TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Już po XXI Walnym Zgromadzeniu PIT w Egipcie

W niedzielę, 29 listopada w Hurghadzie odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki. Tegoroczne obrady zbiegły się z jubileuszem 20-lecia PIT. Dzięki podpisaniu porozumienia między PIT, a Egipską Organizacją Turystyki przy Ministerstwie Turystyki Egiptu miały one miejsce właśnie w Egipcie.


W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 258 delegatów, członków Polskiej Izby Turystyki z Warszawy oraz 0ddziałów Terenowych. Zarząd wraz z innymi organami statutowymi PIT przedstawił sprawozdania z działalności za lata 2008 - 2009. Natomiast Jan Korsak, prezes PIT przedstawił sprawozdanie Naczelnej Rady Polskiej Izby Turystyki.

Korsak powiedział m.in, że 20 lat konsekwentnej oraz wytrwałej pracy PIT sprawiło, że obecnie Polska Izba Turystyki uznana jest za silnego partnera, reprezentującego branżę turystyczną w Sejmie, Rządzie i w kontaktach biznesowych z krajami Unii Europejskiej oraz innymi państwami obecnymi na rynku turystycznym. Jego zdaniem opinie, rekomendacje, certyfikaty i logo PIT są wysoko cenione w całej branży turystycznej.

W sprawozdaniu, które przedstawił Korsak znalazły się też elementy krytyczne, które dotyczyły głównie współpracy z Sejmem i Rządem. Korsak podkreślił między innymi brak pozytywnych zmian w Ustawie o usługach turystycznych, przepisach dotyczących inwestycji w obiektach zabytkowych oraz powrotu do koncepcji bonów wakacyjnych.

Korsak zaznaczył również, że pomimo wielu trudności udało się przyjąć we wrześniu ubiegłego roku opracowaną ze znaczącym udziałem PIT, rządową Strategię Rozwoju Turystyki do roku 2015. Jednak po trwającym rok kryzysie gospodarczym pozostała ona głównie na papierze.

Do sukcesów PIT zaliczył też podpisanie w kwietniu tego roku przez Radosława Sikorskiego, ministra Spraw Zagranicznych oraz Jana Korsaka, prezesa PIT "Deklaracji o współpracy w zakresie aktywizacji Turystyki Przyjazdowej". Korsak ocenia deklarację jako doskonały przykład działań w celu poprawy wizerunku Polski poza granicami kraju, a także jako eliminowanie barier administracyjnych.

PIT zadeklarował, że jest już w trakcie realizacji tego dokumentu. Izba przygotowała prawne zabezpieczenie programu certyfikacji biur podróży oraz opracowanie elektronicznego, voucherowego systemu obsługi klientów. Przeprowadzono też robocze konsultacje z MSZ oraz Strażą Graniczna w sprawie uruchomienia tego systemu. Certyfikacja biur podróży została już rozpoczęta.

Zdaniem PIT jest jeszcze wiele postulatów, które były zgłaszane przez branżę turystyczną, ale nie spotykały się z pozytywną reakcją administracji rządowej. Przykładem tego jest między innymi przeznaczenie środków budżetowych na promocję Polski. PIT ocenia, że stałe zmniejszanie budżetu Polskiej Organizacji Turystycznej przeznaczonego na działania promocyjne turystyki sprawiło, że obecnie należy on do najniższych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tymczasem bez aktywnej polityki promocyjnej oraz kreowania wizerunku Polski nie można mówić o rozwoju turystyki. PIT zakładając, że gospodarka turystyczna ma bardzo duży wpływ na rozwój gospodarki narodowej, zabiega o przeniesienie Departamentu Turystyki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z powrotem do Ministerstwa Gospodarki.

Posłowie Sylwester Pawłowski z SLD i Tomasz Górski z PIS, przedstawiciele polskiego parlamentu podkreślili nieobecność na obradach ministrów z resortów Gospodarki i Turystyki oraz brak z ich strony listów gratulacyjnych dla PIT z okazji przypadającego jubileuszu. Wykazali też zrozumienie problemów turystyki oraz obiecali poparcie projektów w parlamencie.

Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej pozytywnie ocenił współpracę między PIT, a POT. Zaznaczył też, że wzorowo układa się ona także na poziomie Regionalnych Organizacji Turystycznych w większości polskich województw. Szmytke wraz z Bartłomiejem Walasem, wiceprezesem POT, Andrzejem Sają, prezesem PART, Krzysztofem Przybyłą, prezesem zarządu Fundacji Godła Promocyjnego"Teraz Polska" uczestniczyli w XXI Walnym Zgromadzeniu PIT jako zaproszeni goście.

Na sali obrad obecny był również Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. KIG jest jednym z partnerów PIT w zmaganiach o wprowadzenie zmian do ustawy o izbach gospodarczych. W nowelizacji ustawy o izbach gospodarczych, między innymi dzięki poparciu KIG, oddziały w izbach branżowych mogą posiadać teraz osobowość prawną. Oznacza to pełne partnerstwo w województwach oraz możliwość otrzymywania środków budżetowych, które są w gestii samorządów. Istotnym elementem współpracy PIT z KIG jest uczestnictwo, jako jednego z 10 partnerów w programie KIGNET II - Innowacyjna Gospodarka. W jego ramach zorganizowano Akcję Promocji Polski w zakresie Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej.

Zdaniem PIT dużo sukcesów odnotowano także w sferze międzynarodowej. We wrześniu ubiegłego roku odbył się w Polsce Kongres 50-lecia Stowarzyszenia Polsko - Amerykańskich Biur Podróży SPAT, które jest jednym z głównych partnerów PIT na tamtym rynku. Przedstawiciele Izby uczestniczą, a także są współorganizatorem rządowych spotkań zespołu ds. turystyki Rosji i Białorusi.

Zawarto również porozumienia o współpracy z Rosyjskim Związkiem Przemysłu Turystycznego, Albańską Izbą Turystyki oraz Syryjska Izbą Turystyki.

Podczas XXI Walnego Zgromadzenia PIT dyskutowano także na temat Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych, zmian w ustawie o usługach turystycznych, ochronie interesów polskich biur podróży, konieczności wprowadzenia zmian prawnych dotyczących transportu autokarowego w turystyce oraz regulacji podatkowych VAT w hotelarstwie i gastronomii.

PIT w ramach pracy Komisji Biur Podróży, którą kieruje Paweł Niewiadomski, wiceprezes i przewodniczący Komisji Turystyki Wyjazdowej opracowała propozycję zmian w Ustawie o usługach turystycznych. W dokumencie tym uznała za konieczne stworzenie obligatoryjnego Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych jako jednego ze składników systemu gwarancji bankowych oraz ubezpieczeniowych od wszystkich organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Stworzenie Funduszu Gwarancyjnego zdaniem PIT powinno stać się nową, zapisaną w ustawie formą zabezpieczenia klientów i biur podróży.Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz touroperatorzy, których sprawa dotyczy bezpośrednio, podchodzą do pomysłu PIT krytycznie. Wskutek tego w przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy nie zostało uwzględnionych wiele postulatów PIT.

Podczas spotkać poruszono również sprawę regulacji podatkowych VAT w w polskiej branży hotelarskiej i gastronomicznej. Stanisław Piśko, wiceprezes i przewodniczący Komisji Ekonomiczno - Prawnej zaznaczył, że podwyższanie stawek VAT w gastronomii oraz hotelarstwie szkodzi płynnemu rozwojowi branży, powoduje destabilizację w prowadzeniu biznesu hotelarskiego i gastronomicznego oraz wpływa niekorzystnie na odbiorców tych usług. Przez co Polska staje się krajem drogim i jednocześnie niekonkurencyjnym w porównaniu z innymi europejskimi kierunkami.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Walne Zgromadzenie spotkanie posiedzenie obrady jubileusz Hurghada Egipt Polska Izba Turystyki Polska Organizacja Turystyczna PIT POT Egipska Organizacja Turystyki Jan Korsak ustawa zmiany współpraca VAT promocja logo Radosław Sikorski certyfikacja Ministerstwo Gospodarki Rafał Szmytke Bartłomiej Walas Andrzej Saja Krzysztof Przybyła Andrzej Arendarski Krajowa Izba Gospodarcza KIG porozumienie Fundusz Zabezpieczeń Turystycznych Paweł Niewiadomski Komisja Biur Podróży Fundusz Gwarancyjny Stanisław Piśko


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję