Rolnik otwierający gospodarstwo agroturystyczne może otrzymać wsparcie z UE

Mieszkańcy terenów wiejskich, którzy planują założyć gospodarstwo agroturystyczne, będą się mogli ubiegać o wsparcie z Unii Europejskiej. Maksymalna kwota o jaką można się starać to 100 tys. zł - podaje Rzeczpospolita.


Właśnie takie możliwości zostały przewidziane w nowym budżecie Unii Europejskiej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", które objęte jest "Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 -2013".

Obecnie w Polsce istnieje już ponad 12 tysięcy gospodarstw agroturystycznych, które konkurują ze znanymi uzdrowiskami oraz kurortami.

Założenie działalności agroturystycznej nie jest trudne, szczególnie dla rolników, dla których podstawą utrzymania jest uprawa ziemi lub hodowla, a agroturystykę zamierzają traktować tylko jako dodatkowe źródło dochodu. W takim przypadku ustawa o swobodzie gospodarczej nie zobowiązuje ich do rejestracji działalności gospodarczej. Rolnik, który na terenie swojego gospodarstwa zamierza wynajmować pokoje, miejsca do ustawienia namiotu, sprzedawać posiłki domowe lub świadczyć inne usługi dla turystów, jest zobowiązany tylko do zgłoszenia tego faktu w urzędzie gminy, który włączy nowe gospodarstwo agroturystyczne do ewidencji.

Jednak zwolnienie z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej obowiązuje tylko wówczas, gdy rolnik udostępnia turystom nie więcej niż pięć pokoi. Jeżeli do wynajęcia przeznaczonych jest sześć pokoi, traktowane jest to jako prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej, która podlega opodatkowaniu.

Pomoc finansowa może zostać przyznana pełnoletniemu rolnikowi, małżonkowi rolnika i domownikowi, który nie jest jeszcze w wieku emerytalnym i nie ma prawa do renty strukturalnej oraz o taką nie wystąpił. Osoba, ubiegająca się o wsparcie musi być od co najmniej 12 miesięcy ubezpieczona w KRUS. Program adresowany jest tylko do mieszkańców obszarów wiejskich i małych miasteczek, czyli poniżej 5 tys. mieszkańców. Dodatkowo inicjatywy rolników muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a także wpływać na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej i turystów w danym regionie.

Rolnik może starać się o wsparcie finansowe na przebudowę lub remont budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w celu przystosowania ich do pobytu turystów. Sfinansowany może być również zakup wyposażenia oraz sprzętu, z którego będą korzystać goście gospodarstw agroturystycznych, np. kajaki i rowery wodne. Możliwe jest nawet dofinansowanie zakupu samochodu, który będzie niezbędny rolnikowi do prowadzenia nowej działalności, np. wożenia turystów. Jednak samochód osobowy musi być przeznaczony do przewozu minimum ośmiu osób z kierowcą.

Oprócz agroturystyki wspierana będzie również działalność usługowo-produkcyjna na wsi. O fundusze unijne będą mogli strać się rolnicy, którzy planują rozwinąć działalność związaną z przetwórstwem produktów rolnych, np. wytwarzanie serów lub jadalnych produktów leśnych, np. produkcja soków z owoców. Wspierane będą również przedsięwzięcia usługowe związane z informatyką i rachunkowością.

Fundusze unijne przyznawane będą na zasadzie refundacji. Czyli rolnik musi najpierw wyłożyć własne pieniądze na dokonanie inwestycji, a dopiero później ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów. Rolnik może otrzymać zwrot maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł na jedno gospodarstwo rolne.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Znaleźć tam można szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy, wzory wniosków i wymaganych załączników.

Wypełnione zgodnie z instrukcjami dokumenty trzeba złożyć w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia. Termin przyjmowania wniosków nie jest jeszcze znany. Zostanie on ogłoszony prezes ARiMR na stronie internetowej Agencji. Wnioski będą przyjmowane co roku.

Wnioski, które zostaną złożone do Agencji będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia. Pierwszy etap weryfikacji to tzw. ocena formalna, podczas której pracownicy Agencji będą badać głównie kompletność złożonych dokumentów i poprawność ich wypełnienia. Na tym etapie przeprowadzona zostanie również weryfikacja, czy wnioskodawca ma prawo do ubiegania się o wsparcie z tego programu.

Jeżeli wniosek będzie niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, Agencja nie będzie go rozpatrywać, o czym pisemnie poinformuje wnioskodawcę.

Jeżeli dokumenty będą wymagały tylko wyjaśnienia lub uzupełnienia, Agencja będzie wzywać wnioskodawcę do usunięcia błędów w ciągu 21 dni. Przekroczenie wskazanego terminu będzie dyskwalifikować wniosek. W wyjątkowych sytuacjach termin ten będzie mógł zostać przedłużony, np. jeśli zwłoka powstała nie z winy wnioskodawcy, ale urzędu, który opóźnił lub niepoprawnie wystawił wymagane zaświadczenie.

Po złożeniu wniosku rolnik nie będzie mógł już zmieniać wysokości kwoty wsparcia, o którą występuje, ani też zakresu rzeczowego projektu.

Jeżeli wniosek będzie oceniony pozytywnie pod kątem formalnym, Agencja rozpocznie drugi, kluczowy etap oceny techniczno-ekonomicznej. Wówczas eksperci będą badać szanse realizacji projektu, jego opłacalność i wpływ na rozwój miejscowości oraz regionu. Rolnik, który chce otworzyć gospodarstwo agroturystyczne w miejscu mało atrakcyjnym dla turystów, może pieniędzy nie otrzymać. Jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, Agencja wyznaczy rolnikowi termin na zawarcie odpowiedniej umowy. Powinno to nastąpić w ciągu maksymalnie 14 dni od uzyskania pozytywnej decyzji.

Przyznając środki finansowe, Agencja będzie musiała uzyskać gwarancje należytego wykonania zobowiązań przez beneficjenta. Zabezpieczeniem ma być weksel in blanco razem z deklaracją wekslową, która zostanie sporządzona na formularzu Agencji. Dodatkowo, w przypadku projektu realizowanego w kilku etapach zabezpieczenie będzie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

Rolnikowi zostaną wypłacone pieniądze, jeżeli zrealizuje zgodnie z umową cały projekt lub jego część oraz przedstawi dowody, że poniósł zadeklarowane nakłady. Środki zostaną wypłacone na podstawie tzw. wniosku o płatność złożonego razem z fakturami lub dokumentami równoważnej wartości dowodowej, czyli potwierdzające odbiór prac lub ich wykonanie i dokumenty urzędowe, jak pozwolenia na budowę i opinie organów administracji.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2010-05-19 22:46 83.5.172.*]

   A co z osobami , które są zatrudnione na stałe ale tylko na 1/2 etatu i mają opłacany ZUS a pozostałe godziny pracują w gospodarstwie rolnym. Czy ktoś wie co w takim przypadku? Czy mogę skorzystać z jakiejś pomocy Unii np. na Agroturystykę.
   Agnieszka Fidrych   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2010-07-14 10:23 195.205.124.*]

    Chce prowadzić gospodarstwo agroturystyczne i starac się o dofinans.z Unii .Mam wykształcenie rolnicze, grunty rolne 5 ha, zarejestrowane gopodarstwo rolne nadany Nr gospodarstwa, na które dostaję dotacje z Unii, ale nie spełniam jednego warunku, mianowicie nie mam ubezpieczenia w KRUS-sie bo jeszcze dodatkowo pracuję w Firmie i od 30 lat jestem ubezp. w ZUS-sie. Czy jest jakieś wyjście , żeby ominąć warunek ubezp.przez ostatnie 12 m-cy w KRUS-sie.?
    Jeśli ktoś może mi pomóc proszę o kontakt na e-maila : olimpia_ziajka@tlen.pl   odpowiedz »

    • Wsparcie agroturystyki z IE 

     [2011-01-13 17:01 83.6.158.*]

     0d 27 lat prowadzę działalność gospodarczą ZUS Od kilku lat posiadam gospodarstwo rolne 2h w ładnym terenie turystycznym.Mam zamiar prowadzić agroturystykę, czy mogę liczyć na dotację.   odpowiedz »

     • Wsparcie agroturystyki z IE 

      [2011-08-03 13:46 80.54.37.*]

        odpowiedz »

     • Wsparcie agroturystyki z IE 

      [2011-12-02 20:37 83.6.162.*]

      Od29 lat prowadzę działalność gospodarczą ZUS .o 8 lat posiadam gospodarstwo rolne na terenie parku krajobrazowego. Mam zamiar prowadzić agroturystykę,cz mogę liczyć na dotację.   odpowiedz »

     • Wsparcie agroturystyki z IE 

      [2011-12-02 20:39 83.6.162.*]

        odpowiedz »

    • Wsparcie agroturystyki z IE 

     [2011-04-17 18:52 109.125.200.*]

       odpowiedz »

    • Wsparcie agroturystyki z IE 

     [2012-03-10 22:16 195.88.29.*]

       odpowiedz »

   • witam!!! 

    [2010-11-07 18:29 80.52.191.*]

    ja bym chcial sie zapytac,mam gospodarstwo rolne,pracuje na umowe zlecenia,ubezpieczony w zus,czy mam szanse na otwarcie takiej agroturystyki???a jak tak to na jakich zasadach?   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2008-03-16 11:05 80.7.114.*]

   Od 5 lat mieszkam za granica. moj malozenek jest brytyjczykiem. Myslimy o zalozeniu gospodarstwa agroturystycznego w Polsce. Chcialabym sie dowiedziec jakie mamy prawa i jakie warunki musimy spelaniac by dostac pozwolenie na otworzenie takiej atrakcji turystycznej?

   Z gory dziekuje za porady.

   Agnieszka   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2009-10-06 20:58 213.158.199.*]

    Kazdy moze to prowadzic ,trzeba mieszkac na wsi ,mieć parę ha w miarę atrakcyjnym miejscu,5 pokoi /jest bez podatku/,rok trzeba być ubezpieczonym w Krusie ,Unia daje wtedy pomoc na ten biznes do 100,000 zł ale najpierw trzeba zainwestowac własne pieniadze i potem wnioskowac o dofinansowanie.Jest to raczej działalność dodatkowa. Pozdrawiam
    Piotr   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2008-04-15 18:19 88.156.190.*]

   mam dom na wsi, ale nie jestem rolnikiem. prowadzę tam sklep. czy mogę również skorszystać z jakichś dotacji na rozpoczęcie działalności agroturystycznej?   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2009-05-26 19:32 92.116.31.*]

    wybudowalem budnek nawsi itam mieszkam chce zalorzyc agroturystyke dostane pomoc finansowa   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2009-06-02 13:31 83.14.13.*]

    posiadam gospodarstwo rolne w małopolsce ,gmina Iwkowa malownicza okolica itd, itp. pracuje zawodowo jestem ubezpieczony w zusie zarejestrowany jestem jako gospodarstwo agroturystyczne do 5 pokoi ,zainteresowany jestem pomocą finansową w celu remont i poprawa warunków mieszkaniowych itp. dla turystów z jakich funduszy i środków mogę skożystać posiadam dyplom wykf. rolnika ,bardzo proszę oodpowiedż.   odpowiedz »

    • Wsparcie agroturystyki z IE 

     [2010-08-31 20:05 83.7.47.*]

     zamierzam otworzyć gospodarstwo agroturystyczne w lubelskim i interesuje mnie czy kuchnia i łazienka bedzie kosztem kwalifikowanym w jakimś procencie jezeli zameldowana jest tymczasowo jedna osoba małzonka rolnika mająca nadany numer i składająca wniosek bezpośredni bo mąz jest zatrudniony i płaci zus   odpowiedz »

    • Wsparcie agroturystyki z IE 

     [2009-08-14 11:36 82.210.161.*]

     Proszę o kontakt na e-mail: czeslaw.milewski@gmail.com   odpowiedz »

  • Działalność agroturystyczna  

   [2008-05-22 22:15 83.9.180.*]

   Mam do sprzedania działkę z lasem na działalność agroturystyczną , gdzie mogę to ogłosić ??   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2010-09-06 15:36 77.253.83.*]

   Z info arimr wynika,ze wrocila przez wszystkich uteskniona komuna.Oto bowiem,zeby zlozyc wniosek nalezy osobiscie go przyniesc,wynajac stacza,dac lapowke lub zalozyc wlasny komitet kolejkowy.

   A juz myslalem,ze mamy wiek XXI .   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2010-10-01 08:35 79.190.156.*]

    ja nie wynajełam stacza tylko wysłałam pocztą co było zgodne z regulaminem i jak na razie zakwalifikowalam sie do drugiego etapu
    wiecej optymizmu   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2012-02-03 09:51 193.193.181.*]

    wiek XXI mamy, ale niestety komuna panuje nadal. I widać to na każdym kroku.   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2010-09-06 15:37 77.253.83.*]

     odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE bogacenie bogatych 

   [2008-08-06 12:34 213.158.196.*]

   masz pieniadze bedziesz bogatszy to nie pomoc to dyskryminacja ludzi biednych zamieszkujacych regiony wiejskie. proponuje sie pozyczki i oczekiwanie na pieniadze lub ich zwrot czesciowy jakim zalerzne jakim okiem oczywiscie Bosowie polscy na wypociny biedaka spojrza.   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE bogacenie bogatych 

    [2008-09-09 10:59 83.21.128.*]

    myślę że jak najbardziej masz człowieku rację tylko że kto nas biedaków chce wysłuchać i nam pomóc   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE bogacenie bogatych ludzi 

    [2008-10-04 17:38 213.158.196.*]

    ten rodzaj pomocy jest z góry zaplanowany do jakiej grupy ludzi ma dotrzeć! Grupa ludzi chcących coś rozwinąć nie ma możliwości bo niewiele osób ma taką kwotę gotówki aby nią swobodnie dysponować. To kolejna niedźwiedzia przysługa!   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2010-11-01 21:00 92.27.212.*]

   muszę mieć określoną ilość hektarów ? czy to jest jakiś warunek?????   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2010-11-24 19:33 94.40.27.*]

    Nie, po prostu trzeba być rolnikiem lub domownikiem ubezpieczonego w KRUSie. Oznacza to, że możesz miec powyzej 1ha. Wtedy jest się rolnikiem:)   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2011-07-14 22:58 81.31.222.*]

      odpowiedz »

    • Wsparcie agroturystyki z IE 

     [2011-08-23 11:43 83.1.190.*]

       odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2012-01-08 17:53 77.100.90.*]

      odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2012-02-09 16:56 77.115.141.*]

    mając 21 h drewniany dom i 5 osobową rodzinę i uprawiając zboże hodując trzodę chlewną mam szansę na założenie agroturystyki   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2012-03-10 22:14 195.88.29.*]

      odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2008-10-15 21:14 83.30.118.*]

   Stąd wynika, że jeśli własnie zostałem rolnikiem i chcę mieć gospodarstwo agroturystyczne to dofinansowania nie dostanę bo muszę być 12 miesięcy zarejestrowany w KRUS?   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2008-11-16 19:27 194.181.224.*]

   totalna głupota. Kto z rolników na wsi wyłoży ok 100000 zł na założenie gospodarstwa agroturystycznego jeśli ludzie nie mają na opłaty i bieżące wydatki. Ludzie zastanówcie się dla kogo ta pomoc. Weź kredyt na gospodarstwo a później może ci zwrócą - bez łaski.   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2010-06-15 15:58 79.162.131.*]

    przepraszam ze sie wtrącam ale nie jest tak ze najpierw wniosek musi zostac pozytywnie rozpatrzony zeby działac A WIEC POZYTYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU JEST GWARANCJA ZWROTU CZESCI PONIESIONYCH KOSZTÓW OCZYWISCIE JEZELI ZALOZENIA SA LUB ZOSTAŁY REALIZOWANE !!!!! ale jezeli sie myle proszę mnie oswiecic mój mail to kiljanski.marcin@wp.pl   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2011-01-04 15:50 83.5.17.*]

   czy dostanę dofinansowanie jeśli chcę wybudować kilka domków letniskowych?   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2012-01-08 17:53 77.100.90.*]

      odpowiedz »

    • Wsparcie agroturystyki z IE 

     [2012-07-13 22:00 83.25.76.*]

     chcę założyć agroturystykę co zrobić aby otrzymać dotację jestem rolnikiem   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2009-01-18 22:09 217.113.228.*]

   ludzie nie dajcie się tym cwelom z arimr w tym kraju normalną legalną drogą można garba się dorobić 100 tys proponują ciekawe na co to ma wystarczć ? nawet na łapówki braknie . pozdro , powodzenia.   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2009-01-26 22:09 88.199.169.*]

   Hanba, 12 miesiecy ubezpieczony w kRUs !!!a skad rolnik ma miec kwote na ozpoczecie dzialanosci. czy ktos z tych durniow byl na wsi i widzial jak ludzie zyja!!!!   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2009-02-13 22:31 213.158.196.*]

   dobrze   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2009-02-15 19:57 85.28.144.*]

   jeździectwo   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2009-05-19 15:27 91.94.98.*]

   jesli bylam 2,5 roku na Krusie to czy teraz mi przysluguje tez dofinansowanie bo od pol roku prowadza swoja dzialalnosc gospodarcza i przeszlam na ZUS :/????   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2009-11-06 11:54 79.188.71.*]

    dofinansowanie o ktorym jest mowa przyznawane jest tylko tym osobom, które są ubezpieczone co najmniej 12 miesięcy w KRUS , więc ci, którzy przeszli na ZUS w tej chwili i chcą z powrotem przejść na KRUS muszą niestety odczekać te 12 miesięcy jeśli chcą starać się o wsparcie finansowe.   odpowiedz »

    • Wsparcie agroturystyki z IE 

     [2009-11-12 13:25 89.231.20.*]

     czy jest jakaś pomoc dla osób ktore mają gospodarstwo rolne i agroturystyke zarejestrowaną do 5 pokoi ,ale też pracują i są na zusie ?   odpowiedz »

     • Wsparcie agroturystyki z IE 

      [2011-07-14 22:27 87.205.138.*]

      wsparcie agroturystyki   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2011-03-17 23:13 84.31.23.*]

     odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2009-07-22 20:15 79.162.176.*]

   Swięta prawda,skad mam wyłozyć pieniadze,to nie ma sensu brać kredyt na wysoki procent ,mam już duży dom z pięcioma pokojami na wsi ,ale teraz to trzeba w każdym pokoju łazienke zrobić a wiecie ile to kosztuje,mąz jest na KRUS,mógłby prowadzić agroturystykę bo mamy 4 ha,wieś spokojna ,ale skad gwarancja że dostanę zwrot.Mam studium agroturystyczne ale kiedyś bałam się wziąć kredyt i nie było chętnych turystów i przestałam o tym myśleć   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2009-10-04 19:41 79.163.166.*]

   Ja staralem sie o kase na rospoczecie dzialalnosci najpierw trzeba wlozyc swoja kase a unia moze ci pozniej odda.Zrezygnowalem bo wszystko to lipa doradcy zdzieraja kupe kasy i nie daja gwarancji ze wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie .Dluga droga do otrzymania kasy ze srodkow unijnych niby dostepnych dla kazdego???Pozdrawiam.   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2009-11-19 19:15 83.25.188.*]

   Czytam Państwa opinie i ogólnie zgadzam się z pesymizmem co do wyłożenia kasy za inwestycje, ale proszę spojrzeć z innego punktu widzenia : unijne pieniądze to jak bank - nie jest instytucją harytatywną a i muszą się zabezpieczyć że wyłożone pieniądze wykorzystaną na konkrestny cel. Studiowałam te zagadnienia i faktem jest, że fundusze przedakcesyjne nie kontrolowane na gruncie poprostu nie istniały!!. Jeżeli ktos chciałby zapoznać się z tym zagadnieniem to zapraszam do kontaktu - chętnie pomogę.
   PS. Odnośnie negatywnych opinii o ARiMR - rozliczam ich dofinansowania, piszę ich wnioski i są to jedne z najdokładniej, czytelniej opracowanych formularzy a rozliczanie się z nimi nie stwarza żadnych problemów - polecam ich Agencję.
   mój : e-mail wknopik@wp.pl   odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2009-12-28 10:33 145.237.108.*]

    Witam !
    Na stronie

    http://www. tur-info. pl/p/ak_id, 20061, , gospodarstwo_agroturystyczne, agroturystyka, wsparcie, dofinansowanie, unia. html

    przeczytałem, że może Pan pomóc w sprawie dotacji do agroturystyki.

    Proszę o informacje - kto może ubiegać się o taką pomoc.   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2010-01-12 15:26 79.163.235.*]

     odpowiedz »

  • farsa 

   [2010-01-24 15:11 78.30.86.*]

   takie procedury jakim poddawani są polscy rolnicy są uwłaczające godności jesteśmy tresowani przez cwaniaków z brukseli jak zwierzęta cyrkowe ,pozyskanie funduszy pomocowych na dofinansowanie inwestycji w rolnictwie powinno być zwykłą prostą formalnością .Masz pomysł mieszczący się w granicach proceduralnych,zgłaszasz w odpowiednim urzędzie, pozytywnie zaopiniowany, podpisujesz umowę, dostajesz fundusze i realizujesz.Ale tam siedzą urzędnicy, których ludzie tu na wsi wogule nie obchodzą więc po co ten cały CYRK.   odpowiedz »

   • farsa 

    [2010-01-24 19:09 83.25.140.*]

    Ma Pan rację, ale w wiekszości przypadków procedury biurokratyczne nie narzuca nam Bruksela lecz nasze polskie urzędy!!!.   odpowiedz »

  • Rolnik otwierający gospodarstwo agroturystyczne może otrzyma 

   [2010-01-24 21:38 78.30.73.*]

   w samych założeniach polityka brukseli prowadzi do unicestwienia polskiego rolnictwa,np.produkcja cukru?..płatności obszarowe..polska 120EUR do ha w starej uni prawie500EUR ograniczenia w dostępie do funduszy bzdurne procedury i kontrole ,które wprowadzają więcej zamieszania niż pożytku dampingowy nie kontrolowany import. Brak stabilnej polityki rolnej, a w zasadzie brak jakiej kolwiekpolityki decyzje pseudo fachowców,którym wydaje się że znają problemy wsi prowadzi do zagłady!!!!!TO TRAGICZNE   odpowiedz »

   • Tragiczna to jest natura Polaków! 

    [2011-01-11 16:22 83.4.67.*]

    Nie mogę już słuchać narzekań Polaków. Unia nie daje - źle, unia daje - źle!
    Zamiast narzekać trzeba szukać innych źródeł dochodów a nie pokazywać swojego heroizmu walki o dobro dla wszystkich.
    Taka kolej rzeczy, że państwa które dążą do nowoczesności, uprzemysławiające się odchodzą niestety od rolnictwa. Tam gdzie rolnictwa jest dużo tam bieda - taką lekcje daje od zawsze Afryka tyle, że Polak mądrzejszy i zamiast uczyć sie na przykładach brnie dalej w rolnictwo. Unia daje szanse by wycofać się z mało dochodowego i ryzykownego rolnictwa a wejść w inne sektory działalności.
    Agroturystyka jest świetnym pomysłem na to a widać to na kolejnym przykładzie nie tylko zakopanego ale już wielu okolicznych, do niedawna biednych miejscowościach (białka, bukowina itd.). Turystyka była i będzie i to ona popycha gospodarki małych regionów do rozwoju bo za nią idzie gastronomia, wypożyczalnie, organizacje imprez, szkolenia, sprzedaż produkcja pamiątek itd itd.
    Podhale jak dla mnie jest najbogatszym regionem Polski, któremu swoją drogą zawsze mało śniegu i dudków (natura Polaka), regionem stojącym turystyką!!!
    Nie narzekajcie a siądźcie i pomyślcie w która stronę iść.
    Nie burzcie się do sejmu a zacznijcie działać po sąsiedzku we własnych gminach.
    Skończcie zrzucać winę na innych weźcie sie k... za myślenie i robote!   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2010-02-16 16:49 83.31.62.*]

     odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2010-03-23 22:07 84.203.70.*]

   Zamierzam otworzyć gospodarstwo agroturystyczne i skorzystać z tej dotacji ale mam jedno pytanie: czy będąc KRUS-owcem od kilku lat muszę dostawać jakieś dopłaty unijne do uprawy pola aby otrzymać dotację na agroturystykę?? Byłam w dwóch oddziałach ARIMR i powiedzieli mi, że to jest warunek aby dostać dotację; że muszę pobierać dopłaty na moje nazwisko. Nigdzie o tym nie czytałam na Internecie. Czy ktoś może się orientuje co to za sprawa z tymi dopłatami?? Jakie faktycznie trzeba spełniać warunki to tej dotacji? Z góry dziękuję za pomoc.   odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2011-11-11 00:51 86.17.95.*]

     odpowiedz »

   • Wsparcie agroturystyki z IE 

    [2011-11-29 12:43 194.181.135.*]

    a jesli nie posiadam pola i nie jestem ubezpieczona w kRUS to moge otworzyc taka agroturystyke przez urzad pracy?????   odpowiedz »

    • Wsparcie agroturystyki z IE 

     [2012-01-08 17:52 77.100.90.*]

       odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2012-08-07 21:21 188.47.104.*]

     odpowiedz »

  • Wsparcie agroturystyki z IE 

   [2013-02-20 11:42 83.24.159.*]

   Czy projekt przystosowania buynku musi być wykonany przez architekta z uprawnieniami i przez kogo ewentualnie zatwierdzony   odpowiedz »

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję