TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Sky Club odda pieniądze?

W wyniku bankructwa biura podróży Sky Club ucierpiało ponad 20 tys. osób. Wśród poszkodowanych byli zarówno turyści, których wycieczki nie doszły do skutku jak i Ci, którzy w momencie ogłoszenia bankructwa przebywali na wakacjach. Zarówno klienci jak i byli pracownicy mogą ubiegać się o zwrot należności, bowiem spółka w końcu ogłosiła upadłość.


29 marca br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ogłosił upadłość Sky Club, wraz z likwidacją majątku. Sąd wyznaczył sędziego komisarza - Aleksandrę Ziółkowską-Majkowską oraz syndyka masy upadłości - Lechosława Kochańskiego. Pisaliśmy o tym w artykule Koniec Sky Clubu

Zgodnie z prawem wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności w ciągu dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z 5 kwietnia br.

Urząd przypomina, że 8 sierpnia tego roku mija termin składania roszczeń "w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi ze środków z umów gwarancji ubezpieczeniowych Sky Club wystawionych przez TU Europa". Zgłoszenia należy składać do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Sky Club posiadał gwarancję ubezpieczeniową o wartości 25 mln złotych, z której były finansowane powroty turystów do kraju. Klienci, którzy wykupili wycieczki wcześniej, a nie zdążyli pojechać na wakacje mogą teraz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Tylko z jakim skutkiem - nie wiadomo.

W takiej samej sytuacji są byli pracownicy Sky Clubu, którzy również będą domagać się od organizatora zadośćuczynienia finansowego. Niestety lista wierzycieli jest długa, a kolejność spłacania długów zależy od kategorii wierzytelności.

Należności, które będą zaspokojone z masy upadłości dzielimy na pięć kategorii.*

KATEGORIA I


 • koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości,
 • należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
 • należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk,
 • należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą;


KATEGORIA II

 • przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy,
 • należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego,
 • należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
 • przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;


KATEGORIA III

 • podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;


KATEGORIA IV

 • inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;


KATEGORIA V

 • odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów


Sky Club złożył w urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności dnia 4 lipca 2012. Sąd gospodarczy odesłał dokument spółce jako niekompletny. Uzupełnianie wniosku trwało kilka miesięcy. W tym czasie spółka wynajęła firmę windykacyjną, która miała za zadanie ściągnąć od hotelarzy i agentów, którzy sprzedawali wycieczki należności w wysokości około 8 mln złotych.

*Źródło: http://www.esyndyk.pl/
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję