TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Senat zaproponował poprawki do ustawy o imprezach turystycznych

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i połączonych usługach turystycznych trafił do Senatu. Ten zaproponował kilka poprawek.


Ustawę z poprawkami przyjęło 76 senatorów, 6 wstrzymało się od głosu. Najważniejsza z poprawek dotyczyła artykułu 5 ust. 2 , który brzmi Do utworzenia imprezy turystycznej nie dochodzi, mimo spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, w przypadku połączenia nie więcej niż jednego rodzaju usługi turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. a, b albo c, z jedną lub kilkoma usługami turystycznymi, o których mowa w art. 4 pkt 1 lit. d, które:
nie stanowią znacznej części łącznej wartości połączonych usług turystycznych i nie są reklamowane jako istotny element tego połączenia, ani nie stanowią istotnego elementu z innych przyczyn lub
zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. a, b albo c.
.

Senatorowie zaproponowali zastąpienia sformułowania "znacznej części łącznej wartości połączonych usług turystycznych" bardziej precyzyjnym określeniem, że chodzi o usługi, których wartość nie przekracza 25 proc. pakietu.

Kolejną zmianą proponowaną przez senatorów jest zmiana w art. 50, mówiącym o odpowiedzialności organizatora turystyki. Brzmi ona: w umowie o udział w imprezie turystycznej organizator turystyki może ograniczyć odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez organizatora, o ile ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa i wynosi nie mniej niż trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej.

Projekt ustawy z poprawkami wróci do Sejmu, który może je przyjąć lub odrzucić.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
senat ustawa o imprezach turystycznych poprawki prawo


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję