TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Czy hotelarze muszą dodatkowo płacić za TV w pokojach?

Czy fakt, że hotelowi goście oglądają w pokojach telewizję, oznacza iż mamy do czynienia z publicznym udostępnianiem? Właśnie taki spór pomiędzy austriacką spółką hotelarską a jedną z organizacji zbiorowego zarządzania trafił do Trybunału Sprawiedliwości, który został poproszony przez austriacki sąd o wydanie decyzji w trybie prejudycjalnym.


Organizacja Verwertungsgesellschaft Rundfunk wniosła sprawę do sądu gospodarczego w Wiedniu i zażądała zobowiązania spółki Hettegger Hotel Edelweiss, do przekazania informacji o programach radiowych i telewizyjnych, które mogą być odbierane, jak również o liczbie pokoi hotelowych, których możliwość odbioru programów dotyczy, a także do wypłaty odszkodowania.

Zdaniem OZZ poprzez umożliwienie korzystania z odbiorników telewizyjnych w pokojach hotelowych oraz poprzez udostępnianie programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem tych odbiorników hotelarz dokonywał publicznego udostępniania w rozumieniu § 76 Urheberrechtsgesetz (austriackiej ustawy o prawie autorskim) oraz art. 8 ust. 3 dyrektywy 2006/115. Zdaniem organizacji cenę za pokój należy uznać za opłatę wstępu w rozumieniu tych przepisów, ponieważ oferta telewizyjna w hotelu ma wpływ na tę cenę. Twierdziła ona w konsekwencji, że owo publiczne udostępnianie programów reprezentowanych przez nią i zrzeszonych w niej podmiotów wymagało ich zgody oraz uiszczenia opłat.

Z tym stanowiskiem nie zgadzała się spółka hotelarska, która argumentowała, że istnienie publicznego udostępniania w rozumieniu § 76a UrhG zakłada, iż udostępnianie następuje w miejscach dostępnych publicznie za opłatą, i że wyrażenie to wskazuje na opłatę wstępu wymaganą konkretnie za to udostępnienie. Według hotelarza, ceny, którą gość musi zapłacić jako wynagrodzenie za nocleg, nie można uznać za opłatę wstępu.

Sąd wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem Czy kryterium "opłaty wstępu" określone art. 8 ust. 3 dyrektywy 2006/115 jest spełnione, gdy:

 • w poszczególnych pokojach hotelu są udostępnione odbiorniki telewizyjne, za pomocą których podmiot prowadzący hotel umożliwia odbiór sygnałów różnych kanałów telewizyjnych i radiowych i gdy
 • podmiot prowadzący hotel żąda za korzystanie z pokoju (z telewizją w pokoju hotelowym ) wynagrodzenia za nocleg w pokoju ( cena za pokój ), które obejmuje także korzystanie z odbiornika telewizyjnego oraz z kanałów telewizyjnych i radiowych odbieranych za jego pomocą?"

  Cytowane w wyroku wcześniejsze orzecznictwo było zróżnicowane. Należy stwierdzić, że - jak zaznaczył rzecznik generalny w pkt 26-30 opinii - cena za pokój hotelowy nie jest, podobnie jak cena za usługę gastronomiczną, opłatą wstępu żądaną konkretnie jako wynagrodzenie za publiczne udostępnianie programu telewizyjnego lub radiowego, lecz stanowi przede wszystkim wynagrodzenie za usługę noclegu, do której dodane są, w zależności od kategorii hotelu, określone dodatkowe usługi, takie jak udostępnianie programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem odbiorników będących na wyposażeniu pokojów, a cena za te usługi co do zasady jest zawarta w cenie za nocleg i nie jest wyodrębniona - uznali sędziowie Trybunału.

  Trybunał uznał, że chociaż przekazywanie sygnału za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych i radiowych zainstalowanych w pokojach hotelowych stanowi świadczenie dodatkowej usługi, która ma wpływ na standard danego zakładu hotelowego i w konsekwencji na cenę pokoju, jak zaznaczył Trybunał w wyroku z dnia 7 grudnia 2006 r., SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, pkt 44), i w wyroku z dnia 15 marca 2012 r., Phonographic Performance (Irlandia) (C-162/10, EU:C:2012:141, pkt 44), to jednak w ramach badania istnienia czynności publicznego udostępnienia w rozumieniu, odpowiednio, art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115 nie można uznać, że owo dodatkowe świadczenie jest oferowane w miejscu dostępnym publicznie za opłatą w rozumieniu art. 8 ust. 3 tej drugiej dyrektywy. Według sędziów publiczne udostępnianie programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych i radiowych zainstalowanych w pokojach hotelowych nie wchodzi w zakres stosowania wyłącznego prawa organizacji nadawczych przewidzianego w art. 8 ust. 3 dyrektywy 2006/115.

  Ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie o sygnaturze C-641/15 brzmi: Artykuł 8 ust. 3 dyrektywy 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że udostępnianie programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w pokojach hotelowych nie stanowi udostępniania dokonywanego w miejscu dostępnym publicznie za opłatą

  Z pełną treścią wyroku można zapoznać się poniżej.

  Możesz także pobrać plik: turinfo_20170330_celex_62015cj0641_pl_txt.pdf
 • Komentarze

  (kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

  (akceptacja regulaminu)  Tagi:
  hotel ozz prawa autorskie telewizja trybunał sprawiedliwości pokój sąd proces austria


  Komentarze:

  Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
    Akceptuję