TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

HOTREC zadowolony z zaproponowanych przez Komisję Europejską przepisów

Nowo zaproponowane przez Komisję Europejską przepisy dotyczące platform cyfrowych mogą wspierać cyfryzację europejskich MŚP z branży hotelarsko-gastronomicznej - uważa stowarzyszenie HOTREC.


HOTREC uważa, że ustawy o usługach i rynkach cyfrowych, przedstawione 15 grudnia przez Komisję Europejską, są okazją do wyrównania szans, rozwiązania problemu nielegalnych ofert usług i zapewnienia MŚP z branży hotelarskiej większej kontroli nad ich obecnością w sieci.

Większość podmiotów z branży hotelarsko-gastronomicznej określiłaby obecnie swoje stosunki z platformami internetowymi jako jednostronne i zależne. Zapowiedź Komisji Europejskiej daje hotelarzom nadzieję, że stosunki te mogą stać się prawdziwie dwustronne. Wierzymy, że Parlament Europejski i państwa członkowskie UE mogą, zgodnie z ustawami o usługach i rynkach cyfrowych, wspierać tworzenie sprzyjającego otoczenia dla małych przedsiębiorstw, które chcą mieć kontrolę nad swoimi strategiami dystrybucji cyfrowej powiedziała dyrektor generalna HOTREC Marie Audren.

Na mocy aktu prawnego o usługach cyfrowych wiążące ogólnounijne przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami, w tym do nowych procedur szybszego usuwania nielegalnych treści, a także do kompleksowej ochrony praw podstawowych użytkowników w internecie. Zdaniem Komisji Europejskiej, nowe ramy przywrócą równowagę między prawami i obowiązkami użytkowników, platform pośredniczących i władz publicznych w oparciu o europejskie wartości obejmujące poszanowanie praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Projektowany akt prawny o usługach cyfrowych ma wprowadzić szereg nowych, zharmonizowanych unijnych obowiązków w zakresie usług cyfrowych, starannie dostosowanych do wielkości i skutków tych usług, takich jak:

 • przepisy dotyczące usuwania nielegalnych towarów, usług lub treści w internecie;
 • zabezpieczenia dla użytkowników, których treści zostały błędnie usunięte przez platformy;
 • nowe obowiązki bardzo dużych platform w zakresie podejmowania działań opartych na analizie ryzyka w celu zapobiegania nadużyciom ich systemów;
 • szeroko zakrojone środki w zakresie przejrzystości, w tym w odniesieniu do reklamy internetowej i algorytmów wykorzystywanych do rekomendowania użytkownikom treści;
 • nowe uprawnienia do kontrolowania funkcjonowania platform, w tym poprzez ułatwianie analitykom dostępu do kluczowych danych platformy;
 • nowe przepisy dotyczące identyfikowaniu użytkowników biznesowych na internetowych platformach handlowych, aby pomóc w wykrywaniu sprzedawców nielegalnych towarów lub usług;
 • innowacyjny proces współpracy między organami publicznymi w celu zagwarantowania skutecznego egzekwowania przepisów na całym jednolitym rynku.

Konkretnie, akt prawny o rynkach cyfrowych:
 • ma zastosowanie wyłącznie do głównych dostawców podstawowych usług platformy najbardziej podatnych na nieuczciwe praktyki, takich jak wyszukiwarki internetowe, sieci społecznościowe lub usługi pośrednictwa internetowego, którzy spełniają obiektywne kryteria legislacyjne, aby być wyznaczeni jako "strażnicy dostępu";
 • określi progi ilościowe jako podstawę do identyfikacji domniemanych "strażników dostępu". Komisja będzie również uprawniona do wyznaczenia przedsiębiorstw jako "strażników dostępu" w następstwie badania rynku;
 • zakazuje szeregu praktyk, które są wyraźnie nieuczciwe, takich jak uniemożliwianie użytkownikom odinstalowywania jakichkolwiek uprzednio zainstalowanych: oprogramowania lub aplikacji;
 • zobowiązuje "strażników dostępu" do proaktywnego wprowadzania pewnych działań, takich jak ukierunkowane środki umożliwiające oprogramowaniu stron trzecich właściwego funkcjonowania i współdziałania z ich własnymi usługami;
 • nakłada sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, które mogą obejmować grzywny w wysokości do 10 % światowego obrotu "strażnika dostępu", aby zapewnić skuteczność nowych przepisów. W przypadku wielokrotnych naruszycieli sankcje te mogą również wiązać się z obowiązkiem wprowadzenia środków strukturalnych, potencjalnie obejmujących zbycie niektórych przedsiębiorstw, w przypadku gdy nie jest dostępny żaden inny równie skuteczny środek alternatywny zapewniający przestrzeganie przepisów;
 • umożliwia Komisji prowadzenie ukierunkowanych badań rynku w celu oceny, czy należy dodać do tych przepisów nowe praktyki i usługi dotyczące "strażników dostępu", aby nowe przepisy dotyczące "strażników dostępu" były dostosowane do szybkiego tempa rozwoju rynków cyfrowych.

Jak wskazuje HOTREC, obiekty hotelarskie, a w szczególności hotele, są w dużej mierze uzależnione od platform umożliwiających dokonywanie rezerwacji i rezerwacji. W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił ogromny rozwój internetowych biur podróży (OTA), które w 2019 r. dokonały około 30% wszystkich rezerwacji pokoi hotelowych przez Internet za pośrednictwem pośrednika OTA. Od 2013 roku udział ten wzrósł o 10 punktów procentowych. Dewastujący wpływ kryzysu Covid-19 na sektor hotelarski jeszcze bardziej zwiększył zależność sektora od tych platform.

HOTREC podkreśla, że OTA są dla hoteli nieuniknionymi partnerami biznesowymi i wykorzystują każdy sposób, aby utrzymać silną relację zależności. Obecnie hotelarz nie jest przygotowany do kwestionowania klauzul dotyczących parytetu cenowego, jednostronnych zmian warunków i ograniczonego dostępu do danych dotyczących gości i danych marketingowych generowanych przez transakcje. HOTREC alarmuje, iż każda próba uwolnienia się przez hotelarza od zasad obowiązujących w internetowych biurach podróży wiąże się z sankcjami w praktyce, np. obniżeniem oceny, ściemnianiem lub nawet usuwaniem ofert usług. Hotelarze nie mają jednak żadnych środków, aby podjąć działania odwetowe w związku z niesprawiedliwym traktowaniem ze strony OTA, poza postępowaniem sądowym, które często przypomina starcie Dawida z Goliatem i w którym OTA mają dużo lepsze zaplecze prawne niż niewielkie hotele.

HOTREC podkreśla, iż Booking.com, odpowiada za ponad 65% rezerwacji hotelowych dokonanych za pośrednictwem OTA w Europie. Większość innych platform OTA powiela praktyki i zachowania dominującej platformy, co w praktyce daje hotelarzom bardzo mały wybór pomiędzy konkurencyjnymi platformami.

HOTREC z zadowoleniem przyjmuje również nowe zasady w ramach ustawy o usługach cyfrowych, zapewniające odpowiedzialność platform za treści i wprowadzenie nowych wymogów w zakresie udostępniania danych. Ma to na celu zapewnienie, że "to, co jest nielegalne poza Internetem, jest również nielegalne w Internecie", przy czym platformy ponoszą odpowiedzialność za rolę, jaką odgrywają. HOTREC uważa, że takie zasady są kluczowe dla rozwiązania problemu ofert krótkoterminowego wynajmu mieszkań, które nie spełniają lokalnych, regionalnych lub krajowych wymogów prawnych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
komisja europejska hotrec akt o platformach cyfrowych hotel gastronomia
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję