TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jakie zmiany nastąpiły w rynku gwarancji ubezpieczeniowych?

Jak kształtuje się rynek gwarancji turystycznych wystawianych biurom podróży? Jakie są rokowania na przyszłość? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na podstawie przygotowanej analizy.


Przed dwoma laty na łamach naszego serwisu pisaliśmy na temat rynku gwarancji ubezpieczeniowych wystawianych biurom podroży działającym na terenie Polski Kto najwięcej zyskuje na ubezpieczeniach? Jakie zmiany nastąpiły od ostatniego sprawozdania?

Na podstawie ogólnodostępnych danych można oszacować, iż ilość organizatorów, którzy zabezpieczają się za pomocą gwarancji ubezpieczeniowych wynosi ponad 3200. Jest to najbardziej popularna forma zabezpieczenia. Łączną sumę kwot gwarancyjnych, jaką touroperatorzy są zmuszeni wykupić możemy ocenić na około 1,2 mld. Dla porównania dwa late temu wynosiła ona około 905 mln.Gwarancjami bankowymi dysponuje niespełna 100 organizatorów turystyki. Około 200 touroperatorów zdecydowało się na zabezpieczenie działalności za pomocą rachunków powierniczych.

Wykres poniżej przedstawia liczbę firm ubezpieczeniowych, które mają pod swoją opieką ponad 100 organizatorów turystyki.

Biorąc pod uwagę ilość gwarancji wystawianych biurom podróży, liderem jest niezmiennie AXA, która ubezpiecza ponad 1300 organizatorów, co przekłada się na nieco ponad 40% udział w rynku. W porównaniu do roku poprzedniego wartość jej udziału spadła o 3,3%. Na drugim miejscu także niezmiennie plasuje się Signal Iduna, wystawiająca gwarancję dla 1178 touroperatorów co daje ponad 36%. wynik. W tym przypadku zaobserwować można wzrost wartości o 0,7% porównując dane z ubiegłego roku. Udział w rynku o 1,8% zwiększyło Towarzystwo Ubezpieczeń Europa uzyskując wynik 6,8% i tym samym wystawiło gwarancje dla 221 touroperatorów. Należy zaznaczyć, że 5,5% udziału w rynku ma ERV, wartość ta nie zmieniła się od roku ubiegłego. Na podobnym poziomie utrzymało się Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ, któremu przypadło 5,2%.(wzrost o 1%) Inter Polska wystawił gwarancje dla 119 podmiotów co dało 3,7%, udziału rynkowego (spadek o 1,6%) .

"Rynek turystyczny cechuje duża dynamika zmian, związana przede wszystkim z sytuacją na arenie międzynarodowej. Przekłada się to również na preferencje i zachowania klientów. W tym roku mniejsza była sprzedaż oferty first minute, co wpływa na wysokość pobranych od klientów zaliczek i zapewne większą podaż ofert last minute. Takie tendencje mogą mieć negatywny wpływ na płynność finansową niektórych podmiotów lub ich marże" - komentuje Beata Kalitowska, dyrektor zarządzająca Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce.

Wykres poniżej pokazuje sumę kwot gwarancyjnych wystawianych biurom podróży.

Analizując kwotową wartość zawartych gwarancji ubezpieczeniowych ERV utrzymał się na pierwszej pozycji. Przypadło mu 27,2% kwot przeznaczanych na ten cel przez organizatorów. W stosunku do roku ubiegłego zaobserwować można spadek tej wartości o 5,4%. Ponad 18% wartości kwotowej rynku należy do Signal Iduny (wzrost o 1%), nieco ponad 16% kwot trafia do DRS. Ponad 15% wpływów z rynku posiada AXA. Wartość ta zbliżona jest do zeszłorocznej. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa swoją pozycje poprawiło o 4,4% i posiadało 14,4% wartości kwotowej rynku.

Czy brak upadków biur podróży w 2014 może mieć wpływ na kwotowanie gwarancji ubezpieczeniowych? O komentarz w sprawie i podsumowanie ostatniego roku oraz plany na przyszłość poprosiliśmy przedstawicieli największych ubezpieczycieli.

"Istotnie ostatnie lata nie przyniosły spektakularnych upadłości, jednak każdego roku zdarzają się niewypłacalności organizatorów turystyki. AXA TUiR kwotując gwarancje ubezpieczeniowe bierze pod uwagę m.in. specyfikę działalności, standing finansowy oraz opinię rynkową. Nasze decyzje o przyjęciu lub odmowie wystawienia gwarancji są w każdej sytuacji indywidualne i nie zależą od faktu odnotowania bądź nieodnotowania w danym roku przypadków niewypłacalności touroperatorów. Przy odnawianiu gwarancji każdorazowo oceniamy ryzyko, weryfikujemy dane finansowe organizatora turystyki, które mogą ulec poprawie lub pogorszeniu. Dzieje się tak bez względu na to, czy organizator turystyki jest naszym wieloletnim klientem, czy też nie. Dokładnie tak samo postępujemy w kwestii opłaty za gwarancję i ustanowieniu stosownych zabezpieczeń. Nie można więc powiedzieć o wzroście albo spadku opłat za gwarancje dla całego rynku. Wysokość składki jest uzależniona w dużej mierze od wysokości sumy gwarancyjnej przy danej gwarancji. Wraz ze wzrostem przychodów z organizacji imprez, wzrasta suma gwarancyjna i proporcjonalnie składka" - podsumowuje Katarzyna Szepczyńska dyrektor departamentu ubezpieczeń turystycznych w AXA TUiR.

Wykres poniżej przedstawia średnią wartość gwarancji ubezpieczeniowych. Pod uwagę wzięliśmy te firmy, które mają pod swoją opieką przynajmniej 100 podmiotów turystycznych.W zestawieniu zostały pominięte towarzystwa DRS i Aga International, które ubezpieczają niewielką ilość touroperatorów.


Jak przed rokiem najwyższa średnia wartość gwarancji przypadła ERV i znacznie przekracza 1,8 mln zł. Średnia wartość gwarancji tego ubezpieczyciel wzrosła o ponad 300 tys zł. Na drugim miejscu utrzymało się TU Europa, gdzie średnia wartość wystawianej gwarancji to około 800 tys. zł.(wzrost o 200 tys zł) Axa i Signal Iduna wystawiają gwarancje których średnia wartość wynosi kolejno niespełna 150 tys zł i 199 tysięcy zł. To nieznacznie więcej niż przed rokiem.

W ostatnim okresie nie było spektakularnych upadków biur podróży. Rynek turystyczny jest w miarę stabilny. Czy ten fakt może przełożyć się w przyszłości na cenę polis ubezpieczeniowych? Czy gwarancje kupowane na 2016 rok będą tańsze, czy droższe? Co będzie tego przyczyną?

"Nie stosujemy "cennika" gwarancji ubezpieczeniowych, gdzie opłaty są automatycznie obniżane lub podnoszone w zależności czy były upadłości w poprzednim roku czy nie. Opłata za gwarancję wyliczana jest indywidualnie na podstawie oceny ryzyka tj. sytuacji finansowej danego organizatora, specyfiki jego działalności, zasad rozliczeń z kontrahentami np. czy kontraktuje miejsca gwarantowane, jak zarządza ryzykiem w firmie itp. Proszę pamiętać, że udzielamy gwarancji na kolejne 12 miesięcy, więc musimy brać pod uwagę jak dany organizator poradzi sobie w przypadku różnego rodzaju problemów np. niekorzystnych zmian kursów walut, zakazu wyjazdów do danej destynacji, czy też niewywiązania się kontrahentów ze swoich zobowiązań itp. Jest to nasza długofalowa polityka, która zapewnia stabilność działalności i zwiększa wiarygodność" - dodaje Beata Kalitowska - dyrektor zarządzająca ERV

Powyższe zestawienie powstało na podstawie analizy statystycznej dostępnych danych. Ze względu na brak kompletnych danych nie możemy zagwarantować bezbłędności informacji zawartych w artykule. Zapewniamy jednak, że dołożyliśmy wszelkich, aby te dane były możliwie poprawne i w razie otrzymania informacji o istotnych błędach będziemy aktualizować niniejszy tekst.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
gwarancje biura podróży axa erv signal iduna tu europa inter polska tuw tuz drs aga international
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję