TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Czy kontrola nielegalnych organizatorów jest fikcją?

Przypadek Travel Models obnażył słabość systemu kontroli organizatorów wyjazdów, pod kątem legalności ich działania. Zapytaliśmy zatem w urzędach marszałkowskich, jak wyglądają procedury kontroli nielegalnych organizatorów.


O tym, że Travel Models funkcjonowało przez dość długi czas pisaliśmy w artykule Organizatorzy nielegalnych wyjazdów kpią z branży i prawa . Jego działalność była znana Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego. Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, że do tutejszego Urzędu zostało skierowane zapytanie o ofertę imprez turystycznych ze strony travelmodels.pl ze wskazaniem jako organizatora przedsiębiorcy z Poznania. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż właścicielem i osobą odpowiedzialną za markę Travel Models miał być Pan Mateusz Obarowski. Urząd nie dysponował danymi pozwalającymi na zidentyfikowanie Pana Obarowskiego i wyciągnięcie przez tutejszy Urząd konsekwencji prawnych. Pozostajemy w kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych celem pozyskania dodatkowych informacji umożliwiających dalsze wyjaśnienie zaistniałej sytuacji - napisało nam biuro prasowe wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego.

Zapytaliśmy zatem w kilku urzędach jak wyglądają procedury postępowania przy zgłoszeniach nielegalnej organizacji wyjazdów turystycznych. W przypadku zgłoszenia podejrzenia o prowadzeniu działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego bez wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące działalności wskazanego podmiotu. Obejmuje ono:

  1. monitoring stron internetowych podmiotu celem ustalenia czy zamieszczone oferty są imprezami turystycznymi w rozumieniu art. 3 ustawy o usługach turystycznych,
  2. zbieranie materiału dowodowego dotyczącego prowadzonej działalności np. od klientów korzystających z usług podmiotu,
  3. kontrolę podmiotu w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność jest działalnością gospodarczą organizatora turystyki i pośrednika turystycznego (zgodnie art. 9 ust. 1a ustawy o usługach turystycznych).

Jeżeli postępowanie wyjaśniające potwierdzi prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych bez wymaganego wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, Marszałek Województwa wydaje decyzję o stwierdzeniu wykonywania ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz o zakazie jej wykonywania przez okres 3 lat (zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 3 ustawy o usługach turystycznych). W związku z tym, że wykonywanie działalności gospodarczej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego bez uzyskania wpisu do rejestru stanowi wykroczenie (zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu Wykroczeń), po uprawomocnieniu się ww. decyzji sprawa przekazywana jest do organów ścigania (Policja)
- poinformowało nas biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W województwie śląskim, procedury kontrolne dotyczące kontroli podmiotów określonych w ustawie o usługach turystycznych są określone w regulaminie kontroli - zarządzenie Marszałka Woj. Śląskiego nr 00051/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 00020/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.03.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Śląskiego w stosunku do podmiotów określonych w ustawie o usługach turystycznych.

W przypadku otrzymywania informacji o podmiotach działających bez wpisu do rejestru dokonywana jest analiza faktycznie prowadzonej działalności oraz wszczynane są postępowania kontrolne. Należy jednak zaznaczyć iż większość w/w spraw przekazywana jest do Państwowej Inspekcji Handlowej z prośbą o wszczęcie postępowań kontrolnych bądź do wyjaśnienia - poinformował Marcin Gaweł, Kierownik Referatu Prasowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Jak widzimy urzędy nie używają zbyt wyrafinowanych środków, aby znaleźć, czy zidentyfikować nielegalne firmy. Z drugiej strony wielu przedsiębiorców opowiada, że nawet jak wskazało konkretne firmy lub osoby, reakcja urzędu była nikła, bądź żadna. Czyli znów okazuje się, że działanie zgodnie z prawem nie do końca popłaca...
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
szara strefa urząd marszałkowski turystyka organizator turystyki


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję