TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Komisja Europejska decyduje o pomocy publicznej dla kolejnych przewoźników lotniczych

Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie pomocy publicznej dla dwóch przewoźników lotniczych.


Komisja Europejska uznała, że pożyczka udzielona przez rząd Austrii, na rzecz Austrian Airlines AG jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. Środek ten ma na celu częściowe zrekompensowanie przewoźnikowi lotniczemu szkód poniesionych w związku z pandemią COVID-19.

Pomoc publiczna w wysokości 150 mln euro pozwoli Austrii na częściowe zrekompensowanie Austrian Airlines szkód, które poniosły one bezpośrednio w związku z ograniczeniami w podróżowaniu wprowadzonymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa koronawirusa. Sektor lotniczy został szczególnie mocno dotknięty epidemią. Kontynuujemy współpracę z państwami członkowskimi w celu omówienia możliwości i znalezienia wykonalnych rozwiązań, które pozwolą zachować tę ważną część gospodarki zgodnie z przepisami UE - powiedziała, odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

Władze austriackie zgłosiły Komisji środek pomocy, który ma na celu częściowe zrekompensowanie przewoźnikowi szkód poniesionych w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 14 czerwca 2020 r., wynikających ze środków ograniczających oraz ograniczeń w podróżowaniu, wprowadzonych przez Austrię i inne kraje docelowe w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Komisja dokonała oceny środka na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia Komisji zatwierdzenie środków pomocy państwa przyznanych przez państwa członkowskie w celu zrekompensowania określonym przedsiębiorstwom lub sektorom szkód spowodowanych bezpośrednio przez zdarzenia nadzwyczajne.

Komisja uważa, że epidemia COVID-19 kwalifikuje się jako takie zdarzenie nadzwyczajne, ponieważ jest to zdarzenie nadzwyczajne, nieprzewidywalne i mające znaczące skutki gospodarcze. W związku z tym uzasadnione są nadzwyczajne interwencje państwa członkowskiego mające na celu zrekompensowanie szkód związanych z ogniskiem choroby.

Wsparcie przyjmie formę pożyczki w wysokości 150 mln EUR, która jest niższa od szacowanych szkód poniesionych bezpośrednio przez linię lotniczą w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 14 czerwca 2020 r. Zostanie ona przekształcona w dotację dopiero po potwierdzeniu przez niezależną zewnętrzną firmę audytorską sprawozdania finansowego przewoźnia za rok obrotowy 2020. Audytorzy zbadają, czy pomoc nie przekracza wysokości szkód poniesionych w okresie uziemienia. Po przeprowadzeniu kontroli wszelka pomoc publiczna otrzymana przez Austrian Airlines, przekraczająca wysokość faktycznie poniesionych szkód, będzie musiała zostać zwrócona władzom austriackim.0

Do celów oceny proporcjonalności środka zgodnie z art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE Komisja uwzględniła również inne środki na rzecz Austrian Airlines, określone w tymczasowych ramach prawnych oraz w art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE:

  • wkład kapitałowy w wysokości 150 mln EUR wniesiony przez jej pośredniego akcjonariusza Deutsche Lufthansa AG (który może zostać wykorzystany w ramach dokapitalizowania Deutsche Lufthansa AG przez Niemcy, zatwierdzonego przez Komisję w dniu 25 czerwca 2020 r.),
  • pożyczki w wysokości 300 mln EUR udzielonej przez konsorcjum banków komercyjnych (podlegającej gwarancji państwowej, która zostanie udzielona w ramach programu pomocy już zatwierdzonego przez Komisję w dniu 17 kwietnia 2020 r. na podstawie tymczasowych ram prawnych, zmienionego decyzją z dnia 9 czerwca 2020 r.).

Komisja uznała, że środki te są odrębne od środka zatwierdzonego w dniu dzisiejszym i mają na celu zapewnienie Austrian Airlines wystarczającej płynności finansowej umożliwiającej kontynuację działalności w trakcie obecnego kryzysu i po jego zakończeniu, poprzez przywrócenie struktury kapitałowej przewoźnika, oraz zapewnienie jego rentowności. Środki te nie mają na celu zrekompensowania ani pokrycia szkód (strat) poniesionych przez Austrian Airlines bezpośrednio w związku z ograniczeniami w podróżowaniu oraz środkami ograniczającymi ryzyko podjętymi przez władze austriackie i inne kraje docelowe w związku z wystąpieniem pandemii.

W związku z tym zatwierdzona pomoc stanowi jedynie rekompensatę za szkody, które w innym przypadku nie zostałyby objęte innym wsparciem. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że austriacki środek dotyczący rekompensaty szkód jest zgodny z przepisami UE w zakresie pomocy państwa.

Kilka dni wcześniej Komisja Europejska zatwierdziła także pomoc łotewskiego rządu, w wysokości 250 mln euro dla linii airBaltic. Łotewski przewoźnik będzie musiał spełnić następujące warunki dotyczące udziału państwa w kapitale przedsiębiorstw i wynagrodzenia:
  • Państwo otrzyma odpowiednie wynagrodzenie za inwestycję i stworzy mechanizmy zachęcające airBaltic do odkupienia udziału kapitałowego państwa, uzyskanego w wyniku dokapitalizowania. Chodzi o mechanizmy uruchamiane w przypadku braku wykupu takiego udziału po pięciu i siedmiu latach.
  • Dopóki państwo nie wycofa się w pełni z inwestycji kapitałowych uzyskanych w wyniku dokapitalizowania, airBaltic podlega zakazowi wypłaty dywidendy i wykupu akcji własnych. Ponadto do momentu, w którym co najmniej 75% rekapitalizacji zostanie umorzone, stosuje się ścisłe ograniczenie wynagrodzenia kadry zarządzającej, w tym zakaz wypłat premii. Warunki te mają również na celu zachęcenie airBaltic do wykupienia akcji należących do państwa, gdy tylko pozwoli na to sytuacja gospodarcza.
  • Aby zagwarantować, że airBaltic nie wykorzysta pomocy państwa ze szkodą dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku, do czasu umorzenia co najmniej 75% dokapitalizowania, airBaltic nie będzie mógł nabyć udziałów przekraczających 10% u konkurentów lub innych podmiotów z tej samej branży.
  • przewoźnik będzie musiał publikować informacje na temat wykorzystania otrzymanej pomocy, w tym na temat tego, w jaki sposób wykorzystanie otrzymanej pomocy wspiera działalność przedsiębiorstwa zgodnie z unijnymi i krajowymi zobowiązaniami związanymi z ekologiczną i cyfrową transformacją.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
linie lotnicze pomoc publiczna komisja europejska austrian airlines airbaltic przewoźnik lotniczy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję