TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny wyjazdów coraz mniej korzystne dla organizatorów?

Średnie ceny imprez turystycznych zmieniają się z tygodnia na tydzień. Jak zachowywały się w minionym tygodniu? Które kierunki najmocniej zmieniały ceny?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, zestawienie obejmuje po raz dwunasty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 13 lutego 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 6 lutego 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 14 lutego 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena spadła o 23 złote. Był to już piąty spadek bieżących cen w tym sezonie. Poprzednie wyniosły 11 i 15 złotych (przed tygodniem i dwoma) oraz po jednym złotym (przed trzema i ośmioma tygodniami). Oznacza to , że od miesiąca średnie ceny wycieczek na sezon letni 2020 znajdują się w średnioterminowym trendzie spadkowym. Największa zniżka cen w minionym tygodniu wystąpiła w Portugalii - o średnio 96 złotych, a w niewiele mniejszej skali na Majorce i na Korfu (drugi raz z rzędu) - o średnio 85 i 75 złotych. Stosunkowo duży wzrost cen odnotowano w ostatnim tygodniu na Cyprze - o 84 złote (ponownie), a mniejsze zwyżki średnich cen miały miejsce na w Maroku i na Fuerteventurze - o 40 i 19 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem odpowiednio wzrosły o 22 złote i spadły o 21 złotych.

Ostatni tydzień przyniósł na najważniejszych kierunkach dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 stosunkowo nieduże zmiany średnich cen wycieczek. Największe spadki już trzeci raz z rzędu miały miejsce na kierunkach greckich - tym razem o 33 złote, a przed tygodniem i dwoma o 64 i 39 złotych.

W mniejszym stopniu spadły ceny na kierunkach Kanaryjskich i w Egipcie - o średnio 19 i 4 złote. Poprzednio na obu tych kierunkach notowano wzrosty w mniej więcej takiej samej skali.

Na pozostałych kluczowych kierunkach miały miejsce nieznaczne zwyżki cen wycieczek. W Turcji wzrosły one o średnio 5 złotych, a w Bułgarii o jeden złoty.

Pomimo, że w poprzednich sezonach częsty był dość istotny wzrost cen w pierwszej połowie lutego - tym razem wystąpił kolejny ich spadek. Wpisuje się on przedłużającą się bardziej generalną tendencję do stopniowego słabnięcia dynamiki cen wycieczek obserwowaną już od ponad miesiąca.

Jest ona widoczna zwłaszcza w Grecji i w Egipcie. W tym ostatnim kierunku niższe niż obecnie średnie ceny notowano już stosunkowo dawno, czyli w trzeciej dekadzie października, zaś w Grecji ceny w minionym tygodniu były na najniższym poziomie w całym dotychczasowym okresie sprzedaży. Dla odmiany średnie ceny wycieczek do Bułgarii w obu wypadkach odnotowały najwyższe w tym sezonie poziomy.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że obecna średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 84 złote. Był to zdecydowanie najmniejszy roczny wzrost cen w tym od początku sprzedaży lata. Poprzedni najmniejszy o 123 złote miał miejsce przed tygodniem, zaś największy przed 9 tygodniami i wyniósł 224 złote. W minionym tygodniu już szósty raz z rzędu najbardziej istotny roczny wzrost cen wycieczek odnotowano na Lanzarote - o 344 złotych, a duże zwyżki cen miały też miejsce na Chalkidiki i w Tunezji Kontynentalnej (na obu tych kierunkach ponownie) - o średnio 310 i 243 złote. Kierunkiem, na którym odnotowano największe zniżki cen wycieczek była (czwarty raz z rzędu) Malta, gdzie spadły one w ujęciu rocznym o średnio aż 570 złotych. Zdecydowanie mniejsze średnie zniżki cen odnotowano na Korfu i Gran Canarii - o 80 i 43 złote.

W adekwatnym okresie sezonu przed rokiem i dwoma laty ceny wycieczek w ujęciu rocznym były wyższe o 30 i 14 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to sytuacja z punktu widzenia organizatorów w porównaniu z okresem sprzed roku stała się teraz znacznie korzystniejsza niż przed rokiem. Cena paliwa lotniczego spadła już do poziomu o 17 groszy niższego niż na początku lutego 2019 i wyniosła w ubiegłym tygodniu 2,38 zł/litr (wobec 2,55 zł/litr), a zatem była o 6,7 procent poniżej ceny sprzed roku, podczas gdy przed tygodniem była niższa o jedynie 2,8 procent, a przed dwoma wyższa o 1,2 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty był w minionym tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych silniejszy o ponad 0,6 procent (w poprzednich dwóch zestawieniach był słabszy o odpowiednio 0,4 i 0,9 procent).

Wymienione czynniki działające razem przyniosły znaczący pozytywny łączny rezultat dla organizatorów, a ich wpływ na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawarł się w przybliżeniu w przedziale -30/-40 złotych, czyli był istotnie korzystniejszy niż w tygodniu wcześniejszym, gdy był neutralny +5/-5 złotych oraz w okresie dwóch wcześniejszych tygodni, gdy wyniósł +20/+30 złotych.

Okres znacznie wyższych tegorocznych cen paliwa lotniczego, wobec cen przed rokiem nie trwał zbyt długo, a perspektywy w tym względzie nadal są korzystne do czego przyczynia się nadal słaba koniunktura gospodarcza w strefie euro oraz negatywny wpływ epidemii koronawirusa w Chinach.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).


Wśród wiodących kierunków, podobnie jak w minionym roku turystycznym dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia 2019, nadal jeszcze utrzymują się zwyżki średnich cen wycieczek na już od trzech sezonów zyskujących na popularności kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli w Egipcie i Turcji, ale ich skala dość systematycznie maleje zwłaszcza na tym drugim kierunku. W minionym tygodniu roczne wzrosty cen wyniosły w nich odpowiednio 144 oraz 27 złotych. Od drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z wymienionymi kierunkami stale konkuruje Grecja. Tym razem roczny wzrost cen w tym kraju ukształtował się pomiędzy odnotowanymi na obu tych kierunkach i wyniósł 84 złote. Warto zauważyć, że skala rocznej zwyżki cen na tym kierunku w ostatnich trzech tygodniach znacznie zmalała - z 179 do 84 złotych.

Kolejny znaczący (większy był tylko w Egipcie) wzrost cen wycieczek wobec poprzedniego sezonu notują Wyspy Kanaryjskie, na których wyniósł on 113 złotych (poprzednio było to 199 złotych). Kierunek ten wykazywał w poprzednich 12 tygodniach najwyższe zwyżki cen wśród 5 wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Na jego obecną skalę niezmiennie istotny wpływ ma jednak niska baza odniesienia sprzed roku, gdyż ceny wycieczek notowały wówczas spadek o nawet większą kwotę od obecnej średniej zwyżki, jako że wyniosła ona 132 złote.
Oprócz Turcji najmniejszą skalę rocznego wzrostu cen prezentuje Bułgaria (o 77 złotych), w której nadal wiele bardzo atrakcyjnych cen oferuje biuro TUI Poland, a od pewnego czasu również biuro Exim Tours (bardzo podobnie było o tej porze również przed rokiem).

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym miały miejsce w Tunezji i na Majorce, gdzie wyniosły średnio 165 i 144 złote. Nieco mniej znacząco wrosły ceny na Cyprze i w Portugalii - o 105 i 92 złote, jeszcze łagodniej w Maroku i w Albanii - o średnio 63 i 7 złotych, natomiast nadal duże spadki średnich cen w ujęciu rocznym miały miejsce na Malcie - o średnio 570 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 427 złotych. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji i Turcji - o średnio 320 i 202 złote, przy czym warto zauważyć, że Tunezja pod tym względem coraz bardziej wyprzedza Turcję.

W stosunkowo niedużej skali drożeją obecnie w tym ujęciu wyjazdy do Grecji i Bułgarii - o 74 i 70 złotych. Na ceny tej ostatniej nadal znaczną presję wywierają liczne i nisko wycenione oferty biura TUI Poland. Na ostatniej pozycji w tym ujęciu znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie pomimo tegorocznej dość istotnej ich zwyżki (o 113 złotych), średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat uległy nawet obniżeniu o średnio 19 złotych, gdyż przed rokiem ich spadek wyniósł 132 złote.

Spośród mniej masowych kierunków tym razem najistotniej w ujęciu dwuletnim wzrosły ceny w Maroku i w Portugalii - o średnio 201 i 127 złotych, a nieco mniejszy wzrost zanotowano na Majorce i Cyprze - o 62 i 54 złote. Dwuletnie znaczne średnie spadki cen w tym ujęciu zanotowano w Albanii i na Malcie, gdzie wyniosły one odpowiednio 234 i 639 złotych.

Ceny wycieczek już nie tak korzystne dla organizatorów

Do końca grudnia przebieg cen wycieczek sezonu letniego, jak również zimowego był zdecydowanie korzystny dla organizatorów. Odnosiło się to również do cen wyjazdów last minute (na razie dotyczą sezonu zimowego), które były znacznie wyższe niż w tym samych okresach ubiegłego sezonu. Styczeń przyniósł jednakże lekkie osłabienie tendencji cenowych, a luty już całkiem wyraźne.

Również ceny wycieczek last minute z wylotami w pierwszej dekadzie marca stały się w minionym tygodniu po raz pierwszy w tym sezonie nieco tańsze niż przed rokiem. Różnica nie jest duża, ale dodatkowo świadczy o zmianach w dotychczasowej sytuacji rynkowej, która jak dotąd bardzo sprzyjała organizatorom. Kolejne już potwierdzenie osłabiania się dynamiki cen na najbardziej popularnych kierunkach (Grecja, Egipt, Turcja) może oznaczać wczesne sygnały wystąpienia na nich możliwości ograniczonej nadpodaży wycieczek.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów jedynymi, w których ceny nieco spadły były biura Prima Holiday i Exim Tours - o około 25 i 20 złotych. Stabilną sytuację w zakresie średnich cen ofertowych odnotowano w biurze Grecos, w którym ceny wzrosły jedynie o około 5 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie ubiegłego roku w granicach od około 25 złotych (biura TUI Poland i Best Reisen) do ponad 230 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 46 ofert (poprzednio 43 ofert, przed rokiem 30, a przed dwoma laty 25 ofert). Organizator ten wyprzedzał biuro Itaka z liczbą 21 ofert (poprzednio też 21 ofert, przed rokiem 28, a przed dwoma laty też 28 ofert) oraz biura Rainbow z liczbą 18 ofert (poprzednio 21 ofert, przed rokiem 25, a przed dwoma laty 12 ofert) i Exim Tours z liczbą również 18 ofert (poprzednio także 18 ofert, przed rokiem 17, a przed dwoma laty też 17 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Coral Travel - 7 i 6 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka, Rainbow i Grecos - odpowiednio 8, 8 i 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 10 ofert oraz Itaka - 7 ofert, a na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland - po 4 oferty oraz Itaka - 3 oferty. W Tunezji zdecydowanie najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii niezmiennie biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją ofertową pozycję w Egipcie, Turcji, na Wyspach Kanaryjskich oraz w Tunezji (Dżerba), a biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Pomimo, że weszliśmy w kolejny miesiąc, to w odróżnieniu od poprzednich sezonów zmiany w ofertach poszczególnych organizatorów nadal pozostały stosunkowo niewielkie. Z tego powodu skład pierwszej ich siódemki w dwunastym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 pozostał bez większych zmian. Na czele tabeli, podobnie jak poprzednio, widnieje ta sama trójka liderów liderów, czyli biura TUI Poland, Grecos i Coral Travel. Jedyna korekta składu to powrót do siódemki biura Itaka (nieduża obniżka cen), które przesunęło się z pozycji 8 (poza obrębem zestawienia) na 6 obecnie i jednoczesne przesunięcie się biura Prima Holiday z pozycji 6 na 8 (poza obrębem zestawiania) spowodowane umiarkowaną zwyżką cen.
Powyższa sytuacja świadczy o nadal znaczącej stabilizacji cen, pomimo rozpoczęcia nowego miesiąca, co w przeszłości często implikowało dość istotne zmiany cen imprez turystycznych.

LCC - ceny letnich połączeń na kierunkach turystycznych nadal przeważnie w górę

Instytut Traveldata sytuację w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair. Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w wysokim sezonie letnim w obecnym roku turystycznym (czyli 2019/20), natomiast cienka linia przedstawia przebieg cen z w kolejnych tygodniach i miesiącach poprzedniego sezonu (czyli 2018/19). Wraz z upływem czasu są do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (51 połączeń w Ryanair i 24 w Wizzair), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie. Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.

Dla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) widoczny jest od października do początku grudnia, nieduży "pełzający" wzrost cen, który wyraźnie przyspieszył dopiero w ostatnich dziesięciu tygodniach. Ceny od ponad trzech miesięcy pozostają na poziomie wyraźne wyższym niż przed rokiem, co może być rynkową konsekwencją zmniejszenia podaży miejsc na tym kierunku.
Średnie ceny pozostałych połączeń pozostają w okresie ostatnich ponad 4 miesięcy na stosunkowo stabilnym poziomie. W październiku były one zbliżone do cen sprzed roku, zaś od listopada stały się już od ich wyraźnie wyższe lecz ostatnim okresie dwutygodniowym różnica ta uległa zdecydowanemu zmniejszeniu. Wyraźnie bardziej płaskie kształtowanie się tegorocznych cen niż w sezonie poprzednim może mieć związek ze stopniowym powiększaniem podaży miejsc w samolotach będącej skutkiem uzupełniania siatki połączeń lub dodawania kolejnych rejsów do siatki już funkcjonującej, co hamuje potencjalny wzrost cen przelotów na wielu kierunkach.

Wnioski takie zdają się potwierdzać znacznie słabsze tendencje cenowe na połączeniach z Krakowa, gdyż w ostatnich miesiącach linie Ryanair większość nowych przelotów uruchamiały właśnie z kierunków południowych, czyli z Krakowa i Katowic.

W relacji z sezonem ubiegłym zdecydowanie najbardziej wzrosły ceny przelotów do Grecji i do Włoch - o średnio 163 i 121 złotych. Znacznie mniejsze wzrosty wystąpiły na kierunkach hiszpańskich - o średnio 23 złote, a spadki wystąpiły w Bułgarii i na kierunkach portugalskich - o 70 i 109 złotych.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresy.

Kierunki kanaryjskie reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę - dwa z Katowic i dwa z Warszawy (od 2 czerwca 2020) oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic. W przypadku połączenia z Warszawy na Teneryfę nie ma jeszcze możliwości porównania cen rok do roku, natomiast od poprzedniego zestawienia jest już uwzględniane połączenie na Fuerteventurę. Ponieważ jest ono droższe niż na Teneryfę skutkuje to podwyższeniem średniej ceny przelotów na Wyspy Kanaryjskie zarówno w tym, jak i w poprzednim sezonie.

Ceny przelotów na tym kierunku długo utrzymywały lekko spadkowy i rozsądny poziom, co zdecydowanie różniło obecną sytuację od tej sprzed roku, ale mniej więcej od ośmiu tygodni wykazują zdecydowany wzrost z tym, że jego część wynika z uwzględnienia w porównaniach połączenia z Katowic na Fuerteventurę (o czym wyżej). W poprzednim sezonie rejsy były w tym czasie nadzwyczaj kosztowne (duże zielone pole), co mogło jednak być spowodowane rezerwacją relatywnie dużych bloków miejsc w samolotach przez niektóre biura podróży.

Na pozostałych kierunkach turystycznych wzrost średnich cen po okresie niezbyt dużych wahań w ostatnich ośmiu tygodniach wyraźnie przyspieszył. Przez dwa lata z rzędu ceny poruszały się dość ściśle według trajektorii obrazowanej na wykresie przez cienką linię. W tym sezonie ceny były początkowo wyraźnie wyższe od ubiegłorocznych, ale różnica ta ulegała stopniowo zmniejszeniu i spadła do około 100 złotych, a w poprzednim zestawieniu do jedynie 50 złotych.

Ostatni wzrost bieżących cen był na tyle nieznaczący, że znalazły się one poniżej cen zeszłorocznych (zielone pole). Jedną z przyczyn dość umiarkowanego wzrostu tegorocznych cen wobec ich dynamiki sprzed rokiem może być sytuacja, w której przewoźnik stopniowo zwiększa oferowanie często drogą zwiększania liczby rejsów na funkcjonujących już kierunkach turystycznych.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie najbardziej podniosły się ceny przelotów do Bułgarii i Portugalii - o średnio 188 i 120 złotych. Znaczne spadki cen odnotowano natomiast w Grecji, Włoszech i Hiszpanii - o odpowiednio 148, 219 i 252. Duża zniżka cen na kierunkach hiszpańskich ma w dużej mierze ma związek z znacznym spadkiem cen rejsów na Teneryfę i Fuerteventurę z Katowic (na innych kierunkach hiszpańskich ceny wzrosły o średnio 63 złote).

Istotna presja konkurencyjna tanich linii powraca szybciej niż zakładano

Obecnie po okresie względnej stabilizacji widoczny jest powrót do wzrostów cen przelotów u tanich przewoźników. Jest on jednak dość umiarkowany zwłaszcza w liniach Ryanair. Z jednej strony niższe niż przed rokiem ceny pokoi hotelowych na niektórych kierunkach turystycznych powinny sprzyjać wzrostowi cen w tanich liniach, ale z drugiej może on być na naszym rynku hamowany przez proces stopniowego zwiększania oferowania i to zarówno poprzez ustanawianie nowych połączeń jak i poprzez zwiększanie liczby rejsów w połączeniach już istniejących. Tendencje te częściowo się neutralizują, co sprzyja utrzymywaniu się jedynie umiarkowanej przewagi cen tegorocznych nad z reguły rosnącymi cenami w sezonie poprzednim.

Warto, też zauważyć, że przewoźnik w warunkach niedoboru samolotów związanego z globalnym uziemieniem maszyn B737 Max preferuje połączenia na kierunkach północ-południe, czyli w dużej mierze turystycznych, których liczba w tym sezonie per saldo rośnie, a ogranicza loty europejskie np. z Gdańska i Modlina o 15, w tym na kierunkach brytyjskich o 6 rejsów tygodniowo. Zwiększanie oferowania na kierunkach turystycznych i to w sytuacji ograniczeń w dostępności samolotów może świadczyć, że rok 2021, w którym z bardzo dużym prawdopodobieństwem Max-y w pełni wrócą już do ruchu lotniczego, może stanowić okres powrotu do silnej ekspansji i zwiększonej presji na biura podróży i obsługujące je linie czarterowe.

Innym wyraźnym zjawiskiem widocznym już w tym roku, zaś jeszcze w niezbyt odległej przeszłości występującym stosunkowo rzadko, jest skupianie przez tanie linie części dodatkowego oferowania w okresie wysokiego sezonu. To także oznacza wzrost pośredniej konkurencji tanich przewoźników wobec typowych linii czarterowych. Także wysuwane propozycje administracyjnych działań (np. w Niemczech) mających utrudnić konkurowanie tanich linii z tradycyjnymi przewoźnikami (np. propozycje minimalnych cen przelotów, czy podatku lotniczego) mogą wspierać powrót do bardziej dynamicznej ekspansji tanich linii na bardziej liberalnych rynkach (w tym na rynku polskim), jaka miała już miejsce w latach 2012-2017.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
biuro podróży cena wyjazd Grecja Rainbow TUI itaka
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję