TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Sky Club odda pieniądze?

W wyniku bankructwa biura podróży Sky Club ucierpiało ponad 20 tys. osób. Wśród poszkodowanych byli zarówno turyści, których wycieczki nie doszły do skutku jak i Ci, którzy w momencie ogłoszenia bankructwa przebywali na wakacjach. Zarówno klienci jak i byli pracownicy mogą ubiegać się o zwrot należności, bowiem spółka w końcu ogłosiła upadłość.


29 marca br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ogłosił upadłość Sky Club, wraz z likwidacją majątku. Sąd wyznaczył sędziego komisarza - Aleksandrę Ziółkowską-Majkowską oraz syndyka masy upadłości - Lechosława Kochańskiego. Pisaliśmy o tym w artykule Koniec Sky Clubu

Zgodnie z prawem wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności w ciągu dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z 5 kwietnia br.

Urząd przypomina, że 8 sierpnia tego roku mija termin składania roszczeń "w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi ze środków z umów gwarancji ubezpieczeniowych Sky Club wystawionych przez TU Europa". Zgłoszenia należy składać do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Sky Club posiadał gwarancję ubezpieczeniową o wartości 25 mln złotych, z której były finansowane powroty turystów do kraju. Klienci, którzy wykupili wycieczki wcześniej, a nie zdążyli pojechać na wakacje mogą teraz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Tylko z jakim skutkiem - nie wiadomo.

W takiej samej sytuacji są byli pracownicy Sky Clubu, którzy również będą domagać się od organizatora zadośćuczynienia finansowego. Niestety lista wierzycieli jest długa, a kolejność spłacania długów zależy od kategorii wierzytelności.

Należności, które będą zaspokojone z masy upadłości dzielimy na pięć kategorii.*

KATEGORIA I


 • koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości,
 • należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
 • należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk,
 • należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą;


KATEGORIA II

 • przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy,
 • należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego,
 • należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
 • przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;


KATEGORIA III

 • podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;


KATEGORIA IV

 • inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;


KATEGORIA V

 • odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów


Sky Club złożył w urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności dnia 4 lipca 2012. Sąd gospodarczy odesłał dokument spółce jako niekompletny. Uzupełnianie wniosku trwało kilka miesięcy. W tym czasie spółka wynajęła firmę windykacyjną, która miała za zadanie ściągnąć od hotelarzy i agentów, którzy sprzedawali wycieczki należności w wysokości około 8 mln złotych.

*Źródło: http://www.esyndyk.pl/
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Sky Club biuro podróży windykacja syndyk masa upadłościowa upadłość bankructwo biuro podróży touroperator kapitał hotelarze biuro agencyjne agent
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję