TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Kwiatki z orzeczeń sądowych

Wyroki sądowe to poważna sprawa, ale czasem niektóre orzeczenia potrafią wzbudzić uśmiech.


Śledząc orzecznictwo sądowe w sprawach turystycznych, czasami napotykamy różne sformułowania, które z różnych powodów mogą śmieszyć. Aby rozpocząć weekend z uśmiechem, postanowiliśmy podzielić się co ciekawszymi kwiatkami z orzeczeń.

Czasem stopień zagmatwania przypomina sceny rodem z Monty Pythona.Zgodnie z treścią art. 67 § 2 k.p.c. za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzenie roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej. Dział turystyka został przypisany do zadań Ministra Sportu i Turystyki na mocy art. 27a ustawy z dnia 04 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 543 ze zm.). Dział ten obejmuje sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 1911) działem turystyka kieruje Minister Sportu i Turystyki. Zatem udział i odpowiedzialność Ministra Turystyki i Sportu wiązała się z tym, że to pod kierownictwem tego Ministra znajduje się dział turystyka. - można przeczytać w uzasadnieniu jego z wyroków Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Czasem, z kolei, opisywane sytuacje brzmią jak z dowcipu, choć turystom zapewne do śmiechu wcale nie było.Podobny standard przedstawiała również restauracja oraz podawane w niej posiłki, które serwowane były w brudnych naczyniach, nie były myte również sztućce a na oczach powodów i innych gości hotelowych obsługa hotelowa wycierała naczynia i sztućce brudnym prześcieradłem. Powodowie wskazali, że barek hotelowy nie posiadał napojów ani zimnych ani gorących, w tym napojów alkoholowych, które skończyły się pierwszego dnia pobytu powodów w hotelu. - to z wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach.

Niektórym sędziom na pewno nie brakuje żelaznej logiki. Na wstępie należy wskazać, iż definicję organizatora turystyki reguluje art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2016. 187 j. t. - dalej "u.u.t."). zgodnie z którym jest nim przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. - to z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Thank you Captain Obvious.

Czasem zeznania są bardzo dokładne. To z Sądu Okręgowego w Łodzi:Po rezygnacji z udziału w wycieczce i powrocie do Ł. powód zrezygnował z urlopu i wrócił do pracy, a powódka resztę urlopu spędziła w domu - sprzątając ze złości w szafkach. . Ktoś musiał mieć wiele szafek.

Swoją drogą, anonimizacja też potrafi stworzyć niezłe kwiatki. Sąd Okręgowy w Katowicach zadbał o "dane osobowe"... Mount Everestu - Powódka zobowiązała się uiścić określoną kwotę pieniężną, za którą pozwany zobowiązał się zorganizować jej wyjazd w H., celem zdobycia najwyższego szczytu Świata - M..

Praca sędziów nie jest łatwa, zwłaszcza, że czasem mierzą się z naprawdę trudnymi problemami, a czasem przychodzi im rozpatrywać sprawy , w których główną rolę grają zbyt wygórowane oczekiwania. Czasami też zawiłość sprawy powoduje, że orzeczenia miejscami wyglądają śmiesznie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
sąd turystyka prawo problem wyrok


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję