TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jedna z dziur w tzw. Tarczy dla turystyki załatana

Sejm przyjął nowelizację ustawy wprowadzającej tzw. Tarczę dla turystyki. W wyniku nowelizacji o postojowe będą mogli się ubiegać również agenci turystyczni. Można powiedzieć, ze jedna z wielu dziur, w rządowej pomocy została załatana.


Jest to z pewnością dobra wiadomość dla agentów, niemniej nie rozwiązuje ich problemu na dłuższą metę. Agent aby istnieć potrzebuje produktu tworzonego przez touroperatora. Niestety tarcza wprowadziła taką formę pomocy dla touroperatorów, z której będą mogły skorzystać głównie duże firmy, które mają jeszcze na tyle zaplecza finansowego. Aby skorzystać z Turystycznego Funduszu Zwrotów należy bowiem wpłacić do niego część kwoty, należy wpłacić 2,5 procent lub 4,1 procent (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) łącznej wartości wnioskowanych wypłat. Wielu mniejszych organizatorów nie będzie w stanie pozwolić sobie nawet na taki wydatek. Dlatego pozostawienie wielu organizatorów turystyki bez pomocy jest również problemem dla agentów.

Zmiana dokonywana poprawką nr 12 ma na celu umożliwienie agentom turystycznym, prowadzącym działalność oznaczoną kodem 79.11.A PKD, ubiegania się o tzw."dodatkowe postojowe". Poprawka urzeczywistnia intencję prawodawcy, która przyświecała mu przy uchwalaniu tzw. tarczy turystycznej. Trzeba pamiętać, iż celem tamtej ustawy było objęcie pomocą w postaci dodatkowego postojowego wszystkich agentów turystycznych, anie tylko tych, którzy jeszcze po nią nie sięgnęli - można przeczytać w uzasadnieniu nowelizacji.

Treść poprawki brzmi następująco: W art. 16 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:"6a)w art. 15zs1ust. 1 otrzymuje brzmienie:"1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Poprawka trafi do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
sejm agent turystyczny poprawka tarcza dla turystyki


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję