeszającej firmy z Województwa Wielkopolskiego. Trzeba to potraktować jako głos wszystkich firm zrzeszonych w tej organizacji.   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-11 16:53 83.18.111.*]

    Informuję Panią, że prowizja, z jakiej utrzymują się biura podróży zwykle nie przekracza 10% ceny imprezy brutto, czyli od tej kwoty biuro płaci jeszcze podatek VAT o wartości 23% kwoty prowizji oraz podatek dochodowy od dochodów właściciela (czyli kolejne minimum 19%). Dodam też, że marchewka czy serek,które jako biedna emerytka kupuje Pani z pewnością na co dzień w sklepach, są obłożone marżą wielokrotnie wyższą.
    Rentowność biur podróży w naszym kraju zwykle nie przekracza 3% obrotu - to my jesteśmy biednymi podatnikami, a pracujemy z pewnością intensywniej, niż Pani zanim przeszła na emeryturę.
    Bardzo łatwo jest kogoś nazywać złodziejem - ale może to właśnie Pani pobierając dziś emeryturę kradnie szanse na emerytury tym, którzy teraz płacą składki emerytalne? Między innymi właśnie z tych naszych niskich marż płacimy składki ZUS-owskie, aby mogła Pani co miesiąc dostać swój przelew czy przekaz. Proszę ważyć słowa w publicznych wypowiedziach!   odpowiedz »

    • WIT apeluje do Kurii 

     [2014-03-12 13:16 83.9.188.*]

     BRAWOOOOO! za rozsądny i taktowny głos (aż za taktowny). Polikwidować wszystkie biura podróży i innego typu agentów, którzy odprowadzają rzetelnie podatki i składki ZUS a emeryci po emeryturę będą jeździć..... na pielgrzymki   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-12 11:36 195.128.229.*]

    A sprawdziła Pani jakie koszty poniosła parafia za organizację wyjazdu pielgrzymkowego, a ile za to wzięła? Nikt nie mówi, że nie parafia nie może zorganizowac takiego wyjazdu - tak samo jak może Pani zaproponować znajomym, że wspólnie gdzies pojedziecie. Pani to zorganizuje i weźmie od każdego tylko tyle, ile to kosztuje ale nic na tym nie zarobi. O to chodzi. Proszę bardzo - organizujcie, ale jeśli macie na tym zarabiać - to na takiej samej zasadzie jak biura podróży.   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-14 21:50 37.190.142.*]

    Trochę nie tak. Turnus rehabilitacyjny to nie tylko spanie i wyżywienie. W skład tej usługi wchodzi wiele innych składników gwarantowanych przez organizatora - biuro. Wyjazdy rehabilitacyjne traktowane jako wyjazdy wypoczynkowe ( bez zabiegów) jest nadużyciem, próbą wyłudzenia nienależnych środków. Zapewne korzystała Pani w takim wyjeździe ze środków MOPS, a więc był dofinansowany. Więc Pani nie zapłaciła 1100 za wyjazd. I uwaga, proszę ważyć słowa w dyskusji publicznej. Opluć kogoś jest łatwo, zmyć ślad po opluciu już gorzej.
    Organizator turnusów rehabilitacyjnych.   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 13:11 83.0.143.*]

   w koncu sie ktos za to wezmie.Popieramy jak najbardziej   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-11 13:34 31.175.243.*]

    a co z pieszymi pielgrzymkami ??? jak narazie żaden touroperator niema w swojej ofercie. Tylko kościoły   odpowiedz »

    • WIT apeluje do Kurii 

     [2014-03-12 09:08 46.238.112.*]

     A co miałby touroperator zaproponować w przypadku pieszej pielgrzymki?   odpowiedz »

     • WIT apeluje do Kurii 

      [2014-03-14 14:34 164.127.148.*]

      jak to co? iść z grupą pieszo zabezpieczać posiłki,noclegi i czuwać nad bezpieczeństwem na trasie !!!! tylko ze to się touroperatorom nie opłaca !!!! bo jest dużo pracy a nieduży zysk !!   odpowiedz »

      • WIT apeluje do Kurii 

       [2014-03-17 23:06 85.221.173.*]

       Jak nie duży zysk??? 1000 osób razy 10 zł to są pieniądze.   odpowiedz »

    • WIT apeluje do Kurii 

     [2014-03-17 23:05 85.221.173.*]

     Piesze pielgrzymki to rekreacja a nie turystyka no i umartwienie się! Na tym nie godzi się zarabiać. Dlatego ustawodawca pominął ten rodzaj podróżowania w ustawie o usługach turystycznych.   odpowiedz »

    • WIT apeluje do Kurii 

     [2014-03-17 23:12 85.221.173.*]

     Bo to rekreacja a nie turystyka.
     A zysk??? 10 zł X 1000 osób to mały zysk?   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-11 13:11 83.7.106.*]

   UWAGA Na mnie biuro zarobiło 800,00 .Łatwo policzyć x 1000 osób to 800,000,Ja już wole z kościołem jechać na pielgrzymki   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-11 13:36 46.238.112.*]

    Gdyby biuro zarabiało 800 zł na kliencie to rynek wyglądałby zupełnie inaczej. Niestety rzeczywistość jest o wiele bardzie brutalna...   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-12 07:17 89.65.219.*]

   A gdzie działania pozostałych izb turystyczne. Boimy się pingwinów co?????   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-12 08:59 46.238.112.*]

    Gdyby wszystkie organizacje się zjednoczyły to może coś by z tego wyszło?   odpowiedz »

  • Izba Turystyczna w sprawie nielegalnych pielgrzymek 

   [2014-03-15 14:39 109.243.228.*]

   Pytanie do Pana Kolata które z wielkopolskich biur organizuje zorganizowane wyjazdy pociągiem po Europie . Nie chodzi mi o kupienie biletu z wyjazdem z Berlina i objazd na własną rękę tylko zorganizowane grupy ze zwiedzaniem po trasie i polską obsługa biura??? Szukam i żadne biuro takich wyjazdów nie organizuje!!! i tak samo było z pielgrzymkami i szkołami. W latach 90 -tych nikt nie chciał ze szkołami jeżdzić bo lepiej było wyjechać z grupą za granicę, aniżeli ze szkólką do Torunia. !!!! a dziś się buntują   odpowiedz »

   • Izba Turystyczna w sprawie nielegalnych pielgrzymek 

    [2014-03-16 19:38 83.20.79.*]

    Co za bzdura. Nikt nie chciał jeździć ze szkołami?! Było i jest wiele firm specjalizujących się w tego typu wyjazdach. Z całym szacunkiem - w kwestii wyjazdów kolejowych - nikt tego nie organizuje, bo widocznie nie ma na to popytu. Jeżeli byłaby pełna grupa to myślę, że praktycznie każde z poznańskich biur podróży przygotowałoby ofertę "szytą na miarę". Nie problem wypuścić taką ofertę, ale dla jednej osoby???? Swego czasu były organizowane przejazdy specjalnie wynajętymi pociągami na róznego rodzaju uroczystości ze zwiedzaniem po trasie przez kilka z poznańskich biur - z tego co się orientuję, ale kiedy był na to względny popyt.   odpowiedz »

   • Izba Turystyczna w sprawie nielegalnych pielgrzymek 

    [2014-03-17 22:57 85.221.173.*]

    Zapraszam do Izby! Tutaj nie mogę wymienić biur bo była by to krypto reklama.
    Zapewniam że są takie biura.
    W latach 90 szkoły jeździły więcej jak teraz!!! Nie rozumiem zarzutów?
    W.K   odpowiedz »

  • WIT apeluje do Kurii 

   [2014-03-17 10:29 89.72.83.*]

   Szara strefa to większy problem, to ogłoszenie ukazało sie dziś w portalu BUSOMAT:
   Klient naszego serwisu złożył następujące zapytanie dotyczące usługi
   transportowej:

   Transport z miejscowości Warszawa (mazowieckie) do miejscowości Łeba
   Przejazd w dwie strony
   Data wyjazdu: 2014-08-23 ; Data powrotu: 2014-08-30
   Orientacyjna godzina odjazdu: 7:00
   Liczba osób do przewiezienia: 60
   Informacje dodatkowe: Witam, jestem zainteresowana wynajmem autokaru na 60
   miejsc. Moje możliwości cenowe to 5500 brutto, mile widziane rozliczenie
   bez fry VAT, nie prowadzę działalności gospodarczej. Grupa to osoby w
   wieku emerytalnym, głównie kobiety, obóz nordic walking. Szacuję że
   łączna liczba km to max 1300. Dziękuję i pozdrawiam.

   Klient podał numer telefonu który otrzymują przewoźnicy z wykupioną
   usługą prezentacji numeru telefonu klienta.

   Ofertę na zapytanie można złożyć do dnia 2014-03-20 do godziny
   09:16:19

   Ciekawe ilu mamy takich organizatorów??   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-17 10:31 46.238.112.*]

    Myślę, że tysiące. Problem jest na potężną skalę.   odpowiedz »

    • WIT apeluje do Kurii 

     [2014-03-17 13:44 37.30.102.*]

     "mając na uwadze ochronę podmiotów zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Turystycznej" - o kasę tylko chodzi. A ludzie chcą tanio i bez oszusta - pilota nakręcającego makaron na uszy jeździć. Jest to im zbędne.   odpowiedz »

     • WIT apeluje do Kurii 

      [2014-03-17 14:19 83.29.236.*]

      Biura zatrudniają pracowników, którzy muszą za coś żyć, odprowadzają składki ZUS, płacą podatki i tylko dlatego ten kraj jeszcze funkcjonuje. A Ty marny człowieku zapamiętaj, że jak Twoje stanowisko pracy będzie niedochodowe bo wszyscy będą Cię omijać aby było taniej, to Cię zwolnią i pójdziesz pod most, i wówczas będziesz miał dopiero tanio.   odpowiedz »

     • WIT apeluje do Kurii 

      [2014-03-17 16:19 46.238.112.*]

      Oczywiście, że tak. Na tym polega ochrona WIT - po prostu broni interesu swoich członków w nierównej walce z oszustami (bo generalnie większości nie można nazwać inaczej). Myślę, że list należy potraktować jako swoiste ostrzeżenie ze strony organizacji branżowych w kierunku takich ludzi - organizujących wyjazdy w szarej strefie.   odpowiedz »

   • WIT apeluje do Kurii 

    [2014-03-17 22:51 85.221.173.*]

    Jeśli przewoźnik na takie warunki się zgadza naraża się na utratę licencji. Natomiast dlaczego na takim podstawieniu nie zjawia się Izba skarbowa albo inne ramię represji finansowej???   odpowiedz »

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję