TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

GUS: liczba turystów w obiektach noclegowych mocno spadła

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują skalę spustoszenia, jaką w turystyce uczyniła pandemia COVID-19.


W I półroczu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 7,3 mln turystów, którym udzielono 19,4 mln noclegów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r. było to mniej odpowiednio o 54,3% i o 51,5%. W porównaniu z I półroczem 2019 r. obniżył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 37,6% do 23,8%.

GUS wskazuje, iż turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wprowadzone w Polsce, w połowie marca br., obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenie od początku kwietnia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, spowodowały znaczny spadek liczby osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych. Po ich zniesieniu w maju, część obiektów noclegowych nie podjęła ponownie działalności i pomimo stopniowego wzrostu liczby turystów korzystających z bazy noclegowej, wykorzystanie obiektów nie osiągnęło poziomu z analogicznych okresów ubiegłego roku.

W końcu lipca 2020 r. w Polsce działalność prowadziło 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, tj. o 8,5% (960 obiektów) mniej niż przez rokiem. Najbardziej spadła liczba hosteli (o 18,9%), szkolnych schronisk młodzieżowych (o 17,9%) oraz innych turystycznych obiektów noclegowych, np. internatów, domów studenckich (o 15,4%). Wśród działających w lipcu br. obiektów, najwięcej było hoteli (2498), a następnie pokoi gościnnych (2149), ośrodków wczasowych (1020) oraz innych obiektów hotelowych (983).

Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych znajdowało się w województwach: pomorskim (1555), zachodniopomorskim (1484), małopolskim (1362) i dolnośląskim (1012). Województwa te koncentrowały połowę bazy noclegowej w kraju.

Dla turystów w lipcu przygotowanych było 775,3 tys. miejsc noclegowych, w tym 225,2 tys. miejsc sezonowych. Największą liczbą miejsc dysponowały hotele - 276,4 tys. oraz ośrodki wczasowe - 122,3 tys. W porównaniu z końcem lipca 2019 r., liczba miejsc noclegowych spadła o 6,1%. Spadek dotyczył niemal wszystkich rodzajów obiektów, z wyjątkiem pensjonatów i zespołów domków turystycznych, w których liczba miejsc pozostała na niezmienionym poziomie, a także schronisk, które oferowały o ok. 11% więcej miejsc niż rok wcześniej.

Spośród przygotowanych na przyjęcie turystów miejsc noclegowych, najwięcej znajdowało się w województwach zachodniopomorskim - 141 tys., pomorskim - 116 tys. oraz małopolskim - 95 tys.

Turystyczne obiekty noclegowe w Polsce są średniej wielkości- przeciętnie dysponują 75 miejscami. Największe są zakłady uzdrowiskowe posiadające średnio niemal 200 miejsc, kempingi - ponad 150 miejsc oraz ośrodki kolonijne - 140 miejsc i ośrodki wczasowe - 120 miejsc. Hotele dysponują przeciętnie 111 miejscami noclegowymi i 54 pokojami.

Według stanu w dniu 31 lipca br. w turystycznych obiektach noclegowych funkcjonowało 7195 placówek gastronomicznych, tj. o 774 mniej niż w roku poprzednim. Największa grupę placówek stanowiły restauracje - 3134, tj. 43,6% ogółu placówek oraz bary i kawiarnie - 1979 (27,5%).

W turystycznych obiektach noclegowych w pierwszym półroczu 2020 r. zatrzymało się 7,3 mln osób, tj. 54,3% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W styczniu i lutym br. odnotowano ok. 8% wzrost liczby osób korzystających z noclegów. Począwszy od marca liczba turystów w obiektach noclegowych zaczęła gwałtownie spadać, osiągając najniższy poziom w kwietniu (spadek o 96,5%), kiedy to większość obiektów noclegowych zawiesiła działalność z powodu pandemii COVID-19. Od maja br. nastąpił wzrost liczby osób korzystających z noclegów, ale ich liczba w żadnym miesiącu nie osiągnęła poziomu sprzed roku.

Najwięcej turystów w okresie I-VI 2020 r. skorzystało z noclegów w hotelach - 4,9 mln, następnie w innych obiektach hotelowych - 631,1 tys. oraz ośrodkach wczasowych - 365,6 tys. Po około 200 tys. osób przebywało w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych i pokojach gościnnych.

W porównaniu z I półroczem 2019 r. największe spadki (ok. 70%) liczby korzystających odnotowały ośrodki kolonijne, schroniska młodzieżowe i szkolne schroniska młodzieżowe.

Częściej wybierane były noclegi w pensjonatach, schroniskach, zakładach uzdrowiskowych pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych, w których liczba turystów osiągnęła ponad 50% stanu z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Najbardziej popularne wśród odwiedzających były województwa małopolskie i mazowieckie, w których w okresie I-VI 2020 r. przebywało po ponad 1 milion turystów. Duża liczba turystów przebywała także w obiektach noclegowych województwa dolnośląskiego - 878 tys., zachodniopomorskiego - 695 tys. oraz pomorskiego i śląskiego - odpowiednio 660 tys. i 622 tys. Poza województwem zachodniopomorskim, spadki liczby korzystających w województwach w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku przekraczały 50%

Wśród ogółu turystów korzystających z noclegów w I półroczu br., 84,6% stanowili turyści krajowi (6,2 mln), natomiast 15,4% turyści zagraniczni (1,1 mln) i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było to mniej odpowiednio o 51,5% i 65,5%.

W ogólnej liczbie turystów zagranicznych przeważali turyści z Europy - 966 tys. (85,5%), w tym najwięcej osób przyjechało z Niemiec (270 tys.), Wielkiej Brytanii (122 tys.) oraz Francji i Włoch (po ponad 30 tys.).

W okresie I-VI 2020 r. udzielono 19,4 mln noclegów, tj. o 51,4% mniej niż w I półroczu ubiegłego roku. Połowa noclegów została udzielona w hotelach - 9,9 mln; turyści przebywający w zakładach uzdrowiskowych skorzystali z 2,4 mln noclegów, a po 1,7 mln noclegów turystom udzieliły ośrodki wczasowe oraz inne obiekty hotelowe.

Turyści korzystali przeciętnie z 2,6 noclegu, w tym znacznie krócej nocowali w motelach, schroniskach i hotelach (ok. 2 noclegi). Najdłużej przebywali turyści w zakładach uzdrowiskowych, korzystając przeciętnie z prawie 11 noclegów oraz w ośrodkach kolonijnych i wczasowych - z ok. 5 noclegów.

Turystom krajowym udzielono 16,3 mln noclegów, tj. o 48,8% mniej niż przed rokiem, a turystom zagranicznym - 3,1 mln, tj. o 62% mniej.

W I półroczu br. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 23,8% i był znacznie niższy niż przed rokiem - o 13,8 p.proc. Podobnie jak w poprzednich okresach, najlepiej wykorzystane były miejsca w zakładach uzdrowiskowych - stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 54,9%, ale jednocześnie w tych obiektach odnotowano największy spadek tego wskaźnika, tj. o 23,1 p.proc. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych przekraczający średnią krajową odnotowano także w hotelach - 24,8% oraz hostelach - 30,1%. W pozostałych rodzajach obiektów stopień wykorzystania miejsc noclegowych wahał się od 5,7% na polach biwakowych do 21,9% w innych obiektach hotelowych i ośrodkach wczasowych.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego odnoszą się do obiektów, które dysponują min. 10 miejscami noclegowymi.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
główny urząd statystyczny obiekt noclegowy turyści nocleg pensjonat


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję