TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

KE przedłuża tymczasowe ramy pomocy państwa w związku z COVID-19

Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania i rozszerzeniu zakresu tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., aby wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii koronawirusa.


Okres obowiązywania wszystkich sekcji tymczasowych ram zostaje przedłużony o sześć miesięcy, tj. do 30 czerwca 2021 r., a przypadku sekcji umożliwiającej wsparcie w postaci dokapitalizowania zostaje on przedłużony o trzy miesiące, tj. do 30 września 2021 r.

Tymczasowe ramy prawne wspierają państwa członkowskie w działaniach, które mają zaradzić skutkom kryzysu. Obecnie przedłużamy okres obowiązywania tych tymczasowych przepisów, aby wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw, a jednocześnie chronić jednolity rynek UE. Wprowadzamy również nowy środek, aby państwa członkowskie mogły udzielić przedsiębiorstwom, które borykają się ze znacznym spadkiem obrotów, wsparcia na opłacenie części niepokrytych kosztów stałych. Ponadto wprowadzamy nowe możliwości, z jakich państwo może skorzystać, aby wyjść ze struktur dokapitalizowanych przedsiębiorstw przy zachowaniu swojego udziału w tych przedsiębiorstwach na wcześniejszym poziomie, a także przy ograniczeniu zakłóceń konkurencji - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza KE, Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Tymczasowe ramy pomocy państwa miały początkowo wygasnąć 31 grudnia 2020 r., z wyjątkiem środków służących dokapitalizowaniu, które mogły być przyznawane do 30 czerwca 2021 r. Przyjęte dziś zmiany przewidują przedłużenie okresu obowiązywania tymczasowych ram, przy zachowaniu dotychczasowych progów, o dodatkowe sześć miesięcy, tj. do 30 czerwca 2021 r. Wyjątek stanowią środki służące dokapitalizowaniu, których stosowanie przedłuża się o trzy miesiące, czyli do 30 września 2021 r.

Zmiany te mają umożliwić państwom członkowskim wspieranie przedsiębiorstw w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem, zwłaszcza gdy zastosowanie tymczasowych ram pomocy państwa nie było dotychczas w pełni konieczne lub możliwe, przy jednoczesnej ochronie równych warunków działania. Przed 30 czerwca 2021 r. Komisja przeanalizuje, czy istnieje potrzeba dalszego przedłużenia okresu obowiązywania tymczasowych ram lub ich ponownego dostosowania.

W ramach przyjętych zmian wprowadzono także nowy środek, aby umożliwić państwom członkowskim wsparcie przedsiębiorstw, które z powodu pandemii koronawirusa odnotowały w okresie kwalifikowalnym spadek obrotów wynoszący co najmniej 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. Wsparcie będzie polegać na partycypowaniu w kosztach stałych beneficjentów, które nie są pokrywane z osiąganych dochodów. Może ono wynieść maksymalnie 3 mln euro na przedsiębiorstwo. Wspieranie takich przedsiębiorstw poprzez tymczasowe pokrycie części kosztów ma na celu zapobieganie pogarszaniu się ich sytuacji kapitałowej, utrzymanie działalności gospodarczej i zapewnienie im silnej platformy do podźwignięcia się z kryzysu. Umożliwia to lepsze ukierunkowanie pomocy na przedsiębiorstwa, które wyraźnie jej potrzebują.

Komisja dostosowała także warunki dotyczące środków służących dokapitalizowaniu, przewidzianych w tymczasowych ramach. W szczególności zmodyfikowano warunki dotyczące wyjścia państwa z dokapitalizowania przedsiębiorstw, w których państwo było dotychczasowym udziałowcem (czyli przed dokapitalizowaniem). Proponowana zmiana umożliwi państwu wycofanie się z kapitału własnego takich przedsiębiorstw poprzez niezależną wycenę, przy jednoczesnym powrocie do wcześniejszego poziomu udziału kapitałowego i utrzymaniu zabezpieczeń mających na celu zachowanie skutecznej konkurencji na jednolitym rynku.

Przedłużenie okresu obowiązywania tymczasowego usunięcia wszystkich państw z listy państw o ryzyku zbywalnym zawartej w komunikacie w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

Ponadto, biorąc pod uwagę dalszy ogólny brak wystarczającej zdolności sektora prywatnego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wszelkiego ekonomicznie uzasadnionego ryzyka związanego z eksportem do państw znajdujących się na liście państw o ryzyku zbywalnym, w ramach przyjętych zmian przedłużono do dnia 30 czerwca 2021 r. okres obowiązywania tymczasowego usunięcia wszystkich państw z listy państw o ryzyku zbywalnym zawartej w komunikacie w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
komisja europejska pomoc publiczna covid-19 prawo
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję