TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Sprzedaż wycieczek w końcu przyspieszy?

Kolejny tydzień nie przyniósł poprawy koniunktury w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej- wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata. W czym analitycy upatrują szans na przyspieszenie sprzedaży?


Dynamikę bieżącej sprzedaży można szacować na niewiele powyżej zera, a wzrost sprzedaży skumulowanej spadł już prawdopodobnie do poziomu bliskiemu zaledwie + 5 procent. Jest ona o prawie o 40 procent niższa od dynamiki ubiegłorocznej, która o tej porze wynosiła około lub nieco poniżej + 45 procent.

Słabej koniunkturze nie pomaga nawet kolejne przyspieszenie nominalnej dynamiki wynagrodzeń, która według danych GUS opublikowanych 19 marca wyniosła + 7,6 procent. W warunkach bardzo niskiej w Polsce inflacji oznacza to wzrost realnych wynagrodzeń netto, czyli "na rękę", o 6,16 procent. Jest to już wynik bardzo wysoki nawet jak na realia bardzo szybko rosnących wynagrodzeń środkowo-europejskich i może obecnie oznaczać czwarty najlepszy rezultat wśród krajów OECD (50 państw członkowskich i współpracujących) za Rumunią, Chinami i Węgrami. Przy takiej sytuacji oraz przy dość stabilnych cenach wycieczek, a także stopniowo zanikających obawach przed wystąpieniem niebezpiecznych wydarzeń na kierunkach turystycznych, popyt na wycieczki powinien wyraźnie wzrastać.

Pozostaje on jednak nadal w dużej mierze pod wpływem nienaturalnie niskich wskaźników nastrojów konsumenckich (grudzień-luty), jak również prawie już zapomnianego zjawiska odsuwania momentu zakupu wycieczek w czasie. Jest to niestety z wysokim prawdopodobieństwem rezultat ubiegłorocznych doświadczeń związanych z niespotykanie dużą nadpodażą i wyjątkowo niskimi cenami wycieczek w przededniu i podczas ostatnich letnich wakacji.

Niebawem powinniśmy już poznać wieloprzekrojowe wskaźniki nastrojów za marzec publikowane przez Kantar Public. Będą one o tyle ciekawe, że pozwolą poznać pierwsze reakcje konsumentów na opublikowany w międzyczasie rządowy pakiet stymulacyjny, czyli tzw. "piątkę Kaczyńskiego".

Grecja pokazuje duże szanse na sprzedaż przy solidniejszych marżach

W minionych trzech tygodniach odcinkowym, ale symptomatycznym zjawiskiem stał się wyraźny wzrost średnich cen wycieczek do Grecji, który wyniósł łącznie 144 złote. Jest to najprawdopodobniej związane z dość istotnymi ograniczeniami programów wyjazdów do Grecji sygnalizowanymi przez niektórych dużych organizatorów, jak również chwilowej lub ostatecznej rezygnacji z ich organizacji dwóch mniejszych graczy, czyli specjalizującego się w tym kierunku biura 7islands oraz posiadającego w swoim programie istotny (blisko 40 procent) udział wycieczek do Grecji biura Net Holiday. Oba te podmioty łącznie posiadały blisko 5 procent udziału w ogólnej liczbie imprez turystycznych na kierunkach greckich.

Przykład ten pokazuje siłę wpływu ograniczeń programowych na średnie ceny wycieczek nawet w warunkach relatywnie słabej sprzedaży bieżącej. Grecja sprzedaje się bowiem słabo, a skumulowany spadek w tym zakresie może być szacowany na prawie 20 procent. W relacji rok do roku średni wzrost cen na kierunkach greckich wyniósł w minionym tygodniu już 162 złote, a zatem niewiele odbiega od rocznego wzrostu cen na kierunkach tureckich, który osiągnął 185 złotych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że tegoroczna sprzedaż Turcji ma się bardzo dobrze, a jej wzrost może być szacowany na ponad 35 procent. Równolegle silnie rośnie jednak też i podaż tego kierunku, a więc dlatego mimo bardzo znacznych różnic w dynamikach sprzedaży roczne wzrosty cen na obu tych kierunkach stały się podobne.

Według analityków, obecne tendencje cenowe wycieczek do Grecji stanowią dobry przykład pozytywnych skutków wstrzemięźliwości i racjonalności zachowań organizatorów w warunkach znacznej nieprzewidywalności wielu czynników mających w tym specyficznym przedwyborczym sezonie wpływ na przebieg i wielkość popytu na zagraniczne wycieczki. Jeśli uległyby one rozszerzeniu na inne kluczowe kierunki, a racjonalny rozsądek w tej kwestii dotrwałby do wakacji, branża uzyskałaby realne szanse na osiągnięcie historycznie wysokiego wyniku przewyższającego nawet dwukrotnie dotychczasowy najlepszy pod tym względem sezon 2016, czyli w granicach do 300 milionów złotych.

Reakcja klientów na program 500+ 2.0 powinna być podobna jak w roku 2016, choć startuje on później

W obecnym sezonie istnieje duże prawdopodobieństwo ujawnienia się znacznego odłożonego popytu na wycieczki w okresie późnowiosennym i wakacyjnym, nieco podobnie jak miało to miejsce w sezonie 2016. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w obu tych sezonach, czyli trzy lata wcześniejszym i obecnym występuje ten sam element wspomagający popyt na wycieczki, czyli dodatkowy strumień pieniędzy wynikający z socjalnego programu Rodzina 500+.

Nie powinien przy tym większego znaczenia wnosić fakt, że poprzedni program wystartował już w kwietniu, a obecna jego faza ma wejść w życie dopiero w lipcu. W roku 2016 pierwsze wypłaty były znacznie opóźnione z powodów organizacyjnych, ale również w wyniku obstrukcji czynionych przez niektóre samorządy. Pierwszym miesiącem pełnych wypłat był dopiero lipiec, gdy zagrożono ujawnieniem kwot, które otrzymały na ten cel samorządy. W początkowej fazie programowi towarzyszyła też kampania podważająca realność jego przeprowadzenia przez rząd z powodu rzekomego braku środków.

W obecnym stanie rzeczy realizacja programu 500+ 2.0 powinna przebiegać bez opisanych wyżej opóźnień i zakłóceń, co powinno sprawić, że obecna faktyczna reakcja konsumentów na wypłaty z jego tytułu oraz jej przebieg powinny być kierunkowo podobne w czasie do tych obserwowanych trzy lata wcześniej. Wydaje się, że organizatorzy powinni taki wariant rozwoju sytuacji brać pod uwagę i nie stosować prostego przesuwania w fazie (o trzy miesiące) zachowań konsumentów, gdyż warunki startu programu 500+ w roku 2016 i jego drugiej fazy w sezonie obecnym jednak się różnią.

Przedstawiony wyżej potencjalny przebieg popytu ma też swoje ryzyka. Jak już zaznaczaliśmy w poprzednim materiale należą do nich ewentualne duże lub bardzo duże awantury polityczne w przededniu głównego okresu wakacji oraz możliwość wystąpienia niebezpiecznych wydarzeń istotnych rozmiarów na kluczowych destynacjach turystycznych.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Zestawienie obejmuje dwudzieste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych 21 marca 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 14 marca 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 22 marca 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 14 złotych (w tygodniach poprzednich ceny wzrosły o 11 i 52 złote, wcześniej spadły o 13 i wzrosły o 34, 22 i 68 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 7 i wzrosły o 48, 14, 3 i 7 złotych). W minionym tygodniu największe wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły na Chalkidiki - o 269 złotych (ostatnio notowano tam największe spadki cen) oraz na Malcie i Majorce - o 88 i 65 złotych. Największe zniżki odnotowano na tunezyjskiej Dżerbie - o średnio 50 złotych oraz w Portugalii i na Rodos - o średnio 36 i 21 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem średnie ceny wycieczek spadły o 31 złotych, a przed dwoma laty wzrosły o 12 złotych.


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej. Po marcowej korekcie cen wycieczek w górę na niemal wszystkich kierunkach (o średnio 52 złote), dynamika ich wzrostu w kolejnych dwóch tygodniach istotnie osłabła. Ogólne tempo wzrostu średnich cen pozostaje jednak w ostatnim czasie nadal znaczne i w ostatnich 7 tygodniach wyniosło już 188 złotych, czyli w granicach 6 procent. Wyraźniej widoczne staje się ono dla wcześniejszych terminów wylotów (np. w czerwcu i w maju), a jeszcze wyraźniej w przypadku wycieczek sprzedawanych w okresie tzw. last minute, które już od mniej więcej 8 tygodni bardzo zdecydowanie przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu w stosunku do średniej zmiany cen (czyli +14 złotych) ponownie wzrosły ceny na kierunkach greckich (+28 złotych). Taka sytuacja może pozostawać w związku z cięciami programów na kierunkach greckich przez wielu organizatorów, jak również z (chwilowym lub ostatecznym) zaprzestaniem działalności na nich przez biura 7islands i Net Holiday, których ubiegłoroczna sprzedaż wyniosła tam blisko 40 tysięcy wycieczek, czyli prawie 5 procent całości (dla Grecji). W minimalnym i jednocześnie bardzo podobnym stopniu wzrosły średnie ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie oraz do Turcji i Egiptu - o odpowiednio 7, 5 i 4 złote, a nieco obniżyły się ceny wycieczek do w Bułgarii - o 9 złotych.

Pomimo niższej ostatnio dynamiki zmian cen Egiptu nadal kształtują się one na relatywnie wysokich poziomach. Do fundamentalnych przyczyn droższego Egiptu należą silnie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju, jak też mocno drożejąca miejscowa waluta. Ceny wycieczek do Bułgarii ciągle jeszcze pozostają pod wpływem nisko wycenianej ofert biur TUI Poland oraz ostatnio Coral Travel Wezyr, mimo że ostatnim czasie ceny Bułgarii u pierwszego organizatora często są korygowane w górę.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 105 złotych (poprzednio ceny były wyższe o 64, 53, 25, 65 i 30 złotych, wcześniej były niższe o 13, 31 złotych, a jeszcze wcześniej wyższe o 10 złotych, niższe o 3 i 7 złotych i wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano dość istotny spadek cen w ujęciu rocznym o 55 złotych.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym nadal działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu o 9,5 procent wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,66 wobec 2,43 zł/litr.

W większym stopniu o zwyżce kosztów decyduje jednak kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 3 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników działał w kierunku podnoszenia średniego poziomu kosztów wycieczek, ale tym razem w mniejszym stopniu niż w wielu wcześniejszych zestawieniach z tego sezonu. Wpływ ten wyniósł około 85/95 złotych (poprzednio 105/115, 120/130, 110/120 140/150, 115/125, 95/105, 55/65, 85/95 i 65/75 złotych, trzykrotnie o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).


Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od sezonu 2017 mniej kosztownych i dobrych jakościowo kierunkach, czyli Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 333 i 185 złotych. Jest to w przypadku tego pierwszego kierunku sytuacja nadal znacząco różna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż Egipt notował wówczas spadki cen w ujęciu rocznym o 190 złotych. W przypadku Turcji dynamika rocznych zmian cen zaczyna coraz bardziej przypominać sytuację sprzed roku, ponieważ wzrosły one wówczas o 117 złotych.

Coraz wyraźniej rosną w ujęciu rocznym ceny wycieczek do Grecji - już średnio o 162 złote, co również ma związek ze wspomnianymi wcześniej ograniczeniami tegorocznych programów wyjazdów do tego kraju przez biura podróży. Zmalała natomiast roczna skala wzrostu cen wycieczek do Bułgarii - z 76 do 60 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w ujęciu rocznym w pierwszym z tych kierunków spadły o 19 złoty, a na drugim o 63 złote.

Tegorocznym liderem spadków nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 55 złotych, ale przed tygodniem i dwoma były one niższe o 161 i 138 złotych. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych na notowały tam w ujęciu rocznym wzrost o średnio 65 złotych. Kolejny już raz warto zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze dla organizatorów stały się ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Tunezji - o 170 złotych, a mniejsze w Albanii, Maroku i na Majorce - o średnio 55, 49 i 39 złotych. Na pozostałych kierunkach notowano spadki, z których mniejsze były udziałem Malty i Cypru - o 9 i 49 złotych, a wyraźnie większe wystąpiły w Portugalii - o średnio 126 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji - o 302 złote, a w łagodniejszym stopniu wzrosły ceny wyjazdów do Egiptu i Grecji - o po 143 złote. Niemal nie zmieniły się średnie ceny wyjazdów do Bułgarii - spadły o średnio 3 złote, zaś większy dwuletni spadek cen wystąpił w Tunezji - o 62 złote, a już tradycyjnie w tym sezonie najmocniejszych zniżek cen wyjazdów doświadczyły Wyspy Kanaryjskie - o średnio 120 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje nie tylko w związku z bieżącymi relacjami popytu i podaży, ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką inflacją w Egipcie (ostatnio 14,4 procent w skali rocznej) oraz ze znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 13 procent w stosunku do złotego), co przekłada się na roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 29 procent.

W porównaniach średnich cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów po raz pierwszy w tym sezonie u żadnego z nich nie wystąpiły zniżki w ujęciu rocznym. Najmniejsze wzrosty średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazywały oferty biur TUI Poland, Rainbow i Coral Travel Wezyr, a wyniosły one średnio około 40, 55 i 65 złotych, z tym, że zmiany cen w grupie hoteli, które sprzedawano także w poprzednim sezonie, były u dwóch pierwszych organizatorów nieco mniejsze i wyniosły około +35 i +40 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 110 złotych do 415 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po raz pierwszy w tym sezonie na pozycji liderów znalazło się dwa biura z liczbą po 31 ofert, a mianowicie Rainbow oraz TUI Poland, które wyprzedziły biuro Coral Travel Wezyr z liczbą 24 ofert. Przewagę w zakresie hoteli 3* nadal posiadała oferta biura Rainbow, w hotelach 4* oferta biura TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferty biur Rainbow i Coral Travel Wezyr.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich biura Rainbow - 12 ofert oraz Grecos Holiday - 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 9 ofert oraz Rainbow i Itaka - 6 i 5 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr - 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland - po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours - 6 ofert oraz Rainbow i Coral Travel Wezyr - po 2 oferty, zaś w Bułgarii biura TUI Poland i Coral Travel Wezyr - po 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, TUI Poland w Bułgarii, Egipcie, Grecji i Turcji, a Coral Travel Wezyr w Bułgarii, Grecji, Turcji i Tunezji kontynentalnej.

Instytut Traveldata przedstawia również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018 na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Coral Travel Wezyr i Rainbow. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Dwudzieste zestawienie sezonu lato 2019 zawiera dokładnie ten sam skład organizatorów jak poprzednie sprzed tygodnia. Jedyna różnica sprowadza się do zamiany na dwóch pierwszych pozycjach - zamiast biura Grecos Holiday otwiera je teraz biuro Coral Travel Wezyr, co jest prostą konsekwencją mniejszej zwyżki średnich cen u tego ostatniego organizatora. Pozostałe biura zajmują te same pozycje jak przed tygodniem, a zmiana odchyleń cen wobec średniej przekrojowej nie uległa istotniejszym zmianom.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
biuro podrózy traveldata ceny wyjazdów turystyka
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję