TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Touroperatorzy wyprzedali już dużą część wyjazdów na ferie

Część organizatorów wyprzedała już znaczną część swojej oferty na ferie - przekonują analitycy Instytutu Badania Rynku Turystycznego Traveldata, w przygotowanej przez siebie analizie cen wyjazdów.


Zestawienie obejmuje ósme w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2019/20 definiowanym jako drugi pełny tydzień lutego 2020 roku (10.02-16.02.2020), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego zebranych 9 stycznia z cenami dla tego samego tygodnia z 2 stycznia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 10 stycznia 2019 roku.

W ostatnim okresie można już zaobserwować wzrastający udział niepełnych ofert u niektórych organizatorów. Może to oznaczać duży stopień wyprzedaży na niektórych kierunkach w badanym przez nas okresie wylotów, czyli w pierwszym pełnym tygodniu lutego. Jest to sytuacja korzystna z punktu widzenia organizatorów, ale jednocześnie należy zaznaczyć, że ogranicza ona częściowo adekwatność porównań cen.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 10-16 lutego 2020, średnie ceny wobec poprzedniego tygodnia wzrosły o 129 złotych (w poprzednich zestawieniach czterokrotnie z rzędu spadły o 1, 5, 29 i 12 złotych, wrosły o 10, spadły o 3 oraz wrosły o 121 złotych). Jedyne zniżki średnich cen odnotowano w Hurghadzie - o 70 złotych i na Cyprze o 19 zł. Największa wzrost cen wystąpił na Malcie - o 443 złote (w poprzednim zestawieniu miał tam miejsce największy spadek średnich cen) oraz na Gran Canarii i Teneryfie - o 277 i 172 złote. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek również silnie rosły o odpowiednio 114 i 104 złote.





Tak jak miało to miejsce w wielu poprzednich sezonach średnie ceny wycieczek na wielu kierunkach po Nowym Roku zdecydowanie wzrosły. Tym razem na dwóch najbardziej popularnych kierunkach zimowego wypoczynku zdecydowanie zdrożały średnie ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - o 135 złotych, a w Egipcie przeciętny wzrost cen był nieznaczny i wyniósł 2 złote. Stanowi to zmianę wobec sytuacji wobec poprzednich 5 tygodni, w których ceny na obu tych kierunkach rosły w podobnym stopniu. Jeszcze wyraźniej różnica ta zaznacza się w okresie ostatnich dwóch tygodni, w których łączne zwyżki cen na tych kierunkach wyniosły odpowiednio 235 i 9 złotych.

W ostatnim tygodniu ceny wyjazdów wyraźnie wzrosły na Maltę o 443 złote (jednak poprzednio na tym kierunku spadły o 238 złotych, zaś wcześniej wzrosły o średnio 438 złotych). Na niemal wszystkich pozostałych kierunkach ceny również wzrosły. W największym stopniu w Maroku i Tunezji - o 41 i 31 złotych, w mniejszym na Tureckiej Riwierze - o 17 złotych, symbolicznie w Tunezji (Dżerba) - o 2 złote, a obniżyły się jedynie na Cyprze - o średnio 19 złotych.

W okresie dwutygodniowym największy wzrost cen też wystąpił na Malcie - o 309 złotych, znaczący lecz już wyraźnie mniejszy w Maroku i Portugalii - o 132 i 127 złotych. Umiarkowanie w tym ujęciu zdrożały Turecka Riwiera i Cypr - o 42 i 16 złotych, a jedynym kierunkiem, który zanotował zniżkę średnich cen była tunezyjska Dżerba. Możliwe, że po 6-tygodniowym okresie znaczących wzrostów ceny na tym kierunku weszły już w okres stabilizacji.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2019 (okres 28 stycznia-3 lutego) i 2020 (okres 10-16 lutego) pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 214 złotych. W tym samym okresie przed rokiem odnotowano spadek cen wycieczek rok do roku o 47 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz kursów głównych walut zabezpieczanych przez organizatorów turystyki, to sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku ponownie była dla organizatorów niekorzystna. Ceny paliwa lotniczego kształtowały się na wyraźnie wyższym poziomie niż przed rokiem i wyniosły 2,73 zł/litr wobec 2,40 zł/litr, co oznacza wzrost o aż 13,8 procent (w poprzednich dwóch zestawieniach ceny wzrosły o 8,9 procent oraz nie zmieniły się). Jednak jednocześnie złoty w relacji wobec euro i amerykańskiego dolara stał się dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o prawie 0,6 procent silniejszy (w poprzednich dwóch zestawieniach był słabszy o 0,1 procent oraz przebywał na mniej więcej tym samym poziomie). Nie zdołało to jednak zrekompensować wpływu istotnie droższego paliwa lotniczego i w łącznym rezultacie wspólny wpływ obu tych czynników na przeciętną zmianę kosztów cen wycieczek był znacząco niekorzystny dla organizatorów i zawierał się w przedziale +35/+45 złotych (w poprzednim zestawieniu było to +30/+40 złotych, we wcześniejszym był on neutralny, a w jeszcze wcześniejszych wynosił +5/+15, -25/-35, -70/-80, -45/-55 oraz plus 10/plus 20 złotych w pierwszym tygodniu października).

Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek są w zależności od touroperatora mniej lub więcej osłabione i opóźnione (m. in. poprzez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych.

Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich rocznych zmian na wiodących kierunkach w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej obrazuje wykres zamieszczony poniżej mapki.





Z powodu znacznego wzrostu cen na Wyspach Kanaryjskich i jedynie nieznacznego w Egipcie skala rocznych wzrostów średnich cen na tych dwóch najważniejszych kierunkach zimowego wypoczynku (nie licząc egzotyki jako całości) wobec poprzednich zestawień wyraźnie się zróżnicowała i wyniosła na Wyspach Kanaryjskich +323 złote (poprzednio +138 złotych), a w Egipcie jedynie +31 złotych (poprzednio +143 złotych). Do tak dużego spadku cen w ujęciu rocznym walnie przyczynił się silny wzrost cen na tym ostatnim kierunku przed rokiem, który wyniósł ponad 130 złotych.

W Egipcie w skali roku najbardziej podniosły się ceny wycieczek w Hurghadzie - o średnio 141 złotych, a obniżyły się w Marsa Alam - o średnio 321 złote. Tak znaczny spadek wynikał bezpośrednio z faktu, że dla rocznych porównań dostępne były w dniu badania już tylko ceny biura TUI Poland. Spośród Wysp Kanaryjskich znaczne roczne wzrosty cen notowano na Teneryfie i Lanzarote (tylko TUI Poland)- o średnio 611 i 436 złotych, a spadek cen w tym ujęciu odnotowano na Gran Canarii - o średnio 78 złotych (biuro Rainbow).

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największy wzrost średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano na Tureckiej Riwierze - o 797 złotych, a dość istotnie mniejszy na najbardziej dotychczas drożejącym kierunku, czyli w Maroku - o średnio 395 złotych. Jeszcze mniejsze były wzrosty na tunezyjskiej Dżerbie, Cyprze i Malcie - o odpowiednio 122, 96 i 68 złotych. Jedyną zniżkę rocznych cen odnotowano w Portugalii (tylko ceny TUI Poland) - o przeciętnie 501 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek do Egiptu podniosły się o 301 złotych, zaś na Wyspach Kanaryjskich o 237 złotych. Na mniej masowych kierunkach największe dwuletnie zwyżki nadal notowano w Maroku - o średnio 715 złotych, mniejsze na Tureckiej Riwierze - o średnio 289 złotych, a całkiem nieduże na Malcie - o 43 złote. W Portugalii nadal miały miejsce w tym ujęciu spadki cen - o średnio 311 złotych.

W tym sezonie ceny wycieczek w sezonie zimowym nadal kształtują się dla organizatorów z reguły zdecydowanie korzystniej niż przed rokiem. Dotyczy to zwłaszcza wyjazdów sprzedawanych w ostatnim okresie sprzedaży (last minute), które nie są na razie przedmiotem analiz tygodniowych. Mimo, że zima ma dla całości sezonu stosunkowo nieduże znaczenie, wzmacnia ona stopniowo szanse kolejnego rekordowego poziomu zysków branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Z zastrzeżeniem zawartym na początku niniejszego materiału w porównaniu z ubiegłym sezonem jedyną zniżkę średnich cen wśród dużych i średnich organizatorów odnotowano w ofertach biurze ETI - o około 45 złotych, zaś stosunkowo nieduży wzrost rocznych cen odnotowano w ofercie biura TUI Poland - o około 85 złotych. Średnie ceny w ofertach innych biur wzrosły w odniesieniu do ubiegłego roku w granicach od 110 (biuro Prima Holiday) do ponad 470 złotych. Można kolejny raz zauważyć, że roczne zniżki lub najmniejsze wzrosty cen występują u tych organizatorów u których duża jest rola kierunków egipskich.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych destynacjach (wobec poprzedniego sezonu przybyło porównanie dotyczące tunezyjskiej Dżerby) oraz w trzech kategoriach hoteli, to kolejny raz pozycję lidera nadal zajmowało biuro TUI Poland - tym razem aż 23 oferty (poprzednio 18, przed rokiem 15, a przed dwoma 7 ofert) przed biurami Exim Tours - 8 ofert (poprzednio 9, przed rokiem 15, a przed dwoma 8 ofert) oraz Rainbow - 6 ofert (poprzednio 9, przed rokiem 7, a przed dwoma 12 ofert).

Należy zaznaczyć, że bardzo wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu w dużej mierze wynika z tego, że posiadało ono jako jedyne oferty na niektórych kierunkach (np. Dżerba, Portugalia, Fuerteventura 5*, Gran Canaria5* i Lanzarote 5*) oraz pozycję jednego z dwóch oferentów na kolejnych 6 kierunkach, co daje mu łącznie aż 15 wskazań (na ogólną liczbę 23) podczas gdy na pozostałych kierunkach zajmuje pozycję 2-3 (zwykle za biurami Exim Tours i Rainbow).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Best Reisen, Sun & Fun i TUI Poland (po 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland (11 ofert) oraz biura Itaka i Rainbow (po 4 oferty), zaś na Tureckiej Riwierze biura TUI Poland i Prima Holiday - po 2 oferty.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W tym zestawieniu w pierwszej siódemce biur podróży skład jest niemal identyczny jak w zestawieniu sprzed dwóch tygodni, niewielkie są też różnice odnośnie kolejności pozycji zajmowanych przez poszczególne biura podroży. Jedyną zmianą w składzie jest zastąpienie biura Rainbow przez TUI Poland na pozycji siódmej, co wynika z mniejszej zwyżki cen w tym ostatnim biurze. Zmiany o więcej niż jedną pozycję są tylko dwie. Jedna jest wymienione już wejście TUI Poland na najniższy szczebel w tabeli, czyli na pozycję 7 z pozycji 9 (poza obrębem zestawienia) oraz przesunięcie się biura Coral Travel z pozycji 4 na 6, co jest skutkiem większej korekty cen w górę niż w bezpośrednio wyprzedzanych wcześniej biurach Sun&Fun i Prima Holiday.

Na czele całego zestawienia nadal widnieje biuro Best Reisen, które swoją pozycję zawdzięcza bardzo korzystnym ofertom na kierunkach, na których jest obecne (Hurghada, Synaj i Malta 4*).

LCC - wyraźny wzrost cen przelotów na zdecydowanej większości tras turystycznych

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (21 połączeń w Ryanair i 11 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair (Buzz) przedstawiają poniższe wykresy.





Przewoźnik zmniejszył liczbę połączeń rejsowych na kierunkach kanaryjskich. Obecnie w miejsce sześciu połączeń przed rokiem (Teneryfa z Warszawy, Krakowa i Wrocławia) funkcjonują jedynie dwa pierwsze (z Warszawy dwa, a z Krakowa jedynie raz w tygodniu), a zlikwidowane zostały połączenia na Gran Canarię z Warszawy i Krakowa oraz z Warszawy na Fuerteventurę. Łączna częstotliwość lotów na tym kierunku uległa zmniejszeniu z dziewięciu do trzech tygodniowo.

Na pozostałych kierunkach turystycznych w tym sezonie zimowym przewoźnik również zmniejszył liczbę połączeń. Wypadło ich osiem - Majorka, Lizbona, Porto, Cagliari i Saloniki z Warszawy oraz Ateny z Poznania, Marrakesz z Krakowa i Lizbona z Wrocławia. Na razie dodano pięć nowych, czyli Katanię, Palermo, Bari i Saloniki z Krakowa oraz Palermo z Wrocławia.

W okresie wakacji ceny zimowych przelotów na wyspy Kanaryjskie były na poziomie nieco niższym od zeszłorocznego, ale po tym okresie ceny weszły w okres wahań na poziomie znacznie od niego wyższym. Przed sześcioma tygodniami ceny znacznie wzrosły, ale po dwóch tygodniach spadły do wielkości mniej więcej ubiegłorocznych i tak pozostało do ostatniej daty badania z tym, że podobnie jak przed rokiem ceny ostatnio znacznie wzrosły.

Ceny na pozostałych kierunkach przez wiele tygodni wykazywały wahania na poziomie przeważnie umiarkowanie wyższym od zeszłorocznego. Dwa ostatnie zestawienia (4 tygodnie) przyniosły istotne podniesienie się cen, które nadal w podobnej jak wcześniejsza skali przewyższają poziomy ubiegłoroczne.

W ostatnich dwóch tygodniach w zdecydowanie największym stopniu podniosły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich i hiszpańskich - o średnio 134 i 112 złotych, w niewielkim stopniu zdrożały ceny na kierunkach greckich - o 22 złote, a w umiarkowanym stopniu spadły na kierunkach portugalskich - o 68 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach Wizzair





W tym sezonie zimowym w rozkładzie tych linii na kierunkach kanaryjskich przybył jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (teraz są dwa) oraz nowe połączenie na Fuerteventurę (raz w tygodniu też z Katowic), które nie daje jeszcze możliwości rocznych porównań cen.
Ceny na tym kierunku pozostają w trendzie spadkowym, który jednakże raczej skonsumował już swój potencjał. Przez większość okresu ich poziom był znacznie niższy niż przed rokiem zapewne z powodu dwukrotnie większego oferowania (czyli odwrotnie niż w przypadku linii Ryanair) oraz relatywnie mniejszej liczby miejsc rezerwowanych przez organizatorów turystyki.

Dla pozostałych kierunków w liniach Wizzair ceny zmieniały się w umiarkowanym stopniu z przewagą tendencji zniżkowej i przebywając nieco poniżej lub powyżej cen ubiegłorocznych. W okresie ostatnich dwóch tygodni nastąpiło mocne odbicie cen w górę, ale warto zauważyć, że ich poziom nadal jest wyraźnie zbliżony do cen z ubiegłego sezonu, a jego zmiany w niezłym przybliżeniu oddaja zmiany z poprzedniego sezonu zimowego.
W minionych dwóch tygodniach w istotnym stopniu wzrosła średnia różnica cen rok do roku rejsów na kierunkach włoskich - do średnio +192 złotych (z +27 złotych), zaś niższe pozostały ceny na kierunkach hiszpańskich - o średnio 33 złote (poprzednio były niższe o 16 złotych).

W tym sezonie zimowym uwzględniając obu przewoźników łącznie, redukcja liczby połączeń rejsowych na Wyspy Kanaryjskie oznacza zmniejszenie ich liczby z 8 tygodniowo w sezonie 2018/19 do jedynie 6 w sezonie obecnym. Skala redukcji jest zatem mniejsza niż miało to miejsce przed rokiem, gdy liczba rejsów na tym kierunku spadła w większym stopniu, czyli z 12 do 8 tygodniowo.




Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)



Tagi:
ferie zima wyjazd traveldata tui itaka rainbow analiza ceny




Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję