Subskrypcja

Subskrypcja

Szukaj

Szukaj

Jakie podstawowe kompetencje ma minister do spraw turystyki?

Minister właściwy do spraw turystyki zobowiązany jest do inicjowania oraz opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do turystyki, a także do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów.


Obecnie realizowane i planowane są następujące zadania:
- opracowanie i doprowadzenie do wdrożenia strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013,
- monitorowanie obecnie realizowanej strategii rozwoju turystyki (lata 2001-2006),
- współudział w tworzeniu zapisów, które mają służyć rozwojowi turystyki, w programach operacyjnych i priorytetach na lata 2007-2013,
- współudział w tworzeniu warunków do wsparcia przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013,
- opracowanie raportu o stanie gospodarki turystycznej w latach 2004-2006,
- sporządzenie kompleksowej analizy efektywności wykorzystania środków unijnych na rozwój turystyki w latach 2004-2006,
- monitorowanie międzyresortowego programu rozwoju turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (lata 2001-2006),

Minister do spraw turystyki jest również odpowiedzialny za opracowywanie projektów nowelizacji, wdrażanie, nadzór merytoryczny oraz monitorowanie następujących ustaw:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 Nr 175, poz. 1462),
- ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689, z 2000r. poz. Nr 22, poz. 273 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 249),
oraz dziesięciu aktów wykonawczych, które zostały wydane na podstawie delegacji zawartych w tych ustawach.

Minister sprawuje również nadzór nad Polską Organizacją Turystyki.

Minister właściwy do spraw turystyki prowadzi też zadania w zakresie współpracy z zagranicą w sferze turystyki we współpracy z ministrem spraw zagranicznych, a także wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych. Przykładem są następujące zadania:
- coroczne przygotowywanie dla Komisji Europejskiej raportu na temat podejmowanych w Polsce działań związanych z turystyką,
- przygotowywanie stanowiska rządu w stosunku do dokumentów Unii Europejskiej, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio turystyki,
- udział w przedsięwzięciach, przewidzianych w Komunikacie Komisji Europejskiej, zatytułowanym "Pracując wspólnie na rzecz przyszłości europejskiej turystyki",
- realizacja zadań, wynikających z Konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej,
- koordynowanie prac w zakresie turystyki w Grupie Rady Unii Europejskiej do spraw konkurencyjności i wzrostu,
- udział w pracach Komitetu Turystyki OECD oraz Komitetu Doradczego Turystyki, działającego przy Komisji Europejskiej,
- udział w pracach Światowej Organizacji Turystyki (WTO).

Według ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Z 1995r. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) minister do spraw turystyki każdego roku bierze udział w pracach przygotowawczych do opracowania rządowych Programów Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, a następnie zajmuje się realizacją wynikających z nich zadań.

Wobec zmieniającego się obszaru działalności, jakim jest turystyka istnieje potrzeba podejmowania działań związanych z udokumentowaniem wpływu gospodarki turystycznej na rozwój gospodarczy kraju. Wynika stąd zwiększająca się lista zagadnień i problemów do zbadania i opisania. Do podstawowych sfer działalności w tym zakresie należy między innymi doskonalenie metodologii badań rynku turystycznego, przygotowanie nowych metodologii m.in. niezbędnych do pozyskiwania wskaźników do oceny przyjętych nowych programów i strategii wraz z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Minister właściwy do spraw turystyki, na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572) realizuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki, między innymi w sprawach wnioskowania o kształcenie w nowych zawodach oraz przygotowywania podstaw programowych, a także współpracuje z właściwym departamentem Ministerstwa Gospodarki w sprawach kształcenia w innych zawodach dla gospodarki turystycznej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu właściwym ministrem do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej jest minister właściwy do spraw turystyki. Do zadań, mających na celu podniesienie jakości kształcenia kadr dla turystyki należą między innymi:
- doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych (konkursy, szkolenia konferencje),
- nowelizacja podstaw programowych dla zawodów "technik hotelarstwa" i "technik obsługi turystycznej", - prace przy opracowywaniu standardów egzaminacyjnych dla zawodów "technik hotelarstwa" i "technik obsługi turystycznej",
- monitorowanie programów i efektów kształcenia,
- wspieranie procesu kształcenia kadr dla turystyki na poziomie średnim i wyższym poprzez udostępnianie wyników prac badawczych, poradników i innych publikacji,
- wspomaganie i organizowanie konferencji,
- opracowanie standardów kształcenia na poziomie wyższym na nowym kierunku "gospodarka turystyczna" lub "turystyka", uwzględniających potrzeby rozwijającego się rynku pracy i standardy europejskie.

W ramach realizacji programów rządowych ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności gospodarki turystycznej, minister do spraw turystyki prowadzi działania związane z przygotowaniem i doskonaleniem kadr turystycznych. Od przygotowania oraz jakości pracy kadr zależy między innymi poziom świadczonych usług oraz jakość produktów turystycznych, a zatem też konkurencyjność polskiej oferty turystycznej. Do najważniejszych zadań w tym zakresie to należą:
- organizowanie i wspomaganie szkoleń kadry zawodowej (przedsiębiorców, zarządzających, bezpośredniej obsługi klienta, pracowników administracji rządowej, samorządowej, samorządu branżowego),
- wspomaganie różnych form doskonalenia kadr społecznych, realizujących zadania związane z rozwojem turystyki,
- monitorowanie rynku pracy,
- inicjowanie i realizacja prac badawczych w obszarze rynku pracy w turystyce.

Według ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) turystyka jako dział administracji rządowej dysponuje odrębną częścią budżetu - dział 40. Dlatego Departament Turystyki prowadzi prace związane z planowaniem tej części budżetu, wydatkowaniem środków i sprawozdawczością z realizacji.

W celu realizowania swoich zadań, minister właściwy do spraw turystyki współpracuje z innymi organami administracji rządowej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, a także z organami samorządu gospodarczego oraz innymi organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowiska turystycznego.

Wykaz zadań obligatoryjnych Ministra Gospodarki, jako ministra właściwego do spraw turystyki, wynikających z ustaw oraz innych niż wynikających z ustaw znajduje się na stronie http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/3F271730-97E8-4498-A43D-D2CECCA8695C/19941/wykaz.pdf.
Komentarze


(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

(brak tematu) [2012-05-08 17:18 91.205.90.*]
żal a krócej się nie dało odpowiedz »

pożytku żadnego z takiego ministra nie będzie, [2006-05-31 11:26 213.216.65.*]
a kosztować będzie dużo. Gdyby nam elyty władzy zostawiły więcej grosza w kieszeni ( mniej podatków i innych haraczy ) to może rozwiajała by się turystyka sama ( ludzie mieliby więcej do wydania ), a zamiast produkować papier na którym pisze się takie mądre kwity można produkować papier toaletowy, który jest bardziej społecznie użyteczny. odpowiedz »

prawda, [2006-05-31 13:48 83.31.134.*]
najdziwniejszejest to, ze prywatnym osobom dopłacają do hoteli... odpowiedz »

Nie ma w tym nic dziwnego. [2006-05-31 18:23 213.216.65.*]
Jak się komuś zabiera, to w imię czegoś. Władza nie może sama na siebie spożytkować wszystkich wpływów z ustanowionych przez siebie haraczy. Władza zawsze zabiera w imię wyższych celów, a po potrąceniu kosztów własnych coś tam na te wyższe cele daje. Wszystko zależy od tego co władza w danej chwili uważa za wyższy cel. Raz to jest becikowe, raz mocherowe, a raz dopłata do hoteli. Z becikowym sprawa jest prostsza, bo i ochłap rzucony jednostkom jest mały. Z dopłatą do "jeszcze wyższego celu" jak np dofinansowanie dla swojej firmy nie jest już tak prosto. Trzeba mieć dojście do dzisiejszych towarzyszy u władzy oraz ich komisarzy ludowych sprawujących władzę wykonawczą ( nie ma się co czarować, że dla niepoznaki nazywa się ich dzisiaj politykami, czy urzędnikami ). Cieszyć się trzeba, że taki Ludwiś D. nie może bezkarnie strzelać jak niegdyś jego wielki poprzednik Feluś Edmundowicz D. odpowiedz »

i coś jeszcze [2006-06-02 13:56 83.5.111.*]
...żeby Minister Turystyki " robił " turystyke dla Władzy w imie " Wyższego celu - do ich portweku Na tym sie to skończy , a nie na rozwoju Turystyki w Polsce Niech znajdą tanie kredyty , dofinasowania do zakupu nowych autobusów,sprzetu turystycznego, remontów istniejącej infrakstruktury.
Niech załatwią szybkie pozwolenia na budowę : nowych wyciągów narciarskich, przystani zeglarskich , basenów , osrodków wypoczynkowych .
Skończy sie na podzieleniu miedzy swoich tego co jeszcze pozostał nie rozgrabione . Po to Ministerstwo Turystyki zrobiono .!!! Zobaczycie za 4 lata .
odpowiedz »

to bedzie [2006-06-02 14:22 83.5.111.*]
To moze okazać sie taki Turystyczny współczesny JANOSIK -zabierze biednym i sobie zostawi odpowiedz »

do poprzednika [2006-06-02 14:20 83.5.111.*]
Moze tak bedzie , a napewno zrobią to, żeby nie zarzucił im nikt bezczynnosci , naprodukują kupe ulotek i folderów ze znanych już miejsc -tak na odczepne i na targach turystycznych w Europi gdzieś upchną je .Zrobią pare spotów ( na które pójdzie fortuna ) a i tak to nic nie przyniesie.Albo dofinansują i tak bogate linie lotnicze zeby do nas przylatywały ale nie w rejony : Mazur , Podkarpacia, Bieszczad, Beskidów, Tatr, Morza i inne nasze piekne rejony kraju - tylko do Warszawki A te wyprodukowane gadzety bedą za pieniądze.......... jak nie zgadniesz to Ci podpowiem -z budzetu - czyli z naszych podatków. odpowiedz »

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij