TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Spadki cen w biurach podróży mniejsze niż się spodziewano

Skala spadków cen w biurach podróży jest mimo wszystko relatywnie znacznie mniejsza, co wydaje się świadczyć o mniejszej skali nierównowagi rynkowej. Jej podstawą mogą być obawy turystów wywołane sytuacjami jakie wystąpiły w pierwszym okresie rozwoju pandemii. Turyści chcą mieć pewność wsparcia, opieki i w miarę niezakłóconego powrotu w razie wystąpienia jakiś nieprzewidzianych okoliczności. Obecnie w dużo większym stopniu sytuację taką zapewnia uczestnictwo w imprezie zorganizowanej przez biuro podróży niż wyjazd turystyczny zorganizowany przez turystę samodzielnie - uważają analitycy z Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Przygotowane przez Instytut Traveldata zestawienie obejmuje po raz trzydziesty czwarty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 16 lipca 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 9 lipca 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 18 lipca 2019 roku.

W obecnym okresie mamy już do czynienia z cenami last minute, gdyż do wylotu pozostało mniej więcej trzy tygodnie. Na niektórych kierunkach występują większe niż zwykle wahania cen, a liczba obiektów ulega pewnemu zmniejszeniu. Dodatkowo jeden z wiodących touroperatorów TUI Poland stosujący zazwyczaj niskie ceny wycofał się ze sprzedaży wycieczek do Turcji, Egiptu i na Dżerbę według zapowiedzi do końca sierpnia. Czynniki te powodują, że porównania cen mogą być w takim wypadku nieco mniej adekwatne niż w okresach poprzednich.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020 spadła o 84 złotych. Poprzednio ceny spadły o 59 złotych, wcześniej wzrosły o 2 złote, a w dwóch zestawieniach jeszcze wcześniejszych spadały o 28 i 56 złotych.

Największe zniżki średnich cen wycieczek odnotowano w ubiegłym tygodniu w Portugalii (poprzednio notowano tam duży spadek) - 432 złote oraz na Lanzarote (ponownie) i Fuerteventurze - o 418 i 244 złote. Najbardziej podniosły się średnie ceny wyjazdów na Chalkidiki i Majorkę - o średnio 129 i 120 złotych oraz na Korfu - o 48 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek wzrosły o 77 i 24 złote.

Trzeci tydzień lipca dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 przyniósł na najważniejszych kierunkach wyłącznie spadki cen wycieczek oferowanych przez biura podroży. Najłagodniej obniżyły się ceny wyjazdów do Grecji - o średnio 5 złotych, nieco mocniej do Egiptu i Turcji - o 17 i 28 złotych, a jeszcze wyraźniej do Bułgarii - o średnio 107 złotych. Ponownie największe obniżki cen imprez turystycznych odnotowano na Wyspach Kanaryjskich - o średnio aż 218 złotych (poprzednio o 205 złotych). Kluczowy wpływ na taka sytuacje miały znacznie atrakcyjniejsze ceny zaoferowane przez biura Rainbow i TUI Poland.

W wyniku ostatniej fali obniżek po raz pierwszy od kliku sezonów wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie stały się mniej kosztowne niż do Grecji i równocześnie zdecydowanie najtańsze w tym sezonie. Tanie stały się także wycieczki do Bułgarii, których ceny spadły do najniższych wartości od początku roku. Do znacznej skali przeceny przyczyniły się znaczne zniżki cen w biurach Rainbow (ponownie) oraz TUI Poland i Prima Holiday.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była niższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 317 złotych, podczas gdy w tygodniach wcześniejszych była niższa o 144, 74, 69 i 37 złotych, zaś przed pięcioma tygodniami roczna zmiana cen wyniosła jeszcze +51 złotych. Obecna roczna przecena o 317 złotych to zdecydowanie największa zniżka średnich cen wycieczek w obecnym sezonie, zaś dotychczasowy największy roczny wzrost średnich cen wyjazdów wystąpił 31 tygodni temu i wyniósł 224 złote.

Tak znaczny wzrost przeceny wycieczek w relacji z poprzednim tygodniem miał swoje źródło nie tylko w dużej bieżącej zniżce cenowej, ale również we wzroście średniej ceny (o 77 złotych) w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

W minionym tygodniu zdecydowanie największy roczny spadek cen wycieczek trzeci raz z rzędu odnotowano na Malcie - o średnio 941 złotych, a również bardzo znaczne były obniżki na Lanzarote i w Portugalii - o 642 i 622 złote. Największe roczne wzrosty średnich cen (i jedyne oprócz Tunezji kontynentalnej i Chalkidiki) wystąpiły na kierunkach egipskich, przy czym najmocniejszy z nich miał miejsce na Synaju - o 196 złotych, a nieco słabsze w Marsa Alam i Hurghadzie - o 157 i 61 złotych.

Przed rokiem i dwoma laty (sezony 2019 i 2018) średnie ceny wycieczek odpowiednio rosły o 204 i spadały o 248 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz piętnasty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, choć skala znaczna skala wcześniejszych pozytywnych korzyści uległa w ostatnich kilku tygodniach znacznemu zmniejszeniu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu 1,83 zł/litr wobec 2,65 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o 30,9 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 30,2 procent, a przed dwoma o 31,4 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta w ostatnim tygodniu była w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych w podobnym stopniu słabsza, czyli o około 4,9 procent, wobec około 4,7 i 5,2 procent w dwóch zestawieniach poprzednich.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal sprzyjał organizatorom i tym razem zawierał się w przybliżeniu w przedziale -15/-25 złotych, a zatem w nieznacznie korzystniejszym stopniu wobec tygodnia poprzedniego, gdy było to -10/-20 złotych i nieco większym wobec okresu sprzed dwóch tygodni, gdy zawierał się w przedziale 0/-10 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

W minionym tygodniu nadal jedynym z wiodących kierunków o wyższych cenach wycieczek niż przed rokiem był Egipt - droższy o średnio 138 złote, natomiast na pozostałych kierunkach ceny w porównaniach rocznych spadały. W relatywnie umiarkowanej skali obniżyły się one w Turcji - o średnio 61 złotych, a w zdecydowanie większej w Grecji i w Bułgarii - o 388 i 448 złotych. Największej rocznej przecenie uległy, podobnie jak przed tygodniem, Wyspy Kanaryjskie - o 610 złotych.

Na mniej popularnych kierunkach w minionym tygodniu w skali rocznej zdecydowanie najbardziej obniżyły się średnie ceny wyjazdów na Maltę - o 941 złotych. Bardzo znaczną roczną zniżkę cen odnotowano w Portugalii - o średnio 622 złote, a niewiele mniejsze na Cyprze, Majorce i w Albanii - o odpowiednio 528, 523 i 469 złotych. Jedyny wzrost cen w skali rocznej odnotowano w Tunezji - o średnio 30 złotych, a w Maroku brak adekwatnych danych nie pozwolił na ustalenie rocznej skali wzrostu cen.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 381 złotych. W mniejszym stopniu drożały w tym ujęciu wycieczki do Turcji i Tunezji - o średnio 194 i 148 złotych, a na pozostałych kierunkach ceny w perspektywie dwóch lat uległy obniżeniu. W Grecji spadły o średnio 120 złotych, a w znacznie większym stopniu w Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich - o 354 i 493 złote.

Wśród mniej masowych kierunków jedyny wzrost średnich cen wycieczek w ujęciu dwuletnim wystąpił na Cyprze - o średnio 15 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny były z reguły znacznie niższe. Stosunkowo najmniejszy spadek cen wycieczek miał miejsce w Albanii i na Majorce - o 197 i 331 złotych, większy w Portugalii - o 484 złote, a już niemal tradycyjnie zdecydowanie największy na Malcie, która tym razem była tańsza w ujęciu dwuletnim o średnio 825 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach TUI Poland i Exim Tours - o około 685 i 620 złotych. Wzrost skali przeceny w tym pierwszym biurze wynikał z ostatniej głębokiej obniżki cen znacznie większej niż dokonana w tym samym czasie przed rokiem. W drugim sytuacja była odwrotna, czyli ostatnia średnia zwyżka cen wycieczek była mniejsza niż dokonana w tym samym okresie w ubiegłym sezonie.

Znaczną skalę rocznych spadków cen prezentuje też oferta biura ETI - o średnio 550 złotych, jak również biura Grecos - o około 375 złotych, Wyraźnie mniejsza była roczna skala przecen w biurach Itaka i Prima Holiday - po około 90 złotych, a jeszcze mniejsza w biur biurach Coral Travel i Rainbow - o około 60 i 40 złotych. U pozostałych organizatorów ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 230 do 320 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu liderem nadal pozostawało biuro TUI Poland z liczbą 33 ofert (poprzednio 28 ofert, przed rokiem 39, a przed dwoma laty 17 ofert). Wyprzedziło ono biura Exim Tours z liczbą 27 ofert (poprzednio 26 ofert, przed rokiem 4, a przed dwoma laty 13 ofert) oraz Itaka z liczbą 17 ofert (poprzednio 18 ofert, przed rokiem 31, a przed dwoma laty 30 ofert).

Bardzo znaczny spadek liczby najatrakcyjniejszych ofert w biurze TUI Poland w porównaniu do okresu sprzed dwóch tygodni (z 49 do 33) wynika z braku wyjazdów na kierunkach egipskich, tunezyjskich i tureckich, które zostały odwołane do końca sierpnia.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biur Coral Travel i Exim Tours - 6 i 3 oferty, na kierunkach greckich biura TUI Poland i Rainbow - 13 i 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 11 ofert, a na tureckich biura Coral Travel i Rainbow - 5 i 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert proponowało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland i Best Reisen - 3 i 2 oferty.

W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję ofertową w Grecji i w Bułgarii, biuro Exim Tours w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a biuro Rainbow w Tunezji i Turcji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.
W trzydziestym czwartym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 skład i kolejność pierwszej piątki organizatorów pozostały prawie takie same jak przed tygodniem. Jedyna zmiana to zastąpienie na pozycji piątej Itaki przez biuro Grecos z powodu nieco większej w nim bieżącej obniżki cen ofertowych. W zakresie kolejności miejsc w tabeli wystąpiła zmiana na pozycjach 2 i 3. W rezultacie dość istotnej zwyżki średniej ceny w biurze Exim Tours przesunęło się ono za biuro ETI, w którym ceny w tym samym czasie nieznacznie spadły.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
biuro podróży cen turystyka tui itaka wyspy kanaryjskie turcja
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję