TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Korytarze turystyczne dyskutowane na szczeblu unijnym

Pełniąca prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Chorwacja zorganizowała nieformalną wideokonferencję ministrów UE odpowiedzialnych za turystykę. Jej celem była wymiana najlepszych praktyk i określenie sposobów zwiększenia wsparcia dla unijnego sektora turystycznego, który został poważnie dotknięty kryzysem COVID-19.


W wideokonferencji, której przewodniczył chorwacki minister turystyki Gari Cappelli, wzięli udział ministrowie lub przedstawiciele wysokiego szczebla ze wszystkich państw członkowskich UE, a także komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Zaproszony przez chorwacką prezydencję sekretarz generalny Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) Zurab Pololikaszwili przedstawił inicjatywy UNWTO na rzecz wspierania turystyki.

Sektor turystyczny doświadczył ogromnego i niespodziewanego spadku popytu z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Naszą misją jest być liderem w ożywieniu turystyki, co bezpośrednio wpłynie na ożywienie całej gospodarki. Turystyka stanowi 10 % PKB UE i zapewnia miejsca pracy dla prawie 12% pracowników w Unii Europejskiej. Ponadto turystyka jest czwartą kategorią eksportu Unii, a jej konsumpcja generuje ponad 400 miliardów euro dochodów. Z tych wszystkich powodów ważne jest zachęcanie do tworzenia wspólnych rozwiązań dla kryzysu sektora turystycznego spowodowanego pandemią koronawirusa, ale także do tworzenia programów i planów zwalczania podobnych zagrożeń w przyszłości. Dlatego szczególnie cieszy mnie fakt, że na ubiegłotygodniowym posiedzeniu członków Rady Europejskiej uzgodniono ustanowienie funduszu naprawczego, który będzie skierowany do najbardziej dotkniętych sektorów i geograficznych części Europy. Uważam, że wszyscy jesteśmy świadomi, że turystyka zdecydowanie należy do kategorii najbardziej dotkniętych sektorów w tym kryzysie - stwierdził Gari Cappelli, minister turystyki Republiki Chorwacji.

Otwierając dyskusję, minister Cappelli przypomniał, że w epoce przed wprowadzeniem dyrektywy turystycznej więcej niż jedna czwarta podróży międzynarodowych obywateli UE odbywała się do innych krajów UE. Aż 94% wszystkich noclegów zrealizowano na terenie państw UE.

Chorwacki minister odniósł się do idei otwarcia korytarzy turystycznych między państwami członkowskimi UE, podkreślając, że niezwykle ważne będzie włączenie epidemiologów w ogólny proces otwierania granic i ułatwiania przepływu turystów. Wskazał, że należy konsultować się z epidemiologami przy ustalaniu kryteriów i określaniu środków, które byłyby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa turystów. Minister Cappelli podkreślił, że na krótko przed dzisiejszą konferencją otrzymał od kilku państw członkowskich deklarację wspólnego stanowiska ministrów turystyki UE, w której wezwał do włączenia silnego wsparcia dla turystyki do unijnego planu naprawy gospodarczej i podkreślił znaczenie ustanowienia jednolitych zasad zarówno dla mobilności powietrznej, jak i morskiej lub lądowej.

Wielu uczestników dyskusji podkreśliło fakt, że w wielu krajach UE turystyka nie tylko sama w sobie wnosi znaczący wkład w produkt krajowy brutto, ale także wpływa bezpośrednio lub pośrednio na wiele innych sektorów gospodarki. Jest ona kluczowym źródłem bardzo potrzebnych dochodów dla społeczności lokalnych i jednostek. W Chorwacji, na przykład, turystyka wygenerowała prawie 17 procent PKB kraju, podczas gdy w innych państwach członkowskich odsetek ten wahał się od 2,6 procent w Słowacji, do 20,6 procent w Grecji.

Ministrowie opisali działania podjęte do tej pory przez państwa członkowskie, indywidualnie lub wspólnie, w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii na sektor turystyczny i inne powiązane sektory. Szerokie poparcie zyskały dodatkowe środki i wzmocniona koordynacja na szczeblu UE. Podkreślono, że turystyka powinna być jednym z głównych priorytetów unijnego planu naprawy gospodarczej.

Ministrowie podkreślili znaczenie zharmonizowanego rozwiązania w zakresie zwrotu kosztów pakietów podróży, w tym bonów, i zgodzili się co do znaczenia gromadzenia informacji na temat środków związanych z turystyką i promowania najlepszych praktyk w UE. Obecnie każde państwo stara się wesprzeć przedsiębiorców turystycznych przy równoczesnym poszanowaniu praw konsumentów. W związku z tym pożądane byłoby stanowisko KE w tej sprawie. Przede wszystkim istotnym sygnałem byłaby informacja Komisji podkreślająca możliwość wydawania podróżnym voucherów, zamiast zwrotu kosztów. Vouchery te powinny być objęte taką samą ochroną przed niewypłacalnością, jak umowa pierwotna - podkreślał polski wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Jeżeli chodzi o ramy prawne dla organizatorów wyjazdów grupowych, Komisja została poproszona o priorytetowe potraktowanie prac nad wspólnym podejściem UE, które zapewni tymczasową elastyczność i płynność finansową oraz zagwarantuje sprawiedliwą równowagę interesów między touroperatorami, a konsumentami.

Komisarz Breton podkreślił, że środki nadzwyczajne i fundusze uruchomione przez Komisję powinny wspierać wysiłki państw członkowskich na rzecz utrzymania linii życia w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Zwrócił się do państw członkowskich o jak najpełniejsze ich wykorzystanie i zapewnienie, że skorzystają z nich jak najwięcej pracowników, których to dotyczy.

"Będziemy potrzebować bezprecedensowych funduszy, aby przezwyciężyć ten kryzys. Potrzebny jest "nowy plan Marshalla", dysponujący potężnym budżetem UE, który pozwoli nam wkroczyć na ścieżkę prowadzącą do europejskiego ożywienia gospodarczego. aby wejść na ścieżkę prowadzącą do europejskiego ożywienia gospodarczego, oraz do zbudowania silniejszej i bardziej odpornej Unii. Będziemy potrzebowali szybkich działań, pragmatyzmu i kreatywności, aby odbudować i zbudować prężny i zrównoważony przemysł turystyczny. Ale przede wszystkim ten kryzys wymaga solidarności. Żaden kraj nie jest w stanie przezwyciężyć tego kryzysu samodzielnie - stwierdził Thierry Breton, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Zurab Pololikaszwili odniósł się do wytycznych UNWTO dotyczących zarządzania kryzysowego w turystyce w kontekście COVID-19 i zwrócił się do Komisji Europejskiej o nadanie turystyce priorytetu w ramach unijnego planu naprawy gospodarczej. Ministrowie wyrazili również zdecydowane poparcie dla nowych i innowacyjnych środków, które mają zostać podjęte zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, w celu szybkiego i skutecznego ożywienia sektora turystycznego.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
chorwacja minister turystyki rada unii europejskiej gari Cappeli światowa organizacja turystyki
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję