TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rząd chce wspierać turystykę

Wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki przez wspieranie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i inicjatyw sektora turystyki z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju - takie są główne cele przyjętego przez rząd "Programu rozwoju turystyki do 2020 roku".


Jest to program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Rozwoju "Dynamiczna Polska 2020", przyjętej przez rząd w styczniu 2015 r.

"Turystyka jest ważną częścią gospodarki Polski, dlatego wymaga dalszego rozwoju. W tej branży jest duży potencjał. Od kilku lat udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na poziomie 5-6 proc., z liczbą zatrudnionych szacowaną na ok. 760 tys. osób, czyli 4,7 proc. ogółu pracujących. Przy czym ok. 170 - 200 tys. zatrudnionych jest w usługach gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem. Wpływy z przyjazdu do Polski cudzoziemców sięgają rocznie 9 - 10 mld euro, z czego około połowa pochodzi z przyjazdów turystów zagranicznych" - podkreśla Centrum Informacyjne Rządu.

Przyjęty przez rząd program rozwoju turystyki do 2020 roku zawiera działania ukierunkowane na przyspieszony rozwój branży turystycznej, a przede wszystkim wyznacza ramy działalności i wsparcia dla całego sektora turystyki, jako części gospodarki narodowej.

Program stawia zwłaszcza na rozwój konkurencyjności polskiej turystyki, budowę turystycznych specjalizacji regionalnych i lokalnych, w tym z wykorzystaniem klastrów, co przyczyni się do budowy przewagi konkurencyjnej polskiej turystyki. Program kładzie również nacisk na wspieranie projektów turystycznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz na system certyfikacji usług turystycznych, co przełoży się na wzrost ich jakości.

Główny cel ma zostać osiągnięty dzięki realizacji czterech celów operacyjnych:

 • rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, jako czynnika konkurencyjnej gospodarki;
 • wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki oraz zwiększenie kompetencji kadr;
 • promocja priorytetowych obszarów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce;
 • zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.


W ramach celów operacyjnych będą realizowane m.in. następujące zadania:
 • wspieranie innowacji oraz ekoinnowacji w turystyce i usługach turystycznych,
 • wspieranie rozwoju systemów certyfikacji i zarządzania jakością w sektorze turystyki,
 • wspieranie klasteringu i powiązań kooperacyjnych oraz partnerstw w regionach i kraju,
 • podnoszenie jakości technologicznej e-systemów informacji i usług oraz nowoczesnych systemów gospodarki elektronicznej dla rozwoju turystyki,
 • promocja regionalnych produktów turystycznych i specjalizacji regionalnych w turystyce,
 • wspieranie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury turystycznej,
 • wspieranie rozwoju turystyki społecznej i krajoznawstwa,
 • tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla rozwoju turystyki.


Po realizacji programu rząd oczekuje m.in. wzrostu krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce, a także zwiększenia wydatków turystów oraz udziału gospodarki turystycznej w PKB.

Stopień realizacji programu mierzony będzie m.in. liczbą klastrów w sektorze turystyki (w ramach programów wsparcia), liczbą podmiotów działających w konsorcjach produktów turystycznych i liczbą projektów rewitalizacyjnych. Miarą efektów programu będzie również długość nowych i wyremontowanych szlaków turystycznych oraz liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych prezentujących atrakcyjność turystyczną Polski na rynkach zagranicznych.

Realizacja programu nie generuje dodatkowych obciążeń dla budżetów: państwa i samorządu terytorialnego. Jego zadania będą realizowane przez poszczególne podmioty w ramach ich budżetów. Środki na ten cel będą pochodzić ze źródeł krajowych i unijnych na lata 2014-2020.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
rząd centrum informacyjne rządu program dla turystyki rozwój turystyki dofinansowanie unijne pkb


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję