TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Turystyka na cenzurowanym

Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiera pełną listę postanowień umownych uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W połowie kwietnia 2012 roku znajdowało się w nim 3086 pozycji, z czego ponad 300 dodano od początku bieżącego roku. Najwięcej zastrzeżeń notowanych było względem firm z branży turystycznej, nieruchomościowej i bankowej. Takie najważniejsze wnioski wynikają z analizy przeprowadzonej przez kancelarię Accreo Legal.


Analiza klauzul zgłaszanych w poszczególnych latach pokazuje, że pierwszy istotniejszy wzrost był widoczny w 2005r. - klauzul było trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Po spadkach w latach 2006-2008, począwszy od 2009r. liczba zgłaszanych klauzul ciągle rośnie. Ubiegły rok przyniósł dwukrotnie większą liczbę wpisów niż 2010, a jeśli pozostała część roku 2012 będzie równie obfita w zgłoszenia jak pierwsze miesiące, to możemy się spodziewać rekordowego wyniku.

Jak wynika z analizy Accreo Legal, najwięcej - 4 na 10 klauzul - zostało zgłoszonych przez Prezesa UOKiK. Bardzo aktywne na tym polu są też organizacje konsumenckie. Z możliwości zgłoszenia korzysta też coraz więcej osób prywatnych, z inicjatywy obywateli w Rejestrze znalazło się 15% wszystkich wpisów z ostatnich 10 lat.
Świadomość konsumentów dotycząca przysługujących im praw stale rośnie. Coraz częściej powołują się oni na nieważność zapisów umowy ze względu na ich zakazany charakter. Wzrasta też liczba pozwów o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone składanych do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarówno przez samych konsumentów jak i przez Prezesa UOKiK, rzeczników konsumentów czy różnego rodzaju stowarzyszenia praw konsumentów. W tej sytuacji przedsiębiorcy powinni pamiętać, że naruszanie praw konsumenckich wpływa negatywnie na wizerunek firmy i zagraża jej wiarygodności na rynku. Ponadto przedsiębiorcy łamiący prawa konsumentów muszą ponieść koszty postępowania przed SOKiK, publikacji orzeczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz są narażeni na ewentualne roszczenia odszkodowawcze konsumentów - komentuje Joanna Affre, partner zarządzający w kancelarii Accreo Legal.

W latach 2002-2012 najwięcej klauzul abuzywnych zostało przyporządkowanych do branży turystycznej, która odpowiadała za 1/3 wpisów. Drugie miejsce, z liczbą 330 wpisów zajął tzw. system argentyński, ostatnie miejsce na podium zajęła branża nieruchomościowa, z której pochodził co dziesiąty wpis. W tej branży największa kumulacja wpisów miała miejsce w roku 2008 i 2011.

W ostatnim okresie, tj. w latach 2011-2012 nieco inaczej wyglądała kolejność w podziale na branże. Wprawdzie na czele pozostaje turystyka, ale na drugiej pozycji są usługi bankowe, a na trzeciej - handel elektroniczny. Co ciekawe, w kategorii e-handel, od początku prowadzenia rejestru dokonano prawie 150 wpisów, z czego połowa została dodana w ciągu kilku miesięcy 2012 roku. Najczęściej dotyczą one nierównomiernie rozłożonych praw i obowiązków, co prowadzi do zachwiania równowagi pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Do tego typu klauzul należą klauzule określające jako właściwy do rozstrzygania sporów sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, czy też klauzule uprawniające przedsiębiorcę do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez poinformowania konsumenta, obostrzanie ogólnych warunków i terminów przyjmowania reklamacji, uchylanie się od rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz ograniczenia odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru do konsumenta.


Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
UOKiK klauzule niedozwolone turystyka branża turystyczna klient konsument ochrona konsumentów analiza klauzul przedsiębiorcy działalność handel elektroniczny Joanna Affare SOKiK monitor Sądowy Accereo Legal kancelaria roszczenia. odszkodowania marka wizerunek firma wizerunek firmy rejestr klauzul niedozwolonych sąd ochrony konkurencji i konsumentów


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję