TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Komisja Europejska chce wydłużenia obowiązywania przepisów dotyczących certyfikatów covidowych

Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID o rok, tj. do 30 czerwca 2023 r.


Przedstawiciele Komisji przekonują, że wirus wywołujący COVID-19 jest nadal powszechny w Europie i nie można dziś przewidzieć, jakie będą skutki potencjalnego wzrostu zakażeń w drugiej połowie 2022 r. lub pojawienia się nowych wariantów. Dzięki przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia nadal będzie można korzystać z unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID w czasie podróży po UE, gdy państwa członkowskie utrzymają pewne środki w zakresie zdrowia publicznego. Komisja przyjęła wniosek w czwartek, 3 lutego, aby Parlament Europejski i Rada mogły zakończyć procedurę ustawodawczą przed wygaśnięciem obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Komisja Europejska postuluje również dodanie wysokiej jakości laboratoryjnych testów antygenowych do listy badań, które mogą być podstawą wydania zaświadczenia o wyniku testu. Poszerzy to zakres akceptowanych badań w okresie wysokiego zapotrzebowania na testy na COVID-19.

Europejscy decydenci chcą, by w zaświadczeniach o szczepieniu poprawnie wykazywana była liczba dawek szczepionki podanych w którymkolwiek państwie UE, nie tylko w państwie wydającym zaświadczenie. Ma to rozwiązać praktyczne problemy z zaświadczeniami, w których liczba dawek szczepionki podawana jest niewłaściwie, w przypadku gdy dana osoba była szczepiona w różnych państwach członkowskich.

KE chce także aby uczestnikom badań klinicznych nad szczepionkami na COVID-19 były wydawane zaświadczenia. Dzięki tej regulacji unijne cyfrowe certyfikaty COVID wydawane uczestnikom badań będą uznawane przez inne państwa członkowskie. Ma to zachęcić do dalszego rozwoju badań nad szczepionkami na COVID-19.

Zastosowanie unijnych cyfrowych certyfikatów COVID do celów krajowych nadal pozostaje w gestii państw członkowskich. Unijne przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID nie nakazują ani nie zakazują wykorzystania tych dokumentów do celów niezwiązanych z podróżowaniem po UE (np. do uzyskania wstępu na imprezy lub do restauracji). Jeżeli jednak państwo członkowskie wprowadza system stosowania zaświadczeń COVID-19 do potrzeb krajowych, powinno również zapewnić pełne uznawanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID do tych celów. Poza tym Komisja zachęca także państwa członkowskie do dostosowania okresów ważności zaświadczeń ustalonych do celów krajowych z okresem ważności wprowadzonym na poziomie UE na potrzeby podróży.

Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do szybkiego przyjęcia wniosku, tak by wprowadzić te przepisy przed 30 czerwca 2022 r., obecną datą wygaśnięcia rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Do 31 marca 2022 r. Komisja opublikuje także drugie sprawozdanie z wykonania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, wymagane na mocy tego rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie opublikowano 18 października 2021 r. Zgodnie z zapowiedzią z pierwszego sprawozdania Komisja przedstawia dzisiejszy wniosek przed publikacją drugiego sprawozdania, tak aby niezbędna procedura ustawodawcza mogła zostać zakończona przed datą wygaśnięcia obecnego rozporządzenia.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
komisja europejska certyfikat cyfrowy covid covid-19


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję