TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Co sanepid odkrył w ośrodkach kolonijnych?

Wakacje to wzmożony okres pracy dla inspektorów sanepidu, którzy sprawdzają czy dzieci wyjeżdżające na wakacje mają zagwarantowane bezpieczne, wygodne i dobrze wyposażone miejsca wypoczynku.


Przeprowadzone kontrole inspektorów na terenie województwa małopolskiego w okresie: 01.07.2013r - 08.08.2013 r. wykazały szereg nieprawidłowości w przebiegu letniego wypoczynku. Skontrolowano pomieszczenia części żywieniowej, pomieszczenia sanitarno-socjalne oraz magazyny. Przeprowadzone inspekcje wykazały, że na koloniach i innych zorganizowanych wyjazdach wciąż łamane są zasady sanitarno-higieniczne, które bezwzględnie powinny być przestrzegane w trakcie przygotowywania posiłku dzieciom.

Jak poinformował nas Piotr Pokrzywa, Kierownik Oddziału HŻŻiPU najwięcej skarg dotyczyło: przeterminowanych artykułów spożywczych, braku zachowania segregacji artykułów spożywczych łatwopsujących się w urządzeniu chłodniczym. Inspektorzy wykryli także zniszczoną, skorodowaną z zewnątrz windę transportową, zarejestrowano ubytki w posadzce przy wejściu do magazynu urządzeń chłodniczych, zniszczony sprzęt produkcyjny.

W jednym z obiektów w powiecie tatrzańskim, w którym doszło do zatrucia, inspektorzy znaleźli kilka kilogramów przeterminowanego mięsa, które było podawane dzieciom.

Poniżej prezentujemy dane statystyczne efektów kontroli przeprowadzonych przez Pracowników Pionu Higieny Żywności, Żywienia i PU Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego:


 • 313 skontrolowanych stołówek prowadzących żywienie w obiektach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • 326 przeprowadzonych kontroli, w tym 79 ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
 • 106 wydanych decyzji administracyjnych, w tym 22 merytoryczne i 84 płatniczych
 • 12 nałożonych kar grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 2400 zł.
 • 72 przeprowadzonych ocen żywienia, w tym 1 ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (zbyt mała ilość surowych warzyw)
 • 2 wnioski od stron (skarga), w tym 1 zasadny.
 • 2 zgłoszenia podejrzenia zatrucia pokarmowego


Wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości przez inspektorów należy wymienić:

 • Brak opracowanego i wdrożonego systemu HACCP
 • Niekompletna, niezgodna ze stanem faktycznym dokumentacja GHP i GMP, niesystematyczne prowadzenie
 • Brak opracowanych, wdrożonych procedur zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej oraz procedury dotyczącej zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami
 • Brak zapisów z monitoringu temperatur w urządzeniach chłodniczych
 • Brak segregacji masy towarowej w urządzeniach chłodniczych
 • Przeterminowane produkty spożywcze
 • Brak do wglądu orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Niewłaściwy stan techniczny w pomieszczeniach
 • Brak prawidłowej odzieży ochronnej oraz warunków do jej przechowywania
 • Nieprawidłowy sposób przetrzymywania sprzętu porządkowego.


Prowadzone co roku kontrole pokazują, że właściciele ośrodków wypoczynkowych oraz organizatorzy kolonii i wyjazdów dla młodzieży przywiązują coraz większą wagę do przestrzegania norm sanitarno-higienicznych oraz zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków do wypoczynku. Niestety co roku zdarzają się przypadki niedbalstwa ze strony placówek organizujących kolonie i obozy. Coroczne statystyki pokazują jednak, że liczba takich uchybień maleje.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ośrodek wypoczynkowy sanepid kontrola artykuły spożywcze placówka inspektor


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję